Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2015
  Verslagen 2014
  Verslagen 2013
      Lenterit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Rondje Achterveld
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2012
  Verslagen 2011
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Oranjerit 2013
 

uitzetters:    Adri en Michel Brundel uit Hoogland
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
21 april 2013

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit A- en B-klasse  Rit C-klasse  Uitleg
           
 Situatie opdr. 11  Situatie opdr. 27  Situatie opdr. 50 en 59


Tijdens de loterij en het wachten op de uitslag van de Oranjerit van 21-04, kwam Henk ons vragen of we een stukje wilden schrijven voor het clubblad van AMBC Achterveld. Als niet-leden van AMBC Achterveld leek ons dit best wel een leuk idee en het onderstaande stukje is daar dan ook het gevolg van.

Tijdens de rit bleek wel dat Adri er heel erg veel werk van had gemaakt om ons om de tuin te leiden. Maar achteraf bleek dat we zelfs vóór de rit al door de uitzetter getest waren op oplettendheid. In de aanvulling, op het eerste blad van de routebeschrijving, had hij namelijk voor ons uitgelegd waar de letters VADNA voor staan. Vervolgens kwamen we er tijdens de rit achter dat het daarbij volgens de uitzetter bij de "V" ging om verkeersboden i.p.v. verkeersborden. Bij gevolg hadden we onze eerste fout al bij opdracht 4 te pakken waar wij wél rekening hadden gehouden met Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig beschouwen.

1. 1e weg rechts
Maar natuurlijk begint de rit bij opdracht 1 en daar hadden we wel in de gaten dat de uitzetter wilde proberen om ons te verbieden om rechtsom (over de stoep bijvoorbeeld) om te keren. Dus konden we daar wél gewoon omkeren en moesten we alleen even opletten of de RC A niet op de verkeerde plaats zou staan.
 

 


4. Na prinses Máxima 3e weg links (VADNA)
5. Na Frans woord voor koningin rechts

Voordat we bij opdracht 5 aankwamen, hadden we gedacht dat hier twee mogelijkheden konden zijn. Ofwel reageren op de Franse vertaling van het woord koningin (la reine) óf reageren op een Frans woordje dat voor een afbeelding van 'n koningin staat. Het bleek de laatste optie te moeten zijn, want bij het inrijden van de straat hadden we al het vanuit het Frans komende woord "ATELIER" op een bedrijfsgevel gevonden en verderop stond nog het Franse woordje "ROI" (koning). Voorbij de volgende weg rechts stond een foto van de Engelse koningin; dus konden we de straat rechts gewoon inrijden.
 


10. Na "ORANJERIT" en drie plaatsnamen rechts
Bij opdracht 10 kwam een fout die we bij de vorige rit in Achterveld hadden gemaakt, goed van pas. Toen waren we bij een opdracht over plaatsnamen namelijk uitgegaan van het plaatsnamenregister van NRF; en dat was toen fout. Henk vertelde ons toen dat er bij het puzzelreglement niet specifiek uitgegaan wordt van de plaatsnamen uit het register maar dat alle bestaande plaatsnamen gebruikt konden worden. In dit geval betekende dit dat we Loenen aan de Vecht, Loenen en de Vecht konden gebruiken, terwijl in het NRF De Vecht niet voorkomt. Een foutje minder met dank aan Henk.
 


11. Voor "DE GLIND" rechts

Bij opdracht 11 had de uitzetter ons helemaal liggen; we hadden niet in de gaten dat we de hele weg als oriënteringspunt moesten nemen en gingen dus braaf meteen naar rechts met als gevolg: geen rotonde, geen routecontrole "H" en geen routecontrole "I". Zie situatieschets.
 


12. Na bushaltebord, kombord, kerk en 5e groene kozijn rechts
Opdracht 12 pakte voor ons achteraf niet al te slecht uit. Wij hadden niet in de gaten dat de groene kozijnen niet geheel achter elkaar kwamen en gingen dus meteen naar rechts: Foutje bedankt! Maar gelukkig voor ons werd deze val geneutraliseerd vanwege een meningsverschil over het begrip kozijn.
 


14. Na oranjebitter 1e weg rechts
Bij opdracht 14 werden we door de uitzetter getest op onze kennis omtrent opstallen en afdaken. En inderdaad …………………………… Adri had ons weer te pakken.
 


C17. Na 2e sinaasappel voor 3e mandarijn links
20. Na "ORANJERIT" en oranje vierkant met een oppervlakte van 100 vierkante centimeter rechts

Een klein eindje verder bleek dat we ook al niet zo goed waren met fruit; althans met de volgorde waarin sinaasappels en mandarijnen voor kunnen komen.
 


En zo ging voor ons opdracht 17 ook al de mist in. Bovendien was de daarop volgende val met de oranje afvalbak (voor sinaasappel- en mandarijnschillen natuurlijk) ook al niet goed door ons geïnterpreteerd. Wij hádden een vierkantje van 9 bij 9 gevonden en we hádden een vierkantje van 10 bij 10 gevonden maar daar stond iets zwarts in geschreven; maar een grote oranje prullenbak zagen we over het hoofd.
 

 


Gelukkig konden we na de prullenbak ook iets goeds doen na al die fouten; we kwamen namelijk langs een stempelcontrole en haalden daar het bewuste, goede stempeltje.
 


29. Na eins, zwei en "DREI" "Vier" rechts

Bij opdracht 29 hadden we wel in het Groene Boekje gezien dat het Nederlandse woordje "eins" bestaat, maar we konden er in het woordenboek geen betekenis bij vinden. We kwamen al helemaal niet op de gedachte dat het het hengsel van de fleurige emmer zou kunnen zijn, vooraan op het industrieterrein. En dat die emmer ook nog eens met een touwtje aan een stokje was vastgemaakt hadden we ook al niet in de gaten. Gevolg: al weer een foutje opgelopen.
 

 

 


31. Na keizer, admiraal en vorst links

Opdracht 31 leerde ons dat onze keizerlijke en koninklijke kennis, tezamen met onze bouwkundige kennis, voldoende waren om 'n keer geen foute controle op te halen.
 

 


33. VRW rechts

Even hadden we nu de smaak te pakken. We reden niet meteen het industrieterrein af waardoor we bij 33 de goede "S" ophaalden en vervolgens kregen we gratis en voor niets nog 'n goede "I". Weer iets goed!

38 Na kombord en RC links van weg links
Bij opdracht 38 hadden we echt wel gedacht aan een routecontrole die links van een rechtse weg zou staan. En de rechtse weg hadden we ook nog wel gezien maar de routecontrole die er in stond zagen we hier finaal over het hoofd. En dat leverde dan ook maar weer een foute "T" op.
 


45. Na cryptogram rechts
Het hele gebeuren op zo'n mooie zondagmiddag heeft natuurlijk alles te maken met oriënteren, maar vooral ook met puzzelen. Hoe toepasselijk is het dan om een val te maken met 'n (goed) cryptogram en een herkenbare sudoko. Alleen dat er om een van de cijfertjes in de sudoko van opdracht 45 een rondje stond, dat hadden we natuurlijk weer niet gezien en dus gingen we ook niet meteen naar rechts en dus haalden we daar ook niet de goede "X" op.
 


47. Na roodborstje, merel en koekoek rechts
51. Voor prins Willem-Alexander weg links

Bij opdracht 47 was onze vogelkennis voldoende om een duif van een koekoek te kunnen onderscheiden en was onze bouwkundige kennis weer voldoende om te weten dat een dakkapel o.d. ook wel koekoek genoemd wordt. En een klein eindje verder hadden we bij 51 in de gaten dat we direct moesten handelen en haalden we daar niet de foute "W" op. Dat waren alweer twee goede opdrachten op rij. Zie situatieschets.
 

 


Omdat de uitzetter hoogstwaarschijnlijk wist dat het zo'n mooi weer zou worden, gaf hij ons na punt 52 de opdracht om ons verder als fietser te gedragen. Toen we dat dan ook deden en "het fietspaadje" inreden, werden we daar later conform het reglement weer voor gestraft. Weer een foutje! Zie situatieschets. En van de weeromstuit pakten we daarna ook de stempel, maar niet omdat we dachten dat we als fietser daar niet mochten stempelen (het stempel was immers voor een autopuzzelrit).
 


59. Na "ORANJERIT" 1e weg rechts
60. 1e weg rechts
61. Na oranje brug rechts

Bij opdracht 59 zagen we het zandweggetje over hoofd, terwijl we daar op de heenweg toch nog een vrachtauto uit hadden zien komen. Weer een fout dus. Verder bij de oranje brug wisten we gelukkig wel dat een brug altijd deel moet uitmaken van de bereden route of van een weg die uitmondt op de bereden route. Zie situatieschets.
 

 


65. "Rentinckstraat" rechts

Tot slot had Adri nog voor een laatste val gezorgd in de Rentinckstraat. Op het bijgeplaatste mededelingenbordje, dat we bij aanvang natuurlijk uit en te na hadden gelezen, stond een stuk onderstreepte tekst. Daarmee was dat een straatnaam, en had de straat dus twee namen. Eerst dus rechtdoor rijden en daar nog de "A" ophalen. U raadt het al, ook dat hadden we over het hoofd gezien.
 


Wanneer we het zelf zo teruglezen, lijkt het hele verhaal wel een geschiedenis vol kommer en kwel. Gelukkig was het dat niet. Het was een bijzonder leuke en leerzame rit waar inderdaad volop in gepuzzeld moest worden. En een, voor ons, leuke bijkomstigheid: Adri had het zó moeilijk gemaakt dat wij met onze 12 fouten toch nog eerste zijn geworden.

Rita en Rob van Lieshout.

 

Verslag AB-klasse oranjerit 2013

17 Na 1e mandarijn na 2e sinaasappel en 2e mandarijn voor 3e sinaasappel en 4e sinaasappel links
Ja, dat wordt puzzelen met mandarijnen en sinaasappels. Het oranje fruit hing langs de route, de eekhoorns hebben ervan gesnoept, vertelde een deelnemer. Goed de opdracht lezen en de volgorde bepalen van het fruit. De uitzetters hadden het in de juiste volgorde opgehangen, de opdracht was uitvoerbaar.
 


20. Na "ORANJERIT" en oranje vierkant met een oppervlakte van 100 vierkante centimeter rechts (MUG)

De uitzetters hadden vierkanten geplaatst, één van 9 bij 9 centimeter (met bijgeplaatst meetlat) en één van 10 bij 10 centimeter, alleen daar hadden ze de afmetingen in geschreven en was het geen oranje vierkant meer. (MUG) was niet in het aanvullend reglement geregeld, dus duidde het in dit geval op een hulpaanduiding (straatnaam). Op de oranje prullenbak stond een oranje vierkant getekend van 100 cm², opdracht uitvoeren door rechtsaf te gaan en deze weg was inderdaad een weg met de naam MUG.
 


27. Aanhoudend 1e weg rechts (VADNA)

Zo'n aanhoudend-opdracht is een kwestie van volhouden en niet tweemaal dezelfde weg gebruiken in dezelfde opdracht. Zie ook de situatieschets.

57. Na 4 verkeersborden rechts (alleen asfaltwegen als aanwezig beschouwen)
Van de vier verkeersborden waren er twee belangrijk om te onthouden. Eén bord gaf aan gesloten voor voetgangers, dus niet stempelen. Het andere bord gaf verplichte rijrichting naar links aan, dit uitvoeren op de volgende mogelijkheid en dat was op de viersprong. De herstelopdracht bij de stempelcontrole probeerde je te verleiden de herstelopdracht (1R) uit te voeren.
 


Verslag AB-klasse: Jannie Hazeleger.

Verslag: Rita en Rob van Lieshout.


omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter