Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 2005
  Verslagen 2004
  Verslagen 2003
  Verslagen 2002
  Verslagen 2001
  Verslagen 2000
      Openingsrit
      Koninginnerit
      Vakantierit
      Nazomerrit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 1999
  Verslagen 1998

Verslag Vakantierit 2000
 

uitzetters:      Jannie en Henk Hazeleger uit Scherpenzeel
controleurs:   Robert en Thea Trouw uit Voorthuizen
4 juni 2000

Het was donderdagavond omstreeks 19.00 uur, Jannie en ik hadden nog vakantie. We zaten, tamelijk uitgeblust van drukke verbouwingswerkzaamheden, aan de eettafel en lieten ons de zojuist bezorgde pizza goed smaken.

Er stopte een auto voor de deur waaruit een trouw AMBC-lid stapte, die met grote spoed naar onze voordeur snelde. Hoewel mij onmiddellijk tebinnenschoot dat hij waarschijnlijk het ritverslag van de vakantierit kwam brengen, was ik toch enigszins verbaasd, want ik had meer verwacht dat onze postbode een dezer dagen een dikke enveloppe op de deurmat zou deponeren.

De persoon kwam binnen met de openingszin 'Ik heb een slecht bericht'. En begon een heel verhaal over verbouwingen, zoekgeraakte spullen en drukke tijden. Kortom, het kwam erop neer dat hij al zijn aantekeningen en materialen van de vakantierit was kwijtgeraakt. Dat hierdoor het schrijven van een verslag voor hem onmogelijk was geworden, wilde hij toch liever even persoonlijk, dan via de telefoon, komen vertellen.

Nadat wij onze clubgenoot weer een beetje gerust hadden gesteld en hem hadden beloofd dat hij van ťťn van onze volgende ritten een verslag mag schrijven, verliet hij met een gerust hart ons huis. Ons achterlatende met een goed gevoel maar helaas zonder ritverslag. Maar, hoe moet dit nu verder? Een clubblad zonder ritverslag kan toch echt niet. Vandaar dat ik zelf op mijn schrijfstoel ben gaan zitten om u te vertellen hoe Jannie en ik als uitzetters van de rit deze hadden bedoeld. Houdt u goed vast, daar gaan we.

Het begon allemaal met een wals. Eerst kwam u een plaatje tegen van een dansend paar, natuurlijk kon u niet zien of deze mensen een wals dansten. Het leek meer op een tango, dus rechtdoor naar het volgende plaatje, waarop wel een goede wals was afgebeeld.

Hierna moest u het rondje op de Klettersteeg nog een keer rijden om op zoek te gaan naar een verkeersbord wat niet klopt. Het eerste bordje was een verkeersbord volgens de algemene verkeersregels, daarna kwam een wit bord met rode rand en de tekst 50.000 km. De truc was dat geen van de twee borden klopten, wij hadden echt bij de borden staan luisteren maar "niente niks" geen geluid hoor.

Bij punt 9 hadden we het wat moeilijker gemaakt. We hadden hier oorspronkelijk een opdracht met meerdere bijen. Maar ja, op de Koninginnerit werd het een en ander aan gras voor onze voeten weggemaaid, dus de truc maar iets omgebouwd, en net niet alle bijen losgelaten. Uiteindelijk was de opdracht geworden: [ na "MAJA" bij bij Postweg L ]. De enige manier om dit uit te voeren, was te zoeken naar de tekst MAJA geplaatst bij een bij en hierna de Postweg links te gaan. Bij de eerste bij welke u tegenkwam, waren op het paaltje van boven naar beneden de letters M, A, J, en A geschreven. Dit was niet goed, want dan had de tekst in de routebeschrijving als "M A J A " geschreven moeten worden. De bij in de bij-positie bij de Postweg (klinkt ingewikkelder dan het is) was slechts ter afleiding, dus de enige mogelijkheid die nog restte, was rechtdoor naar de opvanger Q.

In opdracht 10 moest u [ bij schrikhek asfaltweg R ]. Dat het schrikhek aan de linkerkant van de weg stond, moest volgens ons iedereen wel door hebben. Waarschijnlijk een of andere gekke uitzetters-gedachtekronkel, maar ťťn ding is zeker: de opdracht was niet uitvoerbaar.

Bij punt 11 luidde de opdracht [ na "H" na "HJ", voor "J" asfaltweg L ]. Het beste kun je zo'n opdracht ontleden. In ieder geval moest je voor de letter J asfaltweg L. Dit kon door de duidelijk zichtbare routecontrole "J". Voor de weg moest men dan in volgorde een "HJ" en een "H" tegenkomen, want de "H" moest immers na de "HJ" komen. Voor de verandering hadden we dit keer alles maar eens in de goede volgorde geplaatst waardoor de opdracht gewoon uitvoerbaar was.

Het [ land in Europa ] bij opdracht 12 was in voldoende mate aanwezig. Alle weilanden aan de rechterkant bevonden zich immers in Europa. Niet in iedere routeopdracht zat een truc verwerkt hoor, maar toch hadden we in opdracht 13 nog maar een valletje opgenomen.

U zocht naar email, dit is onder andere tandglazuur, en was in voldoende mate aanwezig op het prachtige gebit van de nog steeds niet uitgelachen dame op het tweede e-mail bericht. De elektronische post was natuurlijk geen email maar e-mail. Deze was overigens voorzien van volstrekt onbelangrijke berichten, toch leuk voor de plezierrijder om eens rustig te lezen.

In punt 15 gingen we met z'n allen op zoek naar een hallogeenlamp. Vonden we gewoon leuk en is waarschijnlijk een soort tik uit mijn vakgebied of zo. Toch verbazend om te zien hoeveel mensen hier de mist in gingen. Hallo geen lamp? Nee natuurlijk niet, dit was gewoon een halogeenlamp.

De truc in opdracht 17 zat in het feit dat u behalve teksten zocht naar een [ verkeersbord en RC P Ri Amersfoort ]. Het verkeersbord was geen probleem, hierna moet een routecontrole komen en die was er ook, namelijk routecontrole P. Voor de P waar u naar op zoek was, mocht u niet de letter P op de routecontrole gebruiken, want dan had er [ RC "P" ] in uw routebeschrijving moeten staan. De wegwijzer Amersfoort kon u ook niet gebruiken, omdat u moest zoeken naar [ P Ri Amersfoort ]. De enige juiste manier om deze opdracht uit te voeren was dus de verkeerspaddestoel (dit is een P) te volgen in de richting Amersfoort. Moeilijk hť.

Omdat in punt 18 een vrij lang stuk lag alvorens men de Hamersveldseweg bereikt, dachten wij de deelnemers bezig te houden met het zoeken van enkele attributen. Anders werd het zo saai, dachten wij. Dat bezighouden was aardig gelukt, hoorde ik later wel.

De Ambachtsweg in punt 19 is een weg met gescheiden rijbanen. Hierdoor is de weg over de gehele breedte, dus zowel de linker- als de rechterrijstrook oriŽnteringspunt. Omdat de tekst "HABOFA" tussen de rijstroken in stond, kon u hier dus niet voor de gevraagde tekst de Ambachtsweg ingaan.

Bij punt 21 was een aanhoudend opdracht opgenomen welke voor de sportklasserijders ongeveer drie keer zolang was als voor de toerklasserijders. Al met al een kwestie van volhouden. Helaas was er door enkele vandalen geknoeid met het ritmateriaal waardoor dit punt geneutraliseerd moest worden. De jongen die ik tijdens het uitzetten al fietsend betrapte met een ritpijl in zijn hand, had ik hiermee om zijn hoofd moeten slaan in plaats van vermanend toespreken, dacht ik later. Maar helaas, te laat.

Punt 26 leek zo simpel maar was zo leuk. De opdracht [ Voor asfaltweg L ] kon u in de eerste situatie niet uitvoeren. De asfaltweg waar onze weg op uitkwam, mondde niet uit op de bereden route. En de weg voor u was een klinkerweg die door de geplaatste ritpijl overging in de asfaltweg. De weg had hierdoor twee aarden, en dat mag ook weer niet. Dus gewoon rechtdoor het kleine stukje klinkerweg op en de ritpijl naar links volgen. Hierna kwam echter het gemene van deze truc nog. Niet naar de aanlokkelijk geplaatste opvanger rijden en denken dat de opdracht voltooid was, maar hiervoor alsnog de opdracht [ Voor asfaltweg L ] uitvoeren. Leuk hť.

Hierna moest u dit rondje nog een keer rijden, omdat wij het nu eenmaal leuk vinden om de deelnemers meerdere keren hetzelfde rondje te laten rijden. U zocht twee keer de tekst KORENAAR. De eerste tekst was afgekort als Koren- aar en daar was niks mis mee. De tweede tekst was echter afgekort als Kore- naar. Het schijnt dat een van de deelnemers wist wat dit was, maar het is beslist geen korenaar.

Bij punt 35 aangekomen kreeg u de opdracht [ na "HJ" en pijl R ]. De "HJ" (van Henk en Jannie) was het probleem niet, die borden gebruiken wij altijd om bepaalde dingen uit te sluiten of makkelijker te maken. Bij de pijl moest u even goed op letten. Hoewel deze verdacht veel op een AMBC ritpijl leek, was het dit niet, omdat de pijl was voorzien van de tekst ABMC. Dus niet de pijl opvolgen als verplichte rijrichting, maar rechtdoor naar de keercontrole. Hierna niet vergeten de ABMC pijl, waar u bent langsgekomen, als oriŽnteringspunt te gebruiken, want het was wel een pijl ook al geeft deze geen verplichte rijrichting aan.

Hierna ging men op zoek naar de vijfentwintigste letter van het alfabet. Zoals u waarschijnlijk vroeger op school heeft geleerd, is dit de Y. U moet dan natuurlijk niet de IJ nemen, want dit is geen Y maar een I en een J.

In punt 38 zocht u naar een weg die u niet mag berijden. De eenrichtingsweg waar u langs kwam, mag u uiteraard niet inrijden maar mag wel bereden worden (vanaf de andere zijde). Men zou dus zeggen, dit is mijn gezochte oriŽnteringspunt. Niets is echter minder waar want in uw reglement staat dat een weg alleen als weg kan worden aangemerkt, als deze gezien vanuit de rijrichting mag worden bereden.

De opdracht in punt 39 [ weg voor viersprong R ] is nooit uitvoerbaar. Wegen moeten namelijk uitmonden op uw bereden route. Een viersprong bestaat ook uit wegen, deze monden echter niet uit op uw bereden route.

Inmiddels reed u dit rondje voor de derde keer en had u in punt 40 de opdracht [ voor RC IJ R ] meegekregen. U gelooft het misschien niet, maar dit punt was uitvoerbaar. De routecontrole die toevalligerwijs de letter Y had, zag u in de verte al staan. U nam dan direct de weg rechts, want het hierin geplaatste bordje met de letters IJ wist u natuurlijk nog te staan en dit kan volgens de beschrijving in het aanvullend reglement ook prima als straatnaambord fungeren.

Bij punt 43 hebben we even getest of u nog steeds bij de les was. U zocht naar een bord met de tekst VERBODEN TOEGANG. Uiteraard stond dit bord er wel, maar u wist vast nog wel dat we boven opdracht 24 op de andere zijde van uw routebeschrijving hadden opgegeven dat u zulke borden tijdens de opdrachten 25 t/m 53 als niet aanwezig moest beschouwen.

Dat de vlaggen bij punt 46 niet aan uw rechterhand zaten (zoals in uw routebeschrijving omschreven) maar gewoon langs de weg stonden, had u vast wel door. In opdracht 49 zocht u naar iets wat spreekwoordelijk goedkoop was. Of de appel en het ei op het plaatje goedkoop waren, kon u naar onze mening echt niet zien.

In punt 52 kwam iedereen weer langs die appel en dat ei, omdat we rondjes nog steeds leuk vinden. U was op zoek naar een ei, de tekst "&" en een appel. En dat was in de goede volgorde aanwezig. Later heb ik nog enige discussie gehoord over het feit of de & als geschreven tekst aangemerkt mag worden. Maar naar onze mening kan ieder leesteken gewoon als geschreven tekst dienst doen.

Het einde naderde en u zocht in opdracht 56 de tekst "RC" en geen routecontrole. Gelukkig was deze aanwezig dus opdracht uitvoerbaar. Dan de opdracht bij punt 57. Hier ben ik nog steeds een beetje trots op, is het niet vanwege het nijvere huisvlijt dan wel over de opdracht zelf. De opdracht luidde: [ Na "HJ" en specie 't Jannendorp R ]. De HJ en 't Jannendorp waren het probleem niet. Wat u tegenkwam was een losstaande emmer waarin in een laagje cement een routecontrole was gestort. Om duidelijk aan te geven waar het oriŽnteringspunt zich bevond, hadden we hier ook nog een oranje vlag bijgeplaatst. Of de cement nu specie is, kun je over discussiŽren, maar het blijft een los oriŽnteringspunt, dus onbruikbaar. De routecontrole was ook een los punt, maar dat wil niet zeggen dat u deze niet moet noteren op uw controlekaart. Had u de oranje vlag goed bekeken? Op de stok zat een stuiver vastgeniet, en laat dat nu ook specie zijn.

Als afsluiter zocht u in opdracht 59 naar klompen van Riet. De rieten klompen kon u uiteraard niet gebruiken, want of ze van Riet waren weten we nog steeds niet. Zo, we zijn er doorheen gekomen. De rit bleek goed te rijden, want de winnaar kwam met slecht ťťn fout over de finish. Dat hier nog 52 tijdstrafpunten bijkwamen, zegt wellicht iets over de gevuldheid van de rit ten opzichte van de beschikbare tijd, maar dit nadeel had iedereen. Sommige deelnemers hadden duidelijk wat meer moeite met de opdrachten, wat blijkt uit het feit dat de lijst werd afgesloten door de winnaar van de aanmoedigingsprijs met 612 strafpunten.

Het verslag is een heel verhaal geworden, maar ja korthouden van teksten is zoals u weet niet mijn sterkste kant. Ik hoop dat u er iets van uw gading uit kunt halen, is het niet ter lering dan wellicht ter vermaak.

Henk Hazeleger.

 

omhoog