Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2015
  Verslagen 2014
      Lenterit
      Koningsrit
      Pinksterrit
      Rondje Achterveld
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2013
  Verslagen 2012
  Verslagen 2011
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Wijnrit 2014
 

uitzetters:    Adri en Michel Brundel uit Hoogland en Rob van Gijn uit Amsterdam
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
12 oktober 2014

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit AB-klasse  Rit C-klasse  Situatie 6-64 AB-klasse
           
 Uitleg AB-klasse  Uitleg C-klasse  Situatie 67 A-klasse


Motto: een goede Wijnrit behoeft geen krans.

Hoe lok je routebeschrijvers uit Leerdam en Zoetermeer naar Achterveld om aan een puzzelrit deel te nemen? Heel eenvoudig, door een rit te presenteren die is uitgezet door Adri en Michel Brundel en deze rit te laten controleren door Henk en Jannie Hazeleger.

De rit van verleden jaar van bovenstaand uitzettersduo was ons zo goed bevallen dat we meer wilden. Vandaar dat wij, Martin den Dunnen en uw verslagschrijver, weer aan de start verschenen. Een belangrijk punt van een rit vind ik altijd dat je goed op de route moet kunnen blijven. Daar mankeert het bij een aantal andere autoclubs nog wel eens aan maar bij deze rit niet. Alles liep op rolletjes. Wij zijn niet ťťn keer verdwaald en werden bij het kiezen van een afwijkende route altijd door een ritpijl en/of een routecontrole keurig op de route teruggebracht. De vallen waren gevarieerd, niet te gemakkelijk maar ook niet overdreven moeilijk, er was dus voor ieder wat wils. Wij hebben respect voor de inzet en inventiviteit van de uitzetters die in totaal meer dan 160 borden hebben geplaatst en al druk bezig waren met het wegzetten van het routemateriaal toen wij nog op een oor lagen. In ťťn enkele val (opdracht 67) stonden zelfs meer dan 30 borden langs de route. In deze loepzuivere rit zijn de A-klassers en B-klassers goed aan hun trekken gekomen en die kregen ze ook thuis. De twee fouten die wij maakten + de 38 tijdstrafpunten bezorgden ons in totaal 98 strafpunten, goed genoeg voor een derde plaats. Adri en Michel bedankt voor deze uitstekende rit en de prettige middag die jullie ons hebben bezorgd. Rest mij nog onderstaand de vallen de revue te laten passeren, soms onder vermelding van onze beweegredenen om de opdracht wel of niet uit te voeren. Voor meer uitvoerige informatie zie de officiŽle uitleg.

2. Na Engels woord links (MUG)
Wij namen als Engels woord het woord van van het eerste bordje waarop o.a. de deelnemers VEEL SUCCES werd toegewenst. Wij waren er niet zeker van of dit de bedoeling was en hielden ook de routecontroleletter A (Engels voor een) in gedachten. Voor de eerste val maakte dit geen verschil maar misschien wel later in de rit.
 

 


AB 7. Na naam van land met de hoogste wijnproductie links (gemeten over 2013)
Wij hebben altijd problemen met de zogenaamde 'weetjesvallen' zoals bij deze opdracht. Die deden we dan ook prompt fout. We zagen het bordje met de tekst ItaliŽ op afstand maar we wilden slimmer dan slim zijn en redeneerden: dat is een lokkertje. Het gevraagde land was inderdaad ItaliŽ. Zie situatieschets
 

 

 


10. Na 3e viersprong, brug, een glas witte wijn en een glas rode wijn links

Wij vonden een bordje waarbij je eerst na een glas roden wijn en dan pas na een glas witte wijn kwam. Dat mag niet. Je moet de oriŽnteringspunten in de juiste volgorde passeren. Op het bordje werd vermeld dat er rode en witte wijn in de glazen zat.

11. Na kombord "LEUSDEN" en knipogende vrouw rechts (lange afstand)
Wij hebben deze opdracht niet uitgevoerd. De uitzetters bedoelden dit ook zo, dus rechtdoor. Het beeld staat stil, je kunt niet zien of de vrouw knipoogt of haar oog heeft dichtgeknepen. Toch is dit verwarrend. Als je de bekende val krijgt: na zevende kabouter links en je ziet een afbeelding van een kabouter die staat te zeven, dan moet je zo'n opdracht altijd uitvoeren terwijl dit zeven toch ook een beweging is.
 


AB 18. Aanhoudend 1e weg links (pijlen op wegdek als verplichte rijrichting beschouwen)
AB 19. Na RC "4" 1e weg L

Een leuke opdracht. Je reed over parkeerdekken en door parkeergarages en haalde als je het goed deed 8 routecontroles. De val zat eigenlijk in opdracht 19. RC "4" bevond zich in een parkeergarage (is een opstal) en dan mag je de RC niet als oriŽnteringspunt gebruiken. Je moet het cijfer 4 van de controle wel op je controlekaart noteren.

Aanvullend reglement
h. Vervoermiddelen welke als oriŽnteringspunt worden gebruikt zijn na het uitvoeren van de betreffende routeopdracht niet meer aanwezig.
25. Na zwarte fiets, voor vrachtauto rechts (Zuiderinslag)
26. Viersprong links

In het aanvullende reglement stond dat voertuigen die als oriŽnteringspunt waren gebruikt daarna niet meer bestonden. Hierdoor verdwenen de fiets en de vrachtauto van de 2 verkeersborden. Dit kon je in opdracht 41 (einde weg links) mooi 30 strafpunten opleveren. Je kwam in opdracht 41 op de zogenaamde einde weg situatie met in de rechtse weg het verkeersbord met de vrachtauto. De vrachtauto is van het verkeersbord verdwenen waardoor het verkeersbord een verkeersbord aanduidende: gesloten in beide richtingen is geworden. Je ging gedwongen naar links.
 


27. "Klokhoek" links
Het eerste straatnaambord stond achterwaarts. Dus niet de eerste weg inrijden. Het tweede straatnaambord stond wel correct, dus daar naar links gaan.
 

 


30. Eerste weg links

Je kwam bij RC "13". Op de herstelopdracht stond: doorgaan met opdracht 26. Dat had je al eerder in opdracht 26 gedaan. Dus niet opnieuw op dezelfde viersprong links gaan.

31. Na fles wijn en lege wijnfles links
In de lege wijnfles zaten enige druppels vocht en verder lucht. Dus was de opdracht niet uitvoerbaar.
 


34. Na kip, big en koe, bij verkeersbord aanduidende verplicht fietspad "Wijnweg" links
In de middenberm van de weg stond het officiŽle straatnaambord "AMBACHTSWEG" en in de berm het door de uitzetters geplaatste straatnaambord "WIJNWEG". De weg had 2 verschillende namen en mocht dan ook niet naar naam worden aangeduid.
 


AB 36. 1e weg L
Je kunt niet direct eerste weg links uitvoeren. Vanwege de middenberm zou dit keren op de route zijn. Je kwam bij RC "B" met de herstelopdracht: HK - KR. Klinkerweg rechts was niet uitvoerbaar daar op afstand het klinkerwegdek door een ritpijl overging in asfalt.
 


38. Na 5e wijnglas rechts (MUG)
Het derde en vierde wijnglas overlapten elkaar en dat mag niet. Ergens op een paal zat een sticker geplakt met een afbeelding van Gerard Joling met een wijnglas in zijn hand. Wij hebben deze sticker niet gezien. Anderen wel. De meningen waren verdeeld. Was de sticker door de uitzetters opgeplakt? Het was een MUG-opdracht. Terecht werd door de organisatie de val geneutraliseerd.
 


41. Einde weg links
Zie de uitleg bij opdracht 25.
 

 


AB 47. Na "BLOEMENDAL" klinkerweg R

Wij kwamen langs een grote tekst BLOEMENDAL. De tekst stond op 2 aparte borden. Dat mag niet. Wij zagen het kleine, bijgeplaatste bordje BLOEMENDAL over het hoofd en kwamen toen bij een weg die niet geheel uit klinkers bestond. Wij vonden het vreemd dat beide oriŽnteringspunten fout waren. We kwamen op de goedroute bij RC "Q". Wij vonden het vlaggetje aan de Q meer links dan rechts zitten en vonden het daarom geen goede letter Q. De Q noteren of niet? Eerst maar de foute route rijden, daar vonden we geen RC. Toen maar besloten de Q te noteren en dat was goed.

AB 52. Tussen twee indentieke borden met verkeersborden rechts
Wij hebben de taalfout in indentiek gezien. Op het bord in de voorweg stond o.a. het verkeersbord eenrichtingsweg afgebeeld. In deze eenrichtingsweg stond RC "U" met de herstelopdracht: HK - 1L. RC "U" wel genoteerd maar de herstelopdracht HK niet uitgevoerd. Op een eenrichtingsweg mag je niet keren.
 


MODIFICATIE: Vanaf hier bestaat de kleur blauw niet meer. De kleur blauw is vanaf hier gelijk aan wit.

58. Na kentekenplaat van een Nederlandse personenauto rechts
De kentekenplaat van de motor herkenden we. We wisten niet dat de volgende kentekenplaat van een bedrijfsauto was. Toch nog maar even de volgende bordjes bekijken. Het volgende kenteken was van een Duitse auto (Audi). Het moest een Nederlandse personenauto zijn. De Audi was dus fout, dus waarschijnlijk de bedrijfsauto ook. De laatste kentekenplaat, de blauwwitte kentekenplaat overtuigde ons ervan dat alle kentekenplaten fout waren. Voor opdracht 58 gold dat de kleur blauw de kleur wit was. Dus was dit een geheel wit bord zonder tekst. Wit op wit. We reden rechtdoor naar de opvangcontrole hetgeen ook de bedoeling bleek te zijn.
 

 


60. Voorrangsweg rechts
De situatie was een voorrangskruising. In de rechtse zijweg stond geen verkeersbord aanduidende voorrangsweg.

63. na uitgezaagde "X", "WIJNRIT", DLW" en kloot 1e weg L
Wij zochten een object dat een uitgezaagde X voorstelde. Dat object was er niet, wel in een hek een aantal gaten in de vorm van een X. Maar dat werd niet gevraagd.
 


A 64. Na "WIJNRIT" en "21"asfaltweg links
B 64. Na "WIJNRIT" en "21"asfaltweg rechts

Tijdens deze opdracht was nog steeds van kracht dat de kleur blauw de kleur wit is. Daar hebben wij bij elke opdracht steeds aan gedacht. We zien het minuscule verkeersbordje aanduidende stopverbod niet staan en stempelen. Even verder komen we opnieuw bij een stempelcontrole. Dat is foute boel, dachten we. Toch maar weer stempelen, want daar leek niets mis mee. Ook niet teruggegaan want het eerdere stempel konden we toch niet meer ongedaan maken. In de uitleg lezen we dat er een verkeersbord aanduidende een 'stopverbod' voor de eerste stempelcontrole had gestaan. We zouden er wel aan hebben gedacht dit verkeersbordje te negeren in verband met de modificatie BLAUW. Zie situatieschets
 

 


A 65. eerste weg rechts
A 66. eerste weg links

Wij hebben de situatie niet herkend en misten de goede RC "B". Onze tweede fout.
 


A 67. Aanhoudend na "WIJNRIT" 1e weg links

Dit was een pittige, maar naar onze smaak te langdradige aanhoudend opdracht. We wilden finishen. We noteerden tijdens dit aanhoudend gaan 12 controles wat overeenkwam met de moederkaart. Zie situatieschets
 

 


AB 70. "Rentinckstraat" rechts

Door het bijgeplaatste bord met de onderstreepte tekst VEEL SUCCES had de weg twee namen. Voor ons stond een RC "A" met de herstelopdracht HK - 1L. Chauffeur Martin zag gelijk dat dit een andere RC was dan de RC die bij het starten aanwezig was. Dus de herstelopdracht: 2x: HK - 1L niet uitvoeren maar rechtdoor RC "7" halen. Voor de gele vlag nog even RC M noteren en dan binnen de controlekaart inleveren. De klus was geklaard.

Koos Orie

Verslag C-klasse

13 Na maand met 28 dagen rechts
Heel eenvoudig, iedere maand heeft 28 dagen, de meeste maanden zelfs meer. Bij de eerste afbeelding de opdracht dus al uitvoeren.
 


15. Bij rontonde 1e weg rechts

De oplettende navigator zag de tekstval in het woord rontonde. Op de rotonde daarom niet afslaan bij de eerste weg, maar doorrijden tot de opvanger, in dit geval een ritpijl die u de Torenakkerweg in liet rijden.

36. Voor RC links
Een ingewikkelde val. Hierbij zijn twee zaken belangrijk om te weten. Alle oriŽnteringspunten, dus in dit geval een RC, moeten vaste objecten zijn. RC V stond op een pylon en was daarom een los object. Dus RC V niet als oriŽnteringspunt gebruiken en dus niet linksaf.
Doorrijdend kwam u bij de pylon met RC V. Deze RC is een reglementaire juiste RC, hij is conform het voorbeeldenbord. RC V noteren op de controlekaart en de herstelopdracht uitvoeren.
 


47. Na "ENDAL" en "BLOEM" klinkerweg rechts
Het bord BLOEMENDAL bestond uit twee delen en was de gezochte tekst. Toch was de opdracht niet uitvoerbaar, de klinkerweg rechts ging over in asfalt.
 

 


67. Na naam van land waar men de meeste wijn verbouwd links

Even goed de opdracht lezen en dan is het wel duidelijk. Wijn wordt niet verbouwd, druiven wel. Dus niet linksaf na ItaliŽ of Frankrijk

69. Einde weg rechts
70. Eerste weg links

Aan het einde van de rit zit meestal nog een val. Ook nu. Net voor de finish kreeg u een mededeling over het feit dat u naast een vers gezet bakje koffie sinds kort ook een lekker broodje frikandel of kroket kunt bestellen in De Moespot. Het bordje was echter opgevrolijkt met afbeeldingen van een slinger en daartussen hing een gele vlag. U was bij het passeren van dit bordje dus een gele vlag gepasseerd en aldus al gefinisht. RC M dus niet meer noteren.
 


Verslag C-klasse: Jannie Hazeleger

Verslag: Koos Orie


omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter