Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 2005
  Verslagen 2004
  Verslagen 2003
  Verslagen 2002
  Verslagen 2001
      Openingsrit
      Koninginnerit
      Vakantierit
      Nazomerrit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2000
  Verslagen 1999
  Verslagen 1998

Verslag Nazomerrit 2001
 

uitzetters:      Bertus en Henny van der Horst uit Harderwijk
30 september 2001

In dit ritverslag hoef ik nauwelijks de uitzetters van de nazomerrit bij u te introduceren als je het hebt over Bertus en Henny van der Horst. Wat dit koppel voor het uitzetten van een puzzelrit en de puzzelrittensport in het algemeen betekent, grenst voor velen, zoniet allen, aan een onbereikbaar ideaal. Wat deze mensen alleen al op het gebied van inventiviteit, enthousiasme en een onuitputtelijke energie in een puzzelrit weten te stoppen, moet toch voor veel uitzetters c.q. deelnemers als een zeer positief voorbeeld worden gezien. Een beter p.z.-koppel voor de rittensport moet volgens mij nog geboren worden, met alle respect voor de andere uitzetters / controleurs en deelnemers.

Voor ons (Hanny en Herman) was het deelnemen aan de rit, voordat we met vakantie naar Zuid-Frankrijk gingen, geen discussiepunt. We hadden besloten om uiterlijk 29 september thuis te zijn en zo geschiedde, na bijna vier weken CŰte d'Azur met schitterend weer. Kortom, de nazomer(rit) is ons in beide opzichten heel goed bevallen en voor herhaling vatbaar.

In het onderstaand ritverslag hebben wij onze eigen beleving verwoord. Uit de antwoorden van de routeopdrachten kunt u dan ook geen bindende conclusies trekken.

Opdracht 1: na blauwe vlag asfaltweg L
Na het lezen van de korte aanvulling op het reglement zijn we bij de blauwe vlag gestart. Daarna, even door de bocht, dezelfde vlag als oriŽnteringspunt gebruikt en asfaltweg links gegaan. Geen letter A, dus goed. De kop is eraf.

Opdracht 2: vierspronq R
Een opdracht uit de oude trukendoos, een letter q in plaats van een letter g, maar het blijft opletten. Tijdig gezien en door naar de goede letter B.

Opdracht 4: na RC, asfaltweg richting bakboord.
Hier moet je weten of met bakboord rechts of links van een schip wordt bedoeld. Dit hebben wij als asfaltweg L uitgevoerd en zo de foute letter C rechts laten liggen.

Opdracht 5: na H "25" asfaltweg L
De twee aparte cijfers op het huis hadden we niet als oriŽnteringspunt genomen, maar het is te simpel om daarmee tevreden te zijn, doch, even verder het goede huisnummerbordje gevonden en de goede letter Z genoteerd.

Opdracht 8: voor "11-12-13-14" R
Met de tekst was niets mis. Het venijn zat in de staart door een scherp geplaatste letter T. De combinatie ET is goed.

Opdracht 11: na brug en aan boom bevestigde RC R
Met dit oriŽnteringspunt geen probleem gehad, althans wat de uitvoering ervan betreft. We hebben nog even bij de 'RC aan boom' stilgestaan, of de RC werkelijk aan de boom was bevestigd. Persoonlijk vond ik van niet, de staander zat aan de boom en dit is geen onderdeel van een RC. Ik een mierenn…er (staat in Prisma). Och, ik doe het graag als ieder er in de toekomst maar een voordeel mee heeft; combinatie FG = goed.

Opdracht 13: na hek met hangslot niet L
Het hek met hangslot was er duidelijk. Daarna kunnen we twee dingen doen, rechtdoorrijden of rechtsaf naar de goede letter H. De eerste mogelijkheid geeft geen verandering van rijrichting. Ook dit goed uitgevoerd. Goed is HI.

Opdracht 14: na koe en brug voor "60" R
Een opdracht voor de lange adem, want voordat wij de bekende brug bij de bekende boom over reden, waren we vijf minuten verder en dat twee keer. Iemand vroeg mij wat er gaande was (vast geen deelnemer). Ik antwoordde hem, dat het vandaag autoloze zondag was. De persoon keek mij daarna aan of hij de RC aan de bekende boom zelfs begreep.
Goed ….. na alle consternatie vergaten we om na RC "K" nog een keer rechtsaf te gaan .…. dom? ….. ach, gewoon de leeftijd.
Over controleletter H was tijdens de uitleg nog enige discussie of je deze nu wel of niet vanaf de bereden weg kon zien; de letter H hadden wij genoteerd, dus ook gezien. Anderen hadden hem niet genoteerd, dus niet gezien, zo werkt dat. De goede lettercombinatie was in ieder geval: KLFGHIKJM.

Opdracht 19: na "AANSTAANDE DONDERDAGAVOND enz." lndustrieweg L
Aangekomen op de Industrieweg heb ik eerst de tekst op het bordje (leuke ritreclame) vergeefs staan lezen (ik was trouwens niet de enige), want als je gelijk ziet dat de beginletter van lndustrieweg in de routebeschrijving een kleine letter L is, dan vergeet je gewoon de rest en zoek je de opvangcontrole. OriŽnteren is eigenlijk heel simpel, alleen de deelnemers maken het soms moeilijk. Goede letters NO.

Opdracht 23: na vijfentwintigste letter van het alfabet R
Hier zijn we toch grandioos ingetuind, of niet, leest u maar ….. Twee keer heen en weer gereden voor het zoeken naar de letter Y (25e letter van het alfabet) en niet gevonden. Er lag wel iets op z'n kant, maar daar konden wij geen chocolade van maken. Volgens ons is deze opdracht zoals de uitzetter het heeft bedoeld, onderhevig aan twee interpretaties n.m. zoals wij er naar zochten of willekeurige letters van het alfabet in een tekst nemen. Het is maar wat je het eerst bereikt en kunt uitvoeren.
Maar ….. het zal wel aan mij liggen. Hopelijk kom ik nu voor de tweede keer niet over als een mierenn…er (staat in Prisma) als ik bedoel, dat voor mij, wat te maken heeft met een rangtelwoord een volgorde moet hebben. En dan heeft het hier niet te maken met lantaarnpalen of bordjes maar met het alfabet. Graag had ik de omschrijving gezien als b.v.: na vijfentwintig letters van het alfabet R of na vijfentwintigste letter R, maar ik zal het wel mis hebben.
In ieder geval kun je gauw een pagina vol schrijven over vijfentwintig letters. Dit deden wij in ieder geval volgens de uitleg niet goed, Q gemist.

Opdracht 26: na zij en hij R
Nu ik dit verslag schrijf, komen de twijfels toch even weer boven wie nu eigenlijk hij of zij, of misschien hij of hij is. Als de voorzitter van MABC Sportief vanuit Barneveld het heeft over Frits Slotboom bij de prijsuitreiking van de dierendagrit, waren het dan toch twee hij's. Wij weten het nu ook niet meer. Bertus heeft, denken wij, enorm veel geluk gehad als de voorzitter het bij het goede eind heeft. Wij wisten van deze nieuwe ontwikkelingen tijdens de nazomerrit gelukkig nog niets af en hebben daarom gehandeld naar de gedachtegang van de uitzetter en rechtsaf gegaan. Letter Q = goed.

Opdracht 29: na Nederlandse plaatsnaam R
Dit was een thuiswedstrijd voor mij als het om deze opdrachten gaat, want mijn roots liggen in Groningen (stad), maar de ommelanden gaan je toch ook nog aan het hart. Tja, ..… Bertus wist het even niet, maar de wijzen komen nog steeds uit het Oosten, maar Kopstukken uit het Noorden. Als je daarbij ook nog de Sterren rekent, zit het helemaal goed. Wij hadden ook totaal geen problemen met deze erg leuk gevonden opdracht. Controle Q = goed.

Opdracht 31: na VRW en Wiske en Suske R
Opdracht 32: viersprong R

Een soortgelijke opdracht hadden we al eens eerder meegemaakt, maar er blijkbaar niets van geleerd. Toch waren we het nu aardig met elkaar eens, zeg maar 80% zeker dat Wiske het meisje moet zijn, dus rechtsaf, maar daarna de DLW niet gezien. Dan eerst maar alle kamers bij Van der Valk bekeken en later opnieuw begonnen. U begrijpt nu ook waarom wij aan zesenveertig tijdstrafpunten kwamen. Ook door deze consternatie vergaten we dat hetzelfde oriŽnteringspunt niet meer mag worden gebruikt in de volgende opdracht, wijzend op punt 31 VRW en punt 32 viersprong. Dom hŤ ….. leeftijd. Letter W = goed en de letter A gemist bij de erg sterke afleidingsopdracht.

Opdracht 34: Het ging om het aantal Euro-landen / munten
Dit zijn inderdaad twaalf landen, maar we hebben erg lang de namen gecontroleerd op tekstfouten, want je vertrouwd eigenlijk niets, vooral met een puzzelrit als je weet dat de familie Van der Horst deze heeft uitgezet. Het zelfvertrouwen groeit weer iets wanneer de namen van de landen kloppen en de opdracht uitgevoerd kan worden. Controle B = fout.

Opdracht 35: na navel R
Onze algemene ontwikkeling gaat niet zo ver dat we wisten dat een appel ook een navel heeft. Een beroemd wijsgeer zei eens: "Je hoeft niet alles te weten, als je het maar kunt opzoeken", dus volgden wij deze wijze raad op en sloegen twee woordenboeken open, maar vonden geen appel met navel. Dan toch de blote buik maar. Later ….. tijdens de uitleg van standen en prijzen (ontging het ons bijna weer) hoorden wij dat de opdracht was geneutraliseerd, omdat in het Prisma woordenboek het woord navel niet in die betekenis voorkomt. Maar hoe houden we dan de stelling hoog, dat iedere deelnemer ook een beetje zelfkennis mag hebben of een keertje mag gokken. Anderzijds is dit democratisch beslist en daar leggen we ons bij neer. De letters CD waren fout.

Opdracht 41: Een rekensom over drie volwassenen en ťťn kind, p.p. ƒ 1.098,--, het kind krijgt ƒ 100,-- korting.
Sommige deelnemers lieten hier mathematica-achtige berekeningen op los, maar de vraag was alleen maar, wat een volwassene met kind moet betalen aan reiskosten. Even optellen: ƒ 1.098,-- + ƒ 998,-- = ƒ 2.096,-- totaal. U ging hier gewoon rechtdoor naar de letter E.

Opdracht 45: na bles L
Dit was voor iedereen toch wel duidelijk, de witte vlek op het voorhoofd van het paard. De letter K noteren.

Opdracht 47: na school L
Ook met dit oriŽnteringspunt hebben wij geen problemen gehad. Gewoon uitvoeren en snel weer door, want bij ons liep het al aardig in de 'overuren'. Letter K = prima.

Opdracht 56: na 3 verkeersborden aanhoudend weg L
Wij weten niet hoe het u soms vergaat in een puzzelrit, maar je denkt bijna alles te hebben gehad, tenminste opdracht 56 kwam ons erg bekend voor. Toch trap je er om wat voor reden dan ook steeds weer in. Bij ons was dit het geval met een verkeersbord aanduidende doodlopende weg in opdracht 55. Toen was dit bord er niet, maar in opdracht 56 natuurlijk weer wel en dat vergaten we. De rest was gesneden koek. Goede combinatie MN.

Opdracht 59: na "SNORRENHOEF" en vijftig R
De twijfel die bij ons over deze opdracht toesloeg, was het feit dat we de letter L (die staat voor vijftig) wel erg groot vonden, dus erg opvallend en dat vinden wij altijd heel verdacht. Op m'n knieŽn heb ik nog liggen turen of de letter L niet onderbroken was, want er zat een smerige vouw in het, na goed turen, plakband. De uitzetter had toch, gezien de uitslag, er verder geen bedoeling mee. Letter J = fout.

Opdracht 61: hoeveel knikkers er in een potje zitten.
Het potje met knikkers zagen wij al op de heenreis naar Achterveld, maar zijn toen nog niet aan het tellen geslagen. We wisten natuurlijk de opdracht ook nog niet, maar dat iets achter glas niet meetelt, daar gingen we later dan maar van uit. Gezien de uitleg was het geen verrassing meer. X = goed.

Terugkijkend naar de rit willen wij zeggen dat het een leuke zondagmiddag is geweest en hopen dat er nog velen op dit niveau zullen volgen. Bertus en Henny, bedankt voor alles en tot ziens.

Met vriendelijk groeten,

Herman Vrielink en Hanny Schuring.

 

omhoog