Vereniging
  Bestuur
    Voorzitter
    Vice-voorzitter
    Secretaris
    Penningmeester
    Bestuurslid
  Lidmaatschap
  Startlocatie
  Clubblad
  Jaarvergadering
  Jubileum
  Toetsenbord
  Kroniek vereniging
  Kroniek bestuur
  Kroniek kampioenen

Bestuur AMBC Achterveld

Voorzitter: Henk Hazeleger
Vice-voorzitter: Adri Brundel
Secretaris: Paddy Jans
Penningmeester: Jan Traa
Bestuurslid: Joop van der
Gronden

 

Postadres:
Dhr. P. Jans, Regge 33
3961 HN Wijk bij Duurstede
0343 - 57 10 78

Redactieadres clubblad:
Dhr. H.J. Hazeleger, Prinsenlaan 61
3925 BL Scherpenzeel.
033 - 277 25 24

   

Contributie € 7,50 per jaar kan worden overgemaakt naar IBAN NL12 RABO 0385 5780 40 ten name van AMBC Achterveld (Rabobank Gelderse Vallei).

 

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter