Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2015
  Verslagen 2014
  Verslagen 2013
      Lenterit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Rondje Achterveld
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2012
  Verslagen 2011
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Pinksterrit 2013
 

uitzetters:    Bertus en Henny van der Horst uit Harderwijk
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
20 mei 2013

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit A-klasse  Rit B-klasse  Rit C-klasse
           
 Bijlage ABC  Situatie opdr. 3 en 4  Situatie opdr. 46 en 54
           
 Uitleg A-klasse  Uitleg B-klasse  Uitleg C-klasse


Ik wil niet graag wat missen en dat is niet altijd eenvoudig. Ook dit pinksterweekend mocht ik weer twee evenementen meebeleven. Met tien vrienden op een jacht op de wateren van Friesland en onze Pinksterrit. Nadat ik op zondagavond op de kant was gezet, kon ik me weer samen met Annemieke voorbereiden op de rit. We hebben besloten om tijdens deze rit niets te missen! 8 uur des morgens zijn we in De Moespot, getelde kas mee en klaar om de deelnemers te ontvangen. Het belooft een drukke dag te worden. De vrijwilligers van De Moespot hebben de tafels al gereed staan. Wat hebben wij het toch goed met zo'n startlocatie. Het is altijd spannend hoeveel deelnemers we vandaag weer mogen ontmoeten? Een rit van Bertus van der Horst staat garant voor kwaliteit en creativiteit en de Pinsterrit is al jaren onze best bezocht rit van het jaar. Het wordt weer een rit waarin we ons laten verrassen en wij niets gaan missen. Toch?

Hier volgt onze niets-te-missenrit.

Start bij de blauwe vlag (Deze staat in de Jan van Arkelweg)
AB0. Eerste weg L

Daar begint het al mee. Een 0, nul, is dat wel een getal, het reglement geeft aan dat er genummerde opdrachten zijn maar mogen deze ook met 0 beginnen. Is het geen "O", want dan kan het een neutrale opdracht zijn? Het reglement geeft aan te beginnen met nummer 1 en we gaan door naar de opvanger RC "B" met hersteller BM: 0. Maar we zijn toch niet met opdracht 0 bezig maar met opdracht 1 en voeren opdracht 1 uit.
 


A3. Na 2e bushaltebord asfaltweg L

Op naar de Klettersteeg en goed kijken of de val van Paddy niet van toepassing is. En ja hoor, een mooie variatie hierop. Door het bord verboden voor motorfietsen gaat de asfaltweg gedwongen naar links en gaat de asfaltweg over in klinkers. Deze hebben we niet gemist. Zie situatieschets.

A4. Aanhoudend na vervoermiddel L (MUG) (Het als oriënteringspunt gebruikte vervoermiddel is na uitvoering van de opdracht niet meer aanwezig)
Een heen en weertje. Als dat maar goed gaat met zoveel deelnemers. Achteraf was deze val alleen voor de A-klasse bestemd. Een kwestie van goed opletten. De motor op het verkeersbord is na passage niet meer aanwezig, we mogen er nog steeds niet door. We mogen niet op het fietspad rijden, maar welke MUGgen komen eerst. Stug de MUGgen één voor één afstrepen en heen en weer. Hier hadden we een goed gevoel over, echter we hebben de fiets op het verkeersbord aanduidende verplicht fietspad pas na het 4e heen en weertje gebruikt in plaats van bij het 2e heen en weertje. Klein detail zou ik zeggen. Deze val hadden we bijna niet gemist. Zie situatieschets.
 


6. Voor voorrangsweg L

Dat is eenvoudig, verkeersbord voorrangsweg en autoweg boven elkaar. Dubbel karakter dus doorrijden. We hebben alleen gemist dat de koplampen van het verkeersbord aanduidende autoweg veranderd waren. En we wisten nog dat we bij ritten van Bertus altijd moeten bedenken dat bij iets wat eenvoudig lijkt er meer achter moet zitten.
 


A9. Na RC asfaltweg R

Hier goed kijken door de bomen naar een RC in 't Jannendorp. Die staat er. Ook zien we een RC "X" enigszins verscholen in de slootkant tussen het gras. Wat is nu de val? Dit leek ook weer te eenvoudig en hebben we gemist dat de RC "X" van doek is gemaakt en niet conform het voorbeeldenbord is.
 

 


AB12. Tussen vlaggen doorrijden (MUG) (Zie bijgevoegd blad)
Ja, wat moeten we hier nu mee? Als we het niet weten rijden we door. Helaas gemist dat we eenvoudig rechts op het driehoekje door de geplaatste DLW dwingend tussen de vlaggen door konden rijden. Zie bijgevoegd blad.
 


19. Na "MARCHANDWEG" en Rowan Atkinson L
20. Na Mr. Bean viersprong R (VADNA)

Mr. van Mr. Bean is een niet toegestane afkorting en op naar de opvanger die ons met HK-XL weer op de route zet. We zijn nog met opdracht 20 bezig, dus VADNA geldt nog en viersprong links, toch? We hadden gemist dat de VADNA niet geldt voor herstelopdrachten.
 


22. Na het aantal uren van het eerste kwartaal 2012 asfaltweg L

Ja, dat is rekenen, schrikkeljaar of niet, en niet gemist dat de zomertijd in dat kwartaal ingaat.

AB24. Bij rotonde weg R
Niet gezien dat een foto van de toren van Pisa boven de rechterweg had gehangen. De toren van Pisa is ook een rotonde. Niet gezien en gemist.
 


27. Voor WW R (MUG)
De foto van deze handwijzer is volgens het reglement geen WW en we rijden door.

30. Voor handwijzer R (MUG)
Volgens De Dikke is dit een handwijzer en we gaan mooi naar rechts.
 


A33. Na drie Nederlandse plaatsnamen asfaltweg volgen
Weer bij deze MUG aangekomen zien we inderdaad drie plaatsnamen. We hadden nog nooit van Miste en Corle gehoord en van asfaltweg volgen hebben we niets in het reglement kunnen vinden, en we gaan rechtdoor.

A40. Na "2e DLW" R (U mag over het terrein rijden)
Niet gemist dat "2e" in de tekst niet met hoofdletters vermeld stond en we hebben geen extra "V" opgehaald.
 


AB48. Na "BJU" R (In de opdrachten 48 tot en met 52 veranderen steeds, na passage, de letters van het door de uitzetters geplaatst materiaal, een A wordt een B enzovoorts)
AB49. Na "CKV" R
AB50. Aanhoudend asfaltweg L

Nu wordt ie mooi. BJU wordt CKV en wordt DLW. Dus tellen hoe vaak we wanneer langs komen tot de weg afgesloten wordt. Hierbij missen we het feit dat RC "A" bij de tweede passage RC "B" wordt. Mooi is dat. Bij aanhoudend asfaltweg L komen we de "DLW" weer tegen alleen is hij bijna volledig afgedekt door een stuk karton. Het bord is te zien, de letters niet. Wat moeten we hier nu mee? Bij twijfel rijden we door en we missen de verandering van RC "C" in RC "D". Zie situatieschets.
 

 


AB54. Voor vlag R (MUG)
Wat is er eenvoudiger dan voor de vlag rechts te gaan en toch hebben we iets gemist. We hadden de laatste mogelijkheid voor vlag rechts gekund. Dit was mogelijk door de vlag voorbij te rijden, op de rotonde na de vlag rond te rijden en voor dezelfde vlag rechts de rotonde te verlaten. Tja, zo kan je het ook bekijken. Zie situatieschets.

56. Na jumbo asfaltweg R
We hebben de foto van de Boeing 747 gemist en ten onrechte de symbolische olifant bij het gebouw als jumbo beoordeeld. Toch goed uitgevoerd.
 


57. Na vlag en in 2013 uitgegeven personenautokenteken R
Volgens ons begon de eerste kentekenplaat met een "B" en behoort een bedrijfswagen toe en niet van een personenauto en het tweede kenteken begon met een "C" terwijl de nieuwste serie met een "K" is begonnen en we hebben niets gemist.
 


68. U gaat nu op de viersprong naar rechts of naar links, dit naar aanleiding van de oplossing van de vraag op het bijgevoegde blad, hierop is verder geen val gemaakt.
Kwestie van tandwielen volgen en we gaan rechtsaf.

AB73. Na "RINGLAAN", voor "DLW NA 1.500 M" R
Hier weet ik niet meer wat ik gemist heb. Dat heb ik gemist. We hadden gezien dat "DLW" een los bordje was boven een bordje met "NA 1.500 M" en we hebben gezien dat "DLW NA 1.500M" een kunstig aan een gevormd bordje was, maar we hebben kennelijk een punt gemist. Dus ook deze val gemist.
 


74. Na knaagdier asfaltweg L (MUG)
Een muis is een knaagdier en hup links. Voordat we iets missen toch maar in De Dikke kijken. Een spitsmuis is een insecteneter. Weer keren en op zoek naar meer knaagdieren.
 


AB76. Na H "20" weg, die niet naar naam aangeduid kan worden, omdat het straatnaambord daarvoor niet op de juiste plaats staat, R
Wat staat dat er weer raar. Het huisnummer is niets mis mee. Wat kan er mis zijn en missen we niets. Maar goed dat het niet mistig is en we niet mistroostig zijn. Het lijkt goed te zijn, want de weg die niet naar naam aangeduid kan worden is oriënteringspunt, maar misschien is het toch fout. RC "J" hebben we niet gemist.
 


79. Na "ACHTERVELD GEM. LEUSDEN" en in weiland aangebracht stukje asfaltweg, viersprong R
Wij hebben geen op de bereden weg uitmondende asfaltweg gezien. Ook het stukje fietspad in het grasveld heb ik dit keer gemist en we zijn rechtdoor gereden om de RC "N" niet te missen.

Finish bij de gele vlag en a.u.b. controlekaart binnen afgeven.
Rond de finish is het altijd opletten. Wat zal Bertus nu weer bedacht hebben. De na de gele vlag en in de Rentinckstraat voor De Moespot uitdagend geplaatste RC "F", nemen we toch maar niet mee.

Snel naar binnen en kaart inleveren. Wij zien bij de uitschrijftafel een lange lijst met namen van deelnemers liggen. 65 Deelnemers hebben kunnen genieten van deze rit.

Met 9 fouten hebben we het niet verkeerd gedaan. Eh???

Annemieke Schoonderbeek en Jan Traa.

 

Verslag BC-klasse pinksterrit 2013

C2. Na een twee en drie asfaltweg R (MUG)
Na de start komen we langs drie bordjes en is de opdracht direct al uitvoerbaar. Niet denken dat we op zoek zijn naar een een, een twee en een drie. Even goed lezen geeft de oplossing. We zoeken naar een twee en daarna naar een drie. De een was ter afleiding geplaatst.
 


U komt nu langs RC "E" en al staat er geen herstelopdracht bij deze RC u dient de letter van de RC wel in het eerstvolgend vrije vakje van uw controlekaart te noteren.

Volgens het reglement (art. 3a) is een onbemande routecontrole (RC) voorzien van een letter of getal welke je zelf in het eerstvolgende lege vakje van uw controlekaart dient te noteren, dus E op de kaart. De uitzetter geeft ook aan dat je de letter dient te noteren, dus nogmaals de E opschrijven.
 


C12 Na driehoek, voor vlag R (MUG) (Zie bijgevoegd blad)
Op de situatietekening was te zien hoe de situatie beoordeeld moest worden. De driehoek zat in routecontrole A, voor de vlag kon je naar rechts, dus een prima uit te voeren opdracht.

B33 Na drie Nederlandse plaatsnamen asfaltweg R
Kleurrijke plaatsnamen had de uitzetter gebruikt, dit zijn correcte plaatsnamen.
 


BC40 Na "2E DLW" R (U mag over het terrein rijden)
De tekst langs de route was goed weergegeven in de routebeschrijving. Tekst in de routebeschrijving dient tussen aanhalingstekens en met hoofdletters te staan, langs de route mogen het ook kleine letters zijn.

C73 Na "RINGLAAN" , voor "DLW NA 1.500 M." R
Een weg die voorzien is van een bord met de tekst DLW wordt geacht niet aanwezig te zijn, ook al is er een bord bijgeplaatst. Dus bij het grasdriehoekje gedwongen naar links langs RC D. Op het tweede bord stond de correcte tekst, voor dit bord de opdracht uitvoeren. De voor-weg wordt nu wel aanwezig, want op het bord staat meer tekst dan DLW.
 


C76 Na H "20" en kop en schotel R
Mooi kunstwerkje van de uitzetter. Een plank met daarin een hele lange schroef, waaraan hij een touwtje had gehangen met daaraan een kopje. Dit kopje hing natuurlijk los, maar de kop van de lange schroef zat stevig vast in het plankje. Ook de schotel had de uitzetter goed vastgemaakt. Prima, dan de opdracht uitvoeren.
 


BC81 Na gele vlag R (Rentinckstraat)

Bij een gele vlag eindigt de rit. Daarna geen letter meer noteren op de kaart. U bent gefinisht.

Verslag BC-klasse: Jannie Hazeleger.

Verslag A-klasse: Annemieke Schoonderbeek en Jan Traa.


omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter