Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2015
  Verslagen 2014
      Lenterit
      Koningsrit
      Pinksterrit
      Rondje Achterveld
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2013
  Verslagen 2012
  Verslagen 2011
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Pinksterrit 2014
 

uitzetters:    Bertus en Henny van der Horst uit Harderwijk
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
9 juni 2014

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit A- en B-klasse  Rit C-klasse  Uitleg A- en B-klasse
           
 Uitleg C-klasse  Situatie_1 en 51  Situatie 8-11
           
 Situatie_24-28  Situatie_38 en 39  Situatie 48 en 50


Hoe breng je ons als deelnemer op temperatuur voor de Pinksterrit? Is dat door de rit op een warme, klamme dag te laten verrijden of … zoals onze voorzitter het deed: door een (herhalings-)uitnodiging te sturen met daarin weer een heerlijke dubbelzinnigheid? In die uitnodiging stond namelijk letterlijk (quote) "De brug is weg en dat betekent in dit geval dat de weg niet berijdbaar is." Hoe krijg je ons gek! Zo'n opmerking vraagt, nee smeekt om een reactie. Want… als je stelt dat de brug een weg is geworden en dat daarmee die weg daardoor niet berijdbaar is… Was dit alvast een hint voor een val in deze Pinksterrit?

Kortom: laten we scherp beginnen. Al voor het vallen van de startvlag viel ons op dat de aanhef ineens een heel andere betekenis aan de afkorting VADNA gaf dan gebruikelijk. Maar VADNA kwam slechts 1x, en niet eens aan het begin (Klettersteeg bv), voor. Dus daar een aantekening gemaakt om scherp te blijven, opdat men niet vergeten… en toch 30 punten score…

Per opdracht:
1. Richting "LEUSDEN"
Meteen maar rechts, richting de tekst. Hadden we hier rechtdoor gekund, dan zouden we meer hebben getwijfeld, want rechtdoor zou dan een dichtere benadering van die tekst -hoewel dan geen richtingsverandering- hebben opgeleverd dan rechtsaf. (Houden we in gewijzigde vorm lekker in quarantaine voor een van onze eigen ritten die we zullen uitzetten!). Zie situatieschets.
 

 


AB 2. Na tweede RC aanhoudend wegsituatie L

Te eenvoudig vonden wij, dus op zoek naar een uitleg zoals wij dachten dat uitzetter Van der Horst die er aan zou geven. En dat was eigenlijk niet zo lastig, want de RC Z gaf ons een wat ongebruikelijke herstelopdracht, gebruik makend van 'daarna:' in plaats van bv '2e passage' (2x:) of 'bezig met' (BM:). En aangezien 'daarna' een bepaling in de tijd is, lazen we de herstelcode "1x: - Daarna: 1L" niet als: "vanaf de 2e passage 1e weg links", maar wel als: "effe niks doen (je moet immers toch al stoppen bij een RC) en daarna, 1 seconde later of direct als je weer verder rijdt bijvoorbeeld, de volgende hersteller 1L". Dan gebruik je de wegsituatie niet als einde weg en landt je al vrij vlot in RC C, die verder absoluut nergens voor kon dienen in de A- en B-klasse. Want het rondje 2x doen en wel/niet dezelfde wegsituatie gebruiken vonden we įl te gemakkelijk. Dus dat moest wel goed zijn! Helaas: het was niet zo bedoeld en leverde ons helaas al snel de eerste 30 puntjes op. Zie situatieschets.

AB 8. Bij land waarin de euro als wettig contant betaalmiddel wordt gehanteerd L
Bij een land, zonder verdere oriėnteringpunten die een eventuele volgorde 'verstieren', hebben we eigenlijk nooit moeite mee. Je rijdt immers altijd wel ergens, tenzij de rit in niemandsland, het stukje tussen 2 grenzen, wordt gereden toch? Maar dan ben je wellicht nog wel bij een weiland o.i.d. Dus altijd uitvoeren. Zie situatieschets.
 


AB 10. Voor twee bonnetjes L (is niet zichtbaar doodlopend)
Dat verschillende bonnetjes niet in meervoud genomen mogen worden was ons bekend, maar de opdracht was nu zonder MUG. Dat riekt naar nep vinden wij, dus is er ergens verder een 2e bonnetje te bespeuren? Zoeken leverde niets op. Nou ja… tijdverlies dus, dat wel. Zie situatieschets.

AB 12. 2e "Pinksterdag" R
Zelfs zonder die dubbele naam "Pinksterdag / 2e Pinksterdag" was de opdracht niet op de eerste weg uitvoerbaar, want je moest de 2e weg "Pinksterdag" hebben. We konden hier geen andere draai aan geven en scheurden hier dus maar snel voorbij. Zie situatieschets.
 

 


AB 16. Na helm en motor R
Helm… Mmm, even opzoeken en dan merken dat daar veel betekenissen tegenover staan. Ook iets met een kerk en met een boomstronk, naast uiteraard het bekende helmgras. En zonder MUG was er altijd wel iets van dit alles aanwezig, dus niet echt gezocht en alleen de motor nog even gekeurd. RC'tje halen, maar wel met de benauwde gedachte of hier wellicht toch een addertje onder het helm gras zat gingen we verder.

17. Als een halve vierkante meter qua oppervlakte gelijks is aan een vierkante halve meter, gaat u eerste weg R, is een vierkante halve meter groter dan een halve vierkante meter, dan gaat u tweede weg R
Enige onenigheid m.b.t. de uitleg van dit punt. Want volgens mij als bestuurder werden hier appels met peren vergeleken. Een (halve) vierkante meter is een aanduiding voor een 2-dimensionaal iets, oppervlakte dus, terwijl een vierkante halve meter m.i. ging over een halve meter (50 cm. lengte, 1-dimensionaal) en die kan toch nooit vierkant zijn? En als 'ie dat al wel heeft, dan heeft 'ie een oppervlakte (van een lijn dus) van nul? Kortom: sowieso doorrijden. De uitleg gaat uit van 'een halve meter in het vierkant, ofwel ½ maal ½ en ja dat levert inderdaad maar ¼ op. Wellicht mag je het inderdaad zo stellen, dat is ons niet duidelijk, maar gelukkig levert het beide dezelfde oplossing op.

20. Na tante betje L
Tante Betje werd 'onthoofd' tot tante betje, dus werden we hier door de uitzetter (later, in de uitleg pas) wijs gemaakt op het gebied van een zekere constructietaalfout in onze taal. (Interessant, wisten we niet. Bedankt uitzetter). Het uitgebreide verhaal van deze vrouw (Betje) bracht ons er wel toe toch maar te denken dat daar wel iets van een tante betje in te herkennen was, hoewel we nog niet konden duiden wat dat dan wel zou zijn.
 


24. Na twee Duitse plaatsnamen R (MUG)
Duitse plaatsnamen Epe en Soest zijn ons (als uitzetters van diverse soorten ritten) uiteraard bekend, dus deze maar snel uitvoeren op zoek naar… Zie situatieschets.

26. Na The Beast L
…The Beast… We hebben de soms onhandige eigenschap alvast vooruit te denken wat in zo'n opdracht de val gaat worden: We kwamen tot: het getal 666 (='number of the beast', dat zouden we niet hebben aangenomen als oriėnteringspunt), de auto van de president van de V.S. (indien herkenbaar, ja, dan gewoon nemen) en die andere uit Belle en het beest en dat dan in het Engels, maar hoe zit het dan met hoofdletters? Aangezien we de routecorrectie AL AL op de auto van de president wel hadden waargenomen en dat een zelfde combinatie op zou leveren als wanneer je dat niet zag en slechts op die gepantserde auto de opdracht zou uitvoeren, hebben we 'terug geredeneerd' om zo toch maar dat monster van Disney aan te merken als The Beast, om zo toch de meest leuke oplossing te komen. Gelukkig dacht de uitzetter ook zo. Zie situatieschets.
 


28. Na WW viersprong R (MUG)
Door uitzetter geplaatste WW mag inderdaad niet meer bevatten dan echte plaatsnamen; in dit geval de vlaggen van de betreffende landen. Hier hebben we geen probleem mee en dus rechtdoor. Zie situatieschets.
 


29. VRW R
Verwarring: ook na het lezen van de uitleg begrijpen we hier de bedoeling nog niet van, want het 'genepte' (hadden we niet eens opgemerkt) verkeersbord stond links en we moesten rechts, dus sowieso een VRW op grond van de haaientanden, het verkeersbord en de mogelijkheid naar rechts. Wellicht had dit 'genepte' bord rechts geplaatst moeten zijn? Dan begrijpen we de val en waarom je dan eventueel door zou rijden. Het verwart natuurlijk wel, dus met een wat onzeker gevoel verder gereden.

32. Na "BOB" en bob L
Nooit meer gedacht aan het kapsel. Ja, het viel best op dat de man een beetje apart kapsel had, maar de suggestie van het biertje en de wijn deden ons denken in de richting van de BoB (inderdaad, zo raar ingekapseld schrijf je dat…) en was voor ons reden om hier weer 30 heerlijke punten te scoren. Leuke val, leuke afleiding!
 


35. Na Cardamine pratensis L
Quo vadis, laeva sive recta? (vertaling, met dank aan Google: waar ga je heen, links of rechts/door?) Hier opnieuw verwarring: is het in dit geval nu een opdracht die deels in het Latijn is gesteld, of betreft het -net als bij The Beast- een naam en mag het dan wel on-Nederlands? Verstandig van de organisatie om deze discussie niet aan te gaan en daarom dit punt te neutraliseren.

AB 37. Na klinker R (MUG)
Op zoek naar klinkers! Tja, en (zo redeneren wij wel vaker): als je wat zoekt, dan vind je ook wel iets, dus al meteen getwijfeld of de letter "I" achterop RC D ook bedoeld was om mee te nemen als klinker. Het was immers MUG en die RC stond wel erg pontificaal in het zicht. Opzet of…
Daarna wel de 'klinkende' Y genomen, zodat je dan 4x het rondje zou maken. Uiteindelijk toch maar 3x genoteerd en gelukkig was de organisatie ook hier zo verstandig geweest om een eventuele 4e RC D neutraal te rekenen.
 


38. Voor vervoersmiddel asfaltweg L (MUG)
AB 39. Voor weg, bij doodlopende weg L (VADNA)

Tja, gedwongen linksaf uiteraard, of het nu vervoers- of vervoermiddel is en dan eindelijk naar de VADNA-val! Het bord doodlopende weg was inderdaad nog aanwezig, dus gedwongen links. Er zou toch wel meteen daarna lekker gemeen een stempelcontrole zijn geplaatst? Euforisch over zoveel slimheid stempelden we. Hoewel dat anders vaak luttele minuten, ja soms zelfs seconden na het stempelen leidt tot de krachtterm "!!%$^%$^$^%, hadden we niet moeten stempelen!!" waren we dit keer toch overtuigd van het nut van het stempel. (Wat zou u overigens doen als hier bijvoorbeeld in het begin van de rit een bord stond en je hier (met deze VADNA-uitleg) even later wordt geconfronteerd met dezelfde situatie, terwijl de uitzetter dan het bord al heeft weggehaald? …) Zie situatieschets.
 


42. Even een opdracht met de wijzers van een klok. Beide wijzers van een klok staan precies op de 12 (De klok heeft geen secondewijzer en loopt precies op tijd), precies 24 uur later staan de wijzers weer exact op de 12. Hoe vaak passeerde de grote wijzer de kleine wijzer tijdens deze 24 uur, is dat 22 keer dan gaat u eerste weg L, is dat 20 keer dan gaat u tweede weg L, is dat 21 keer dan gaat u derde weg L
Deze gaan we nog 's rustig narekenen. Eerste benadering was dat binnen 24 uur en met elke ronde van de wijzers die net iets meer dan 360 graden in het rond gaan, je uitkomt op 23 (24 gedeeld door één-en-een-klein-beetje). Of anders gerekend: van 0.00 naar 24.00 uur zijn 25 'uurmomenten'. Trek daarvan het eerste (0.00) en het laatste (24.00) vanaf en je komt ook op 23. Uiteraard zal de uitzetter gelijk hebben. Dit zijn lastige vraagstukken, dus terecht 30 punten 'aan de broek'.

AB 48. Na fiets voor fiets L (MUG)
Intussen, overgestapt op een blauwe fiets (verzoek aan de uitzetter, volgende keer liever een tandem, kan de kaartlezer ook mee trappen!!) weten we dat we nog steeds een puzzelrit aan het rijden zijn en dat we alles moeten toetsen aan het reglement, dus beoordelen van e.e.a. ten aanzien van auto en motor. Dus niet over het fietspad en komen we ook wel na het geheel: een fiets voor een fiets, dus niet vergeten nog even die 'verstopte' RC te scoren! Zie situatieschets.
 


AB 50. Voor fiets R (MUG)
Mooi is dat! staan we onvoorzien in een 'doodlopend gat'! Voor ons mogen we op onze fiets niet door, omdat het verboden is voor fietsen. Gelukkig mogen we die zwarte fiets wegdenken, maar ook dan blokkeert de toegang voor ons, zowel op fiets als in de auto. We hoeven dus niet terug om over te stappen in onze auto, want dan mogen we ook niet verder. Gelukkig maar, want die auto stond inmiddels enkele kilometers terug nog geparkeerd en we willen in deze warmte niet helemaal terugfietsen natuurlijk. Rechts is er niet, vanwege doodlopend, dus rest ons eigenlijk als enige oplossing om 'spontaan te keren'. Maar ook dat is reglementair geen optie. We staan vast!
OK, dan maar 'op zoek naar de mooiste oplossing zoals door de uitzetter bedoeld'. We kiezen dan voor rechtsaf, want daar staat een RC die ons: laat keren (HK), dan einde weg rechts en dan pas het bijgeplaatste verkeersbord met/zonder fiets te negeren. Eh-oh, dat einde weg rechts gaat dus niet en daarvoor staat natuurlijk die RC 3 naar links, want daar ga je dan gedwongen heen. Die laat je keren en wel meteen het verkeersbord negeren. Dan kom je wel verder. Overtuigd van 'zoveel slimheid' kiezen we voor deze oplossing en komen we, naar later blijkt: gehonoreerd met 30 punten, aan bij het volgende punt… Zie situatieschets.
 


AB 51. Na Jan die zijn derde verjaardag viert derde weg R
… de zojuist 3 jaar geworden Jan, met stempelcontrole!! Dat riekt naar…. niet stempelen. Maar hoe we ook redeneren en weer teruggaan, we mogen hier gewoon van onze Gazelle afstappen en stempelen. Nou vooruit, met tegenzin dan… Dan wordt je tijdens het stempelen wel overduidelijk met de neus op het cirkeltje (verder met opdracht 3) gewezen. Is dat opzet? We beginnen nu het angstige vermoeden te krijgen dat onze creatieve uitleg van opdracht 2 wel 's niet die van de uitzetter kan zijn geweest, want zo (verder met 3) is het een stuk gemener. Die viersprong heb je dan namelijk al als einde weg (waar wij de correctie: 1L uitvoerden) gebruikt. Dat zal dan wel de val zijn geweest. Grrr…. we kunnen met de nodige stempels op de kaart niet meer met terug werkende kracht corrigeren en dus gaan we dan 'roomser dan de Paus' ook maar gewoon viersprong links. Dat is voor ons dan immers een combinatiefout in het geval het door de uitzetter anders was bedoeld? Gelukkig is deze begin-/eindcombinatie dan ook maar 1x bestraft met 30 puntjes. Zie situatieschets.
 


55. Na "LEUSDEN" L (MUG)
Tja en dan de laatste opdracht: weer die tekst "LEUSDEN". Daar zal toch wel iets mee genept worden zo aan het eind, en we zitten nog op de fiets, dus zoeken we tot we een ons wegen, maar kunnen we met de nodige (naar later blijkt: fatale) extra 5 ą 10 minuten helaas niets anders dan maar naar de finishvlag en de administratie inleveren.

Aangekomen in De Moespot wordt het al snel duidelijk dat er, zelfs na de neutralisaties, tenminste 4 fouten voor ons overblijven. Jammer, gemiste kans denken we. Want in dit veld van gerenommeerde tegenstanders is dat hoogstens een 3e of 4e plaats waard. Maar ach, relativeren we, "het is maar een spelletje" (grrr%$^%$^%$% !!), dus het zij zo. Toeval of niet (nooit eerder gebeurd; kwade krachten die ons hebben geholpen? is de controlekaart van het andere equipe met 4 fouten niet terug te vinden, waarop de organisatie besluit het verschil in tijdminuten (dat zal hoogstens 1 of 2 minuten zijn geweest, meest waarschijnlijk in ons nadeel) op nul te bepalen, zodat we beiden (Erik en Harm: gefeliciteerd) met de eer mogen strijken die de eerste plaats ons oplevert.

Rest ons om de organisatie, maar met name de uitzetters Bertus en Henny, te bedanken voor deze wederom creatieve en uitdagende rit. Puik werk!

Gerrit van Assen en Bertus Kolkman.

P.S. Tenslotte nog even contact gezocht met de uitzetter, waarom die fiets nu per se blauw moest zijn. De laconieke reactie 'gewoon flauwekul' houden we dan maar in gedachte als 'gewoon blauwekul

 

Verslag C-klasse

3. Na "A" na "B" R (MUG)
Op zoek naar een B die geplaatst is na een A, beiden geplaatst door de uitzetter. Hij had ze wel geplaatst, alleen niet in de gevraagde volgorde.
 


6. Na kombord "DE GLIND gem. BARNEVELD" R
Wat als tekst 'in het veld' waargenomen wordt, moet in de routebeschrijving tussen aanhalingstekens en in hoofdletters staan. Het woord gem. mag dan niet op deze manier in deze opdracht staan.

8. Na inkepinkje asfaltweg R (MUG)
Een inkepinkje is niet het vogeltje op het plaatje, maar wel de inkerving of insnijding in het bord waarop het vogeltje was geplaatst.
 


37. Na drie klinkers R (MUG)

In de namen Ad en Elly zitten 3 klinkers. Ook de y is in het woord Elly een klinker.

38. Voor vervoersmiddel asfaltweg L (MUG)
Het juiste woord is vervoermiddel. Toch niet rechtdoor, de rit wordt verreden over wegen die met een auto en motor mogen worden bereden. Zie situatieschets.
 


48. Na fiets L (MUG)

De rechtdoorgaande weg gaat over in een fietspad, dus voor het verkeersbord gedwongen naar links. Wel de opdracht uitvoeren bij de volgende weg naar links. Zie situatieschets.

50. Voor fiest R (MUG) (VADNA)
Is de navigator nog scherp? Fiest in plaats van fiets. Zie situatieschets.
 


51. Na Jan die zijn derde verjaardag viert derde weg R

Een feestelijk plaatje van Jan. Hierop stond een herstelopdracht: doorgaan met opdracht 3: Na "A" na "B" R (MUG). Nu stonden de A en B wel in de juiste volgorde, dus rechtsaf. Zie situatieschets.

Verslag C-klasse: Jannie Hazeleger.

Verslag AB-klasse: Gerrit van Assen en Bertus Kolkman.


omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter