Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 2005
  Verslagen 2004
  Verslagen 2003
  Verslagen 2002
  Verslagen 2001
      Openingsrit
      Koninginnerit
      Vakantierit
      Nazomerrit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2000
  Verslagen 1999
  Verslagen 1998

Verslag Wijnrit 2001
 

uitzetters:      Henny en Frieda Slotboom uit Apeldoorn
controleur:     Jo Jeths uit Apeldoorn
28 oktober 2001

Op zondagmiddag 28 oktober gingen we vol goede moed op weg naar cultureel centrum "De Moespot" om de wijnrit te gaan rijden. Omdat dit niet de eerste keer was dat we een rit van dit uitzettersduo gingen rijden, hadden we ons optimaal voorbereid. We waren goed uitgerust en hadden een uitgebreid vezelrijk ontbijt tot ons genomen. Nadat we dit alles nog hadden aangevuld met de nodige vitaminen en ons ook nog geestelijk hadden voorbereid, voelden we ons in topconditie. Hierna hebben we onze mobiel nog afgetankt en de ramen goed schoongewassen, je zou zeggen wat kan je dan nog gebeuren. Henny had mij er vooraf al van in kennis gesteld dat de rit wat aan de lange kant was uitgevallen. Omdat het al vrij kort dag was, hebben we toen samen besloten dat we dit toch maar een keer moesten proberen. Aldus geschiedde, wij gingen voor de zekerheid maar goed op tijd van start. Er komt tenslotte na de rit ook nog het nodige op ons af. Ook equipe Visser had zich schijnbaar optimaal voorbereid, zij waren immers ook al om 13.00 uur op de startlocatie. Naar later bleek hadden zij zich uiteindelijk nog beter voorbereid dan ons, en moesten wij onze meerdere in deze rittensporters, tevens uitzetters van onze volgende rit, erkennen.

Vol goede moed gingen wij van start met de eerste opdracht, welke luidde: einde weg R. Soms kom je ook wel eens opdrachten tegen als, na 85 bomen, 47 grassprietjes en 14 lantaarnpalen einde weg R. Zoniet bij Henny, gewoon einde weg R. Een geweldige start, welke wij dan ook volledig goed uitvoerden. Dan nu de rest van het verslag, ik zal proberen het kort te houden, maar of dit lukt? Overigens kunt u net als in andere ritverslagen geen bindende conclusies trekken uit hetgeen is omschreven. Goed, daar gaan we dan…..

2. na ontbrekende pagina asfaltweg L (MUG)
Een leuke opdracht om mee te beginnen, maar hoe moet je nou een ontbrekende pagina vinden. Vaak is het bij een puzzelrit inderdaad zoeken naar een speld in een hooiberg, maar zoeken naar iets waarvan je van tevoren al weet dat het er niet is, kun je beter maar niet aan beginnen. Gewoon doorrijden naar de opvanger W dus.

5. na "DE SPARREBOOM ANNO 1831" en "A", voor omcirkelt getal L
We hebben de tekst nog wel even staan bestuderen, en ook de "A" op het paaltje was niks mis mee. Waar zit dan wel de truc, juist ja, de herstelopdracht bij de V was omcirkeld en niet omcirkelt. Even ophalen die V dus.

7. aanhoudend weg L
8. na "AMBC", voor "HESSENWEG" R

De aanhoudend opdracht begon vrij simpel. In het driehoekje was het gewoon een kwestie van niet tweemaal dezelfde weg gebruiken, en je reed vanzelf naar de ritpijl op de eindeweg situatie voor de Hessenweg. De ritpijl stuurde je gedwongen naar rechts, waardoor het laatste deel van opdracht 8 (voor "HESSENWEG" R) niet uitvoerbaar was. Wel hadden we de tekst "AMBC" gehad, dus niet meer doorgaan met aanhoudend, maar met opdracht 8. Nu was het dus een kwestie van zoeken naar het laatste deel van de opdracht. En wonder boven wonder een heel stuk verderop was de opdracht alsnog uitvoerbaar. Na een rondje Achterveld kwamen we weer bij het vervolg van de route. Een hele mooie opdracht, waarbij we inmiddels de eerst 10 kilometer erop hebben zitten.

19. na VRW en brugleuning en "235" en apenootje en apenstaartje, voor "APE
STAARTJE" Postweg L (lange afstand)

De VRW, de brugleuning en de tekst "235" waren geen probleem. Ook het apenootje was keurig door de uitzetter opgehangen aan een boom. Henny was waarschijnlijk wel bang dat er passanten met honger langs zouden komen, getuige de halve rol plakband waarmee het apenootje was omwikkeld, maar het bleef een apenootje. Ook het apenstaartje (@-teken) was aanwezig op het schrikhek. In de routeopdracht staat geen afbreekstreepje tussen APE en STAARTJE. Wat we dus zoeken zijn de twee teksten gescheiden door een spatie. Wat we tegenkwamen was het woord APENSTAARTJE met een verkeerd om geschreven N (een zogenaamde schippers-N). Omdat dit geen leesbare tekst is, kan dit teken dus weggedacht worden en blijft de gezochte tekst over.

20. bij schrikhek Moorsterweg R
Het kwam niet goed met deze opdracht. Eerst stond het schrikhek aan de linkerkant, en na de keercontrole was de Moorsterweg aan de linkerkant. Het enige wat restte was de lettercombinatie BE ophalen. Later is deze opdracht neutraal gemaakt omdat vandalen tijdelijk de RC "B" hadden weggehaald.

21. na viersprong, H "9", "DLW", "EIGEN WEG", waarschuwingsbord, "DOODLOPENDE WECT" en grassprietje asfaltweg L (lange afstand)
Het wordt tijd voor onze eerste 30 strafpunten. We hadden het kleine T'tje zowel in de routebeschrijving als op het straatnaambord wel gezien. Toch zagen wij nog kans om de opdracht fout uit te voeren, omdat wij vonden dat de T niet na de C kwam op het straatnaambord. Duidelijk een vorm van doorslaan, die dan ook onmiddellijk wordt afgestraft.

23. na RC en P weg R (Langesteeg)
Tja, en als het dan fout begint te gaan, kan het ook opeens heel hard fout gaan. Houdt u goed vast, en lees verder. We zagen de routecontrole Z in het weiland liggen. Om deze als oriŽnteringspunt te nemen, moet deze vast zijn. Omdat wij de uitzetter kennen, vertrouwen we dus helemaal niks in deze rit. De sloot overspringen vond ik een wat al te acrobatische toer, dus maar wat verderop van het hek gebruik gemaakt om de routecontrole aan een nader onderzoek te onderwerpen. Met natte schoenen en de wetenschap dat de RC een los oriŽnteringspunt was, kwam ik terug bij de auto. Toen volgde nog de discussie of we nou een Z of een N moesten noteren. We vonden het wel een wat rare letter N, en de vorm, voldeed die nog wel aan het voorbeeldenbord? Als laatste waren we het er ook al niet over eens of de RC zich nog wel aan de bereden route bevond. Kortom consternatie alom, de tijdstrafpunten liepen op en we deden het dus niet goed. Het geluk was echter achteraf aan onze zijde, omdat een bezorgde deelnemer, tevens ook wel eens uitzetter, het klaarblijkelijk allemaal nog veel minder snapte dan wij. Deze persoon, naar wij later vernamen de heer H.V. te R., dacht dat de routecontrole door vandalen in het weiland was gegooid. In al zijn goedheid heeft ook deze persoon natte schoenen gehaald en de routecontrole keurig in de kofferbak van zijn auto geladen. U begrijpt het al, dat was wel even lachen in de rekenkamer toen verdachte H.V. te R dit vergrijp vol trots bekende. Of de uitzetter het allemaal ook kon waarderen, is onduidelijk gebleven. Het punt is in ieder geval wel geneutraliseerd.

24. U gaat nu een lange afstand rijden, daarom tijd voor een rekenopdracht: Een tuinder wil op een stukje grond van 2 meter bij 2 meter zuurkoolplantjes poten. Ze moeten 25 centimeter uit elkaar staan en 12,5 centimeter van de kant. Hoeveel plantjes gaan er op dit stuk grond? Zijn dit er 64, ga dan na kombord "LEUSDEN" en brug eerste weg R; zijn dit er 49, ga dan na kombord "LEUSDEN" en brug tweede weg R. Als u geen antwoord juist vindt, gaat u verder met routeopdracht 26.
Voordat we aan de koolplantjes begonnen, haalden we nog 30 strafpunten bij de routecontrole F die we langs de route tegenkwamen. De herstelopdracht luidde: Noteer deze controle in vakje 20 van uw controlekaart. Dit deden we direct, en natuurlijk vergaten we niet om de controle ook in het eerstvolgende vrije vakje te noteren. Dit moet immers volgens het reglement. Wij dachten dat we het goed deden, als u dit ook denkt, hebben we het allebei mis. We zagen niet dat er achter de routecontrole F nog een klein RC'tje verborgen zat.
Dan de zuurkoolplantjes, we hadden vrij snel door dat zuurkool niet op het land groeit. Zuurkool kent zijn oorsprong, meen ik, in wittekoolplantjes die, wanneer deze volwassen zijn, worden opgeborgen in een pot onder een kei. We konden ons dus de hele rekenbrij besparen en gingen onmiddellijk verder met opdracht 26. De uitzetter had ons goed beet met al zijn afleidingen. De opdracht leidde immers niet tot richtingsverandering, dus we mochten niet verder met opdracht 26, maar moesten rechtdoor naar de goede W. Het begon allemaal zo goed, maar nu begint het toch echt strafpunten te regenen voor ons. Beter opletten dus.

30. na "FA. A.A. TOLBOOM CENTRALE VERWARMING enz.", aanbeeld en rotonde Larikslaan L
De tekst en het aanbeeld waren aanwezig. De rotonde was al voor de echte rotonde aanwezig in de vorm van een rond gebouw (dit is ook een rotonde). De hierna komende rotonde werden we vanaf geleid door een ritpijl. Of dit dan nog een rotonde blijft, hoefden we niet over in te zitten. We hadden immers de rotonde al gehad.

34. na Frans woord voor Douwe Egberts R
We kwamen een bordje tegen met het woord cafť. Dit is het Franse woord voor koffie. Douwe Egberts kan ook koffie zijn, maar het Franse woord hiervoor is natuurlijk geen cafť. Al met al, geen zuivere koffie dus. Na doorgereden te zijn, kwamen we een weg tegen met de straatnaam Douwe Egberts. Opdracht uitvoerbaar dus door de weg na Douwe Egberts in te rijden.

36. na Olmenlaan en zak met pinda's VRW R
Helaas zaten er geen pinda's in de deskundig aan de lantaarnpaal vastgeplakte zak. Op de zak stonden echter voldoende afbeeldingen van pinda's. Dus toch een zak met pinda's, alhoewel dit weinig honger zal stillen.

37. na verkeerslicht en VRW en viersprong en "DLW" en twee meter weg R
Het stukje weg van twee meter vonden wij geen probleem, we gingen hierna dan ook gewoon rechts zoals de uitzetter dit had bedoeld.

41. na "WIND" en "R", "E", "G", "E", "N" en RC L (MUG)
In deze opdracht zat de truc in het gebruik van de RC. Van de eerste RC had je de letter N gebruikt, en kon je deze dus niet meer als het oriŽnteringspunt RC gebruiken (volgens het aanvullend reglement). De RC moet je overigens wel opschrijven bij het passeren. Bij de tweede RC aangekomen moesten we elke keer verder met een herstelopdracht, welke voorgaat op de routebeschrijving. Hierdoor kom je wel bij de RC, maar kun je niet concluderen dat je deze bent gepasseerd. Deze truc staat ook behandeld in de rubriek "Met vallen en opstaan", bestudeer dit nog maar eens. Wij konden in ieder geval weer een fout bijschrijven.

De oriŽnteringspunten, niet zijnde wegen, in routeopdrachten 51 en 52 zijn voor u na gebruik niet meer aanwezig.
51. na pijl aanhoudend weg R (MUG)
52. na pijl aanhoudend weg R (MUG)
53. na verkeersbord R (MUG)

Het ging bij deze schitterende opdracht om het gebruik van de pijlen van verkeersbord F5 (Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting). In opdracht 51 gebruikte je de eerst pijl, en in opdracht 52 de tweede pijl. De grote valkuil, waar ook wij inliepen, was dat je in opdracht 52 de pijl al als oriŽnteringspunt kon nemen voordat je rechtsaf naar het verkeersbordje ging. Doordat nu beide pijlen niet meer aanwezig zijn, blijft een rond wit bord met een rode rand over, en dit betekent……. Juist ja, gedwongen naar links dus. Ook deze truc staat behandeld in de rubriek "Met vallen en opstaan", doe er uw voordeel mee.

58. na Nederland R
Hier zoek je niet naar geschreven tekst. Wat we zochten, was een afbeelding van Nederland. We vonden op de PTT brievenbus een afbeelding die wel iets weg had van Nederland. We namen de onvolkomenheden in de afbeelding maar voor lief, en beoordeelden dit als een goede afbeelding van Nederland. Even verderop kwamen we een tekst tegen die op het eerste gezicht op NL leek. Omdat we bij deze uitzetter alles bestuderen, kwamen we er hier achter dat hij had zitten knoeien met de letter N waardoor de tekst 1L op het bordje stond, voorafgaand door een vreemd teken. Dit is dus een herstelopdracht, die voorgaat op de routebeschrijving. Hierna niet vergeten om alsnog rechts te gaan, vanwege de gevonden afbeelding van Nederland.

69. bij weg, voor "DLW" R
Toen we aankwamen rijden stond de tekst DLW aan de linkerkant van de weg en gingen we dus gedwongen rechtsaf zonder de opdracht te kunnen uitvoeren. Na bijna helemaal rondgereden te zijn, zagen we opnieuw een DLW geheel rechts. Het was de bedoeling van de uitzetter dat de truc hier uitvoerbaar zou zijn. Later is deze truc geneutraliseerd, omdat door de plaatsing van de DLW de weg, welke ook in de beoordeling moet worden meegenomen, voor een groot deel achterwaarts kwam te liggen. Voor de crack's onder ons het volgende: In ons reglement staat immers niet dat je een weg moet beoordelen naar de uitmonding. De uitzetter had dit in het aanvullend reglement moeten vermelden. Door de neutralisatie is het gebruiken van dezelfde weg in punt 70-72 eveneens neutraal geworden.

74. na WW en verkeersbord zonder rood R (MUG) (einde weg links als rechtdoor beschouwen)
Van deze opdracht klopte werkelijk helemaal niets, hoe haalt een uitzetter het in zijn hoofd om een goedbedoelde deelnemer zoiets voor te schotelen, zou je kunnen denken. Henny kennende zou hier vast een diepere bedoeling achter zitten. En dat klopte, want dit beginnetje zou uiteindelijk uitmonden in een briljant knap gevonden opdracht. Even terugkomend op de opdracht; de mogelijke WW bevatte de namen OORLAM en BACO, beide zijn geen plaatsnamen. Ook het bordje met de dubbel omcirkelde 70 konden wij geen verkeersbord van maken.

76. na twee aanduidingen van drank R (MUG) (einde weg links als rechtdoor beschouwen)
Wederom stonden we voor hetzelfde bord met de teksten OORLAM en BACO. Volgens ons prisma woordenboek is een oorlam een borrel. Begint goed zou je zeggen, dus maar snel het woord baco opgezocht. Jammer dus, niet te vinden in ons prisma woordenboek. We zijn toen maar op onze algemene kennis afgegaan. Iedereen weet toch dat baco staat voor bacardi cola, of niet soms? We gingen dus rechtsaf en kwamen bij de dubbel omcirkelde 70. Wij vonden dit eigenlijk wel een herstelopdracht, dat ťne extra cirkeltje is toch net zoiets als de extra krabbels bij de herstelopdracht 1L (u weet wel bij Nederland uit opdracht 58), dachten wij. Toen we dit op deze manier uitvoerden, kwamen we al snel tot de conclusie dat dit niet de bedoeling van de uitzetter kon zijn, omdat we op deze manier een heel stuk route zouden overslaan. We hebben het betreffende bord toen maar niet als herstelopdracht genomen.

De oriŽnteringspunten in opdracht 78 zijn voor u na gebruik niet meer aanwezig.
78. na 2e klinker, 2e reglementaire afkorting en 3e cirkel R (MUG) (einde weg links als rechtdoor beschouwen)

Hier kwam dan de finale van de tekst OORLAM BACO in beeld. Even opletten dat wanneer u de 2e van iets gebruikt, dus ook de 1e hebt gebruikt. Streep de volgende letters (van achter naar voren) maar weg; 2e klinker = O en A; 2e reglementaire afkorting = R en L; 3e cirkel = O en O, en ťťn cirkel van de dubbel omcirkelde 70, die iets verderop staat. Nu moet je twee dingen doorhebben; omdat volgens het aanvullend reglement geen val is gemaakt op spaties, blijft de tekst AMBC over. Vanwege het pijlvormige bordje is dit dus een ritpijl geworden. Waarschijnlijk vond de uitzetter het allemaal nog niet moeilijk genoeg, want door de vervallen cirkel bij de eerst dubbel omcirkelde 70 is dit een herstelopdracht geworden. Snapt u het allemaal nog? Ook deze truc is nader behandeld in de rubriek "Met vallen en opstaan". Lijkt me niet overbodig dit nog eens goed te bestuderen.

84. einde weg R (Burgemeester Van der Postlaan)
De situatie waar we hier kwamen was geen einde wegsituatie, omdat het verkeersbord een vooraanduiding was. Dus helemaal rondrijden door het winkelcentrum en bijna op het einde de redelijk verstopte B noteren.

89. na "JEU DE BOULES", voor brug aanhoudend weg L
Even opletten, volgens het reglement moeten we bij weg L direct handelen, zodra we een weg links zien die voor de brug ligt. Dus niet de laatste weg voor de brug nemen, dit doe ja als het woord weg niet in de opdracht staat vermeld.

90. Hagenauwselaan L
Waarschijnlijk hadden we het einde van de rit al in zicht, de aandacht begon in ieder geval behoorlijk te verslappen. Door het bijgeplaatste straatnaambord "Hagenouwselaan" had de weg twee namen. Wij hadden notabťne het officiŽle straatnaambord over het hoofd gezien en deden zodoende toch nog de opdracht goed. Ach, een mens mag ook wel eens geluk hebben toch? Dat je bij een bushalte niet mag stoppen wisten wij, dat je dan volgens het reglement ook geen routecontrole kunt noteren, ging allemaal ook nog goed. Op het einde van de eenrichtingsweg ging het weer mis. We hadden niet door dat je hier moet voorsorteren om linksaf te gaan. Hierdoor moest je dus de routecontrole die tegenover de weg, ongeveer ter hoogte van de wegas van de eenrichtingsweg, was geplaatst, niet noteren. U raadt het al, we waren weer 30 strafpunten rijker.

94. Ook al bent u misschien overtijd, ga na enen en niet voor tweeŽn Postweg R (lange afstand)
Deze opdracht kwam op Jannie nogal schrikwekkend over, na de nodige paniekreacties viel het achteraf allemaal gelukkig nog wel mee. Toen we van de schrik bekomen waren, ben ik de auto maar eens uitgestapt. Deze sloot bleek, zelfs voor mij, een gemakkelijk te nemen hindernis, dus ik ben het bord tot grote schrik van de belangstellende koeien maar eens uitgebreid gaan bestuderen. Het bord hing trouwens verkeerd om, want de tekst "Boel te grazen" was voor de koeien echt niet te lezen. Een voordeel was wel dat wij dit bord nu konden gebruiken als oriŽnteringspunt. Er stond een telefoonnummer op waarvan het abonneenummer enen bevatte en het kengetal bevatte de gezochte tweeŽn. Het streepje tussen kengetal en abonneenummer was gemaakt met een grote niet, waardoor alle oriŽnteringspunten keurig in de aangegeven volgorde aanwezig waren en we de iets verderop geplaatste klok maar lieten voor wat het was.

97. na magistraat en dwarstraat 2e weg L
Bij deze opdracht stonden we weer voor "De Moespot". U zou, ook met het oog op de routebeschrijving, kunnen denken: zo dat hebben we weer bijna gehad, op naar een heerlijk koel helder glas appelsap. Niets bleek echter minder waar, we hadden nog een heel traject te gaan. De magistraat was aanwezig in de vorm van een foto van premier Wim Kok, en wie zou durven beweren dat deze persoon geen magistraat is. Op dus naar de dwarstraat, een dwarsstraat vonden we wel, maar daar zochten we niet naar, dus doorrijden maar naar de opvanger U. De herstelopdrachten waren; Bij eerste passage van deze controle verder met opdracht 6 en Bij tweede passage van deze controle verder met opdracht 98. Uiteraard waren we hier in het begin van de rit ook geweest en zijn toen verder gegaan met opdracht 6. Dus dachten wij, dan is dit de tweede passage en gaan we verder met opdracht 98. Fout, helemaal fout, een of andere geniepige uitzetter had de routecontrole V, die we in het begintraject passeerden, vervangen door een routecontrole U. We passeerden deze dus voor de eerste keer en moesten verder met opdracht 6. Wij gingen in ieder geval verder met opdracht 98 en kwamen na nog eens ongeveer 10 kilometer rijden toch nog weer terug bij "De Moespot". Degenen die het goed deden, gingen dus verder met opdracht 6 en moesten oppassen dat ze niet weer dezelfde weg gebruikten.

Finish is bij de blauwe vlag; controlekaart inleveren bij De Moespot.
Ook dit is ons uiteindelijk gelukt. We hadden er 1 uur en 3 minuten te lang over gedaan. Gelukkig doen wij binnen onze vereniging niet moeilijk over het meer dan ťťn uur te laat binnenkomen, als dit uiteraard maar binnen de perken blijft. Echter 3 minuten over het uur, na zo'n intensieve rit, een kniesoor die daar op let. Verder hadden we 7 fouten gemaakt, hetgeen in totaal goed was voor 273 strafpunten. Met deze prestatie mochten we de tweede prijs ontvangst nemen, welke bestond uit een schitterend wijnpakket samengesteld door onze bestuursleden Robert en Thea Trouw. We waren niet vroeg thuis deze zondagmiddag, het was zelfs zondagavond geworden. Een ding is zeker, we kunnen terugkijken op een prachtige rit, waarvoor we dan ook de uitzetters en controleur hartelijk bedanken.

Tot ziens op de volgende rit,

Jannie en Henk Hazeleger.

 

omhoog