Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 2005
  Verslagen 2004
  Verslagen 2003
  Verslagen 2002
  Verslagen 2001
      Openingsrit
      Koninginnerit
      Vakantierit
      Nazomerrit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2000
  Verslagen 1999
  Verslagen 1998

Verslag Vakantierit 2001
 

uitzetters:      Jannie en Henk Hazeleger uit Scherpenzeel
10 juni 2001

Hieronder vindt u het ritverslag van de vakantierit 2001 van de AMBC ACHTERVELD. Om het ritverslag beter te begrijpen, is het verweven met de routebeschrijving.

AMBC ACHTERVELD VAKANTIERIT 2001
Deze rit wordt verreden volgens het reglement van A.M.B.C. "Achterveld" en het Nederlandse Wegenverkeersreglement.
Aanvullingen op het reglement:
Parkeervakken dient u als berm te beschouwen.
Indien de afkorting (MUG) achter een opdracht staat, dan betekent dit dat u uitsluitend Materiaal mag gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter Geplaatst is.
De lengte van deze rit is 30 kilometer. De gemiddelde snelheid is 15 kilometer per uur.
Wij wensen u een leuke rit toe.

ROUTEBESCHRIJVING SPORTKLASSE

start bij blauwe vlag (u gaat vanuit De Moespot naar rechts op de Jan van Arkelweg).

In opdracht 1 dient u hekken als niet aanwezig te beschouwen.

1. na H "40", "JAN VAN ARKELWEG" en verkeersbord aanduidende einde bebouwde kom 2e asfaltweg L
2. 1e weg R

Opdracht 1 leek zo simpel, maar het was meteen opletten. Alle oriŽnteringspunten waren wel aanwezig. Dit vonden we al verdacht. Dus maar eens even terug om te zien of we niet een klein verkeersbordje aanduidende einde bebouwde kom hadden gemist. Dit bleek niet het geval. Dus dan maar 2e asfaltweg L. Maar eerste 'asfaltweg' was geen asfaltweg, omdat door ritpijl het asfalt overgaat in zand, dus geen asfaltweg. Dus opnieuw op zoek naar een asfaltweg. Een asfaltweg gezien en daarna reden we in de opvanger "A". Hier moesten we keren en verder met opdracht 2. Nu blijven opletten, want de eerste weg naar rechts, was de eerste asfaltweg (telweg) uit punt 1. Bij de tweede weg naar rechts (met al die hekken) ook niet afslaan, want in punt 2 zijn de hekken weer aanwezig, dus zichtbaar doodlopend. Dus doorrijden naar de goede "K".

3. na "MOE" Ri Moespot
Naar alle waarschijnlijkheid had de uitzetter nu al last van verMOEingsverschijnselen, want hij was al niet meer in staat om een goede M in de tekst MOE neer te zetten. Wij waren nog niet moe en zagen dat er "IVIOE" stond. Dus maar rustig verder. De uitzetter lijkt nu ook wat meer uitgerust, want hij is al weer in staat om een wegwijzer door te zagen. En omdat hij ook nog een beetje netjes had gezaagd, bleef er ook nog een tekst MOE over. Dus voor ons geen probleem om op de tweede wegwijzer Moespot af te slaan naar de goede "W".

4. na 2 indentieke prijzen L
Volgens ons zijn de spellingsregels met betrekking tot de tussen-n toch iets anders geformuleerd. Dus rechtdoor rijden.

5. VRW R (Hessenweg)
6. na verkeerslicht L (Horsterweg)
7. na bushaltebord, "BRUG" en verkeerslicht R

Alhoewel we geen tramrails hebben zien liggen, zagen we in een flits wel dat de bus op het haltebord was vervangen door een tram. Dus doorrijden naar de opvanger "J".

Opdrachten 8 tot en met 10: Afbeeldingen van verkeerslichten zijn gelijk aan werkelijkheid.
8. na verkeerslicht R (MUG)
9. na verkeerslicht L (MUG)

Als er nou een verkeerslicht had gestaan met euro-tekens, waren we misschien afgeslagen, maar guldentekens? Dus maar rechtdoor. Daarna niet door rood rijden, maar netjes rechts afslaan voor het 'rode' verkeerslicht. Nu komen we langs het 'groene' verkeerslicht en slaan we rechtsaf. Weer netjes afslaan voor het 'rode' verkeerslicht en dan niet linksaf na het 'groene' verkeerslicht, want die hadden we al gebruikt in punt 8. Dus rechtdoor naar de keercontrole. Toen bijna meteen linksaf geslagen op het echte verkeerslicht in de verte, maar bijtijds gecorrigeerd door m'n navigatrice met de mededeling MUG, dus echte verkeerslichten doen niet mee. Dan het rondje linksom rijden en komen we na het 'rode' verkeerslicht. Dus linksaf en voor de laatste keer langs het 'rode' verkeerslicht en verder met opdracht 10.

10. einde weg R
11. na "FOKKERSTRAAT" R
12. na auto R (MUG)

Bij punt 12 was het weer opletten, want het eigengemaakte verkeersbordje kwam ons niet bekend voor. Dus in principe rechtdoor, maar om een collega-rittensporter niet op een idee te brengen, toch maar voor het 'foute' verkeersbordje afgeslagen. Daardoor bijna vergeten om 2 keer de 'X' op te schrijven (risico van het vak).

13. na school R
Ondanks de verklarende tekst onder de foto, toch maar afgeslagen. En dan opletten bij de herstelcode EL, want we kunnen nog steeds niet door gebouwen kijken, dus ook nog even de controle achter het gebouw ophalen.
Dan verder naar de 'stempelcontrole'. Althans het leek erop. Maar als de uitzetter niet de moeite neemt om er een stempel bij te hangen, dan ook geen improvisatie van onze kant.

14. einde weg L
15. 1e weg R
In de opdrachten 16 tot en met 18 dient u een weg die reglementair niet meer als oriŽnteringspunt gebruikt mag worden, als niet aanwezig te beschouwen.
16. 1e weg L
17. aanhoudend 2e weg R
18. aanhoudend weg L

En dan is het tijd voor een pittig stukje puzzelrit. Even elf letters in de juiste volgorde opschrijven en je bent klaar, maar voordat we hieruit waren, was het inmiddels 15 minuten later. En dan blijkt dat je het ook nog fout hebt gedaan. Maar niets is minder waar, want de uitzetter heeft in al zijn enthousiasme vergeten om een goede letter 'B' op de uitleg te vermelden. Maar door met de uitzetter 'droog' de gewenste route na te lopen, kwamen we snel tot de conclusie dat er een goede letter miste op de uitleg. Dus hadden we het toch goed uitgevoerd.

19. na 31 banden R (MUG)
Banden genoeg, misschien wel teveel.

20. einde weg R
21. na twee, drie en vier vingers Klinkerweg R

Alle oriŽnteringspunten waren in de gewenste volgorde aanwezig. En er was ook nog iemand zo vriendelijk geweest om een straatnaambord 'Klinkerweg' te plaatsen. Dus prima uitvoerbaar.

22. na "HJ" R
23. na zes en twintigste letter van het Nederlandse alfabet R (MUG)

We hadden wel door dat we een 6 en een twintigste letter zochten, maar dat je ook '6' als routecontrole moest noteren, leek ons niet terecht, want de RC was niet conform het voorbeeldbord. Dus een terechte neutralisatie.

24. einde weg R
25. na twee Romeinse cijfers aanduidende duizend R (MUG)

Dit vonden we een erg vage opdracht. De opdracht op zich is naar ons idee een 'kromme zin'. En daarbij zijn de cijfers neutraal. Dus wat zoeken we?. Twee keer de letter 'D' (D = 500) of twee keer de letter 'M'. Maar gegokt op de 'M' en dus afgeslagen na de lieftallige mevrouw.

26. einde weg R
27. voor straatnaambord links van de weg weg R

Een straatnaambord konden we nog wel vinden. En ook nog wel eentje, die links van de weg stond, maar of de weg lag niet aan de bereden route of de weg die we moesten inslaan, hadden we al gebruikt als oriŽnteringspunt. Dus rechtdoor naar de opvanger.

28. na "HJ" viersprong L
A. voorrangsweg voorzichtig oversteken
29. asfaltweg L (voorsorteren, Larikslaan)
Tijdens de opdrachten 30 tot en met 32 de verkeersborden aanduidende verbod stil te staan en de borden "EIGEN TERREIN enz." als niet aanwezig beschouwen.
30. voor 6 verkeersborden L (MUG)

Bij de eerste serie verkeersborden stond een verkeersbord "verboden voor motoren". Even controleren of de motorrijder de goede kant op rijdt. Dit was het geval, dus gedwongen naar rechts. Bij de tweede serie verkeersborden, waren er voor ons maar 5 aanwezig dus hier rechtdoor rijden. Uiteindelijk konden we de opdracht uitvoeren bij de derde serie verkeersborden.

31. einde weg R
32. VRW L (Groene Zoom)
33. na verkeerslicht, bushaltebord en brug Zuiderinslag L (voorsorteren)
34. Klepelhoek R
57. 1e weg L

Dit hadden we meteen door. Niet opdracht 57 uitvoeren, maar doorgaan met opdracht 35. Achteraf bleek dat we het toch niet zo goed doorhadden, maar zie daarvoor de rest van het verslag.

35. 1e weg R
36. 2e weg R
OriŽnteringspunten zijn, nadat u ze in opdracht 37 hebt gebruikt, voor u niet meer aanwezig.
37. na "Z", "E", "E", "ZON" en "STRAND" R (MUG)

Het verwarring zaaien door de uitzetter is prima gelukt, althans bij ons, want voerden we in eerste instantie de opdracht goed uit. Begonnen we toch te twijfelen aan de bedoeling van de uitzetter. Dus totaal verward hebben we een verkeerde lettercombinatie opgeschreven.

38. einde weg L
39. einde weg L
40. asfaltweg R
41. na tweedekker L

Even opzoeken in het woordenboek en daarna handelen op het geplaatste vliegtuig. Geen probleem voor ons.

42. einde weg L
43. einde weg R (Hamersveldseweg)
44. na P, bij Tabaksteeg, voor P L

Alle oriŽnteringspunten waren aanwezig, maar bij de Tabaksteeg staat ook een verkeersbord aanduidende doodlopende weg. En aangezien de uitzetter dit bord niet had gemodificeerd, zijn we maar rechtdoor gereden.

45. einde weg L (Leusbroekerweg)
46. na brug, schrikhek, vrouw met bril, man met snor en baard L

De brug, het schrikhek en de vrouw met de bril waren geen probleem. Maar de man met snor wel, want op het plaatje met de vrouw met de bril stond ook een man, maar of die een snor had? Was volgens ons niet of niet goed te zien, dus maar aangenomen dat dit niet bedoeling was. Daarna zagen we een man met zowel een snor als een baard, maar omdat er " .... en baard L" stond in de opdracht, zochten we alsnog een baard. Deze kwam even later in de vorm van een sleutel. Dus pas naar links na de sleutel.

47. bij P eenrichtingsweg Kolfschoterdijk L
Volgens ons niet uitvoerbaar, want de weg is gepreciseerd naar karakter en naar naam. En je mag maar preciseren naar een van beide. Terechte neutralisatie van de opdracht.

48. na vier neuzen viersprong R (MUG)
Bijna hadden we de neus van de hond over het hoofd gezien, maar de opdracht was toch niet uitvoerbaar, want volgens ons is de uitzetter nog niet zo handig, dat hij ook viersprongen aanlegt.

49. Dashorsterweg L
50. voor ritpijl L

Dit was voor ons en voor meerdere rittensporters (te zien aan het aantal auto's dat op/bij/voor/na het kruispunt stonden) een echte hersenkraker. Maar na veel denkwerk kwamen wij tot de conclusie dat de ritpijl niet conform het voorbeeldbord is, dus niet gedwongen naar rechts, maar de afbeelding is wel gelijk aan de werkelijkheid, dus als oriŽnteringspunt is de foto van de ritpijl wel te gebruiken. Conclusie: wij konden prima voor ritpijl links.

51. viersprong R (Moorsterweg)
52. na afkorting die niet is toegestaan Klein Moorst R

Helemaal niet gezocht naar een afkorting, want er stond niet bij waar of waarin niet toegestaan. Z.o.z. mag best langs de weg staan, maar niet in de routebeschrijving. Dus rechtdoor naar de opvanger.

53. voor schrikhek L
54. einde weg R
55. na brug en RC VRW R

De toegevoegde waarde van de vlag op de brug was ons niet helemaal duidelijk, maar we hadden alle oriŽnteringspunten gehad, dus op de VRW naar rechts.

56. Jan van Arkelweg L
finish, kaart binnen inleveren.

En na opdracht 56 moesten we opdracht 57 nog uit voeren (staat na opdracht 34 in de routebeschrijving). Hebben we ook gedaan. Netjes de "S" en de "T" opgehaald, maar door onbekende oorzaak zijn we vergeten om de "T" op de kaart te schrijven. Dus op de figuurlijke valreep toch nog 30 extra strafpunten gescoord.

Uitzetters bedankt voor de leuke rit.

Miranda Disselhorst en Klaas Visser.

 

omhoog