Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2015
      Lenterit
      Koningsrit
      Pinksterrit
      Rondje Achterveld
      Snertrit
  Verslagen 2014
  Verslagen 2013
  Verslagen 2012
  Verslagen 2011
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Pinksterrit 2015

uitzetters: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
25 mei 2015

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit A-klasse  Rit B-klasse  Rit C-klasse
           
 Uitleg  Situatie opdr. 14_  Situatie opdr._32_33

Maandagmorgen, 2e Pinksterdag. Het is weer zover, de Pinksterrit staat voor de deur. Voordat ik vertrek naar Joan, eerst even een Whatsapp sturen naar Jannie om haar een hart onder de riem te steken voor het uitzetten. Helaas ontvang ik geen reactie… ze zal wel druk zijn. Vervolgens Joan om 07.45 uur in Cothen oppikken, dan zijn wij tegen 08.15 uur in De Moespot. Onderweg hebben we de afgelopen weken even bijgepraat, want we hadden elkaar al even niet gezien. Bij aankomst in De Moespot was de zaal al keurig door de vrijwilligers van De Moespot opgebouwd, dat scheelt alvast. Als verrassing hadden dezelfde vrijwilligers nog even het brandalarm aangezet. Op zich een leuke test, maar het duurde zeker 10 minuten voordat de "uit" knop gevonden was! Zelfs Rob van Gijn was met het voorbeeldenbord buiten gaan staan (gelukkig was het droog). En ….. het werd weer druk!! Geweldig!! Maar liefst 70 equipes wisten de weg naar De Moespot te vinden. Nadat we bijna alle deelnemers weg gestart hadden, zijn wij zelf ook van start gegaan.

Eerst even de aanvullingen doornemen waarbij wij de navolgende "afwijking" constateerde:
a. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig. De nieuwe verkeersborden (F11-F22) zijn tijdens de rit al rechtsgeldig.
Officieel zijn deze borden pas ná 1 juli 2015 geldig, maar vandaag voor ons dus al wel van toepassing.
De verdere aanvullingen waren volgens ons "standaard".

Dan nu van start:

2. na "N N" en "PUZZELRIT" L
Direct om de hoek staan 2 routecontroles "N", dat is niet wat wij zoeken. Op een paal was ook een verticale pijl geplaatst met de tekst PUZZELRIT. Doordat deze tekst verticaal stond hadden we keurig de tekst N N die wij zochten. Nog wel even goed gekeken of de overige verticale letters geen letter vormden.

Start De Moespot

Start De Moespot

Start Pinksterrit

 
Startvlag

PUZZELRIT verticaal

N N

 
N N

Borden gespiegelde NN en puzzelrit

Borden gespiegelde NN en puzzelrit

 
Bord Puzzelrit

Memospel zoek

Memory spel


3. na memospel asfaltweg R
Eerste reactie van ons was: onzin. Wat is nu weer een memospel? Het eerste bordje, met iemand die op zoek is naar een memospel, is niks. Dan bij het tweede bordje een afbeelding van Memory. En hier sloeg te twijfel al toe. Even snel op internet kijken en we zien iets over pictogrammen. Vervolgens bedenken wij dat bij de afgelopen 2 ritten van Henk en Jannie, op dezelfde plek, het plaatje "goed" was. Helaas …
Hadden we maar de Dikke van Dale (die op de achterbank ligt) even gepakt, dat had ons 30 strafpunten minder opgeleverd.

5. na brug en twee niet dezelfde bierdoppen L (VADNA)
Wat gaan we nu weer krijgen. Weer via internet even naar bierdoppen zoeken en je vindt van alles. (allemaal kroonkurken, maar iedereen noemt dat gewoon bierdoppen) Wij vonden dit een pracht van een val, want de kroonkurken, ook al zijn ze van hetzelfde merk, zijn nooit dezelfde. De een is links open gemaakt, de andere rechts. Verschil zit er altijd in.
Ook hier had de Dikke van Dale ons 30 strafpunten kunnen besparen.

Twee kroonkurken

Twee kroonkurken

Bord met gat


6. na afkorting van een oppervlaktemaat asfaltweg R (MUG)
In de buurt van het bordje aangekomen stonden er een paar auto's voor ons. Van veraf zagen we "ca" staan. Het gaatje, wat voor een punt moest doorgaan, hebben we niet eens gezien. Soms moet je mazzel hebben.

Bord met gat

Bord Texel

Bord Texel met draadje

 
Bord Texel met bordje er achter

Wegwijzer Vlieland

Grassprietjes op de wegwijzer


AB 7. na naam van Nederlands waddeneiland, bij wegwijzer "Klein Moorst" L
Texel was geen probleem. Hier wel even de auto uit, want het leek of de uitzetter 2 kaartjes had gebruikt en wel "TEX" en "EL", waardoor er dus sprake zou zijn van een losse hersteller. Gelukkig was dit niet zo.
Dan even doorlopen naar de wegwijzer. Of Vlieland een plaats is, hebben we niet opgezocht. Er waren ook grassprietjes op het bordje getekend, hierdoor is het geen wegwijzer. Dat is het voordeel van de materiaalcommissaris in de auto, die ziet dat soort afwijkingen op zijn materiaal direct.

8. na klok asfaltweg L (MUG)
Een bordje met een verhaal en foto van Hans Klok. Vanuit de auto gezien zit er iets om zijn pols. Het zou een horloge kunnen zijn, maar bij Henk en Jannie weet je het nooit. Een klok moet tenslotte ook wijzers hebben en dergelijke. Dus even de auto uit en van dichtbij kijken. Inderdaad een keurige klok. Even verder naar links, keren en nogmaals op zoek naar een klok. Ook de getoverde klok van Hans Klok was vervolgens geen probleem.

Hans Klok

Het horloge van Hans Klok

De getoverde klok van Hans Klok


AB 9. na "DLW", voor verkeersbord aanduidende doodlopende weg L (VADNA)
Door de afkorting VADNA zullen we nooit een verkeersbord aanduidende doodlopende weg vinden, dus zal er nog wel meer aan de hand zijn. Even goed rondkijken. Aan de overkant van de viersprong stond een redelijk verstopte ritpijl. Bij nadere inspectie (lees dat de materiaalcommissaris de afwijking herkende) bleek het geen AMBC pijl te zijn, maar een ABMC pijl.

DLW in rechter weg

Verkeersbord aanduidende doodlopende weg

Geen ritpijl


AB 11. voor naam van Nederlandse schaatsster R (MUG)
AB 12. na naam van Nederlandse schaatsster R (MUG)

Door het geplaatste zwart-wit briefje heb je de neiging om eerst het zwarte deel te lezen en dat het witte. We lezen echter van links naar rechts en dan staat er heel wat anders. De uitleg van de uitzetters gaf dit ook aan. Doordat je bij zo een opdracht ook een "gedeelte van" de tekst kan pakken, is deze opdracht neutraal gemaakt.

Schaatsster en schaatsster

Pinksterrit 2015

Drie verkeersborden op rij


13. Pasen valt meestal op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente op 21 maart. Pinksteren valt altijd op de zevende zondag na Pasen. Viel eerste pinksterdag 2014 eerder dan tweede pinksterdag 2015, dan gaat u na "PINKSTERRIT 2014" 1e weg R; Viel eerste pinksterdag 2014 later dan tweede pinksterdag 2015, dan gaat u na "PINKSTERRIT 2015" 1e weg L (vraagstelling is correct)
Hier moet je gewoon je gezonde verstand gebruiken en je niet laten verwarren door de tekst. "Iets" in 2014 is namelijk altijd eerder dan "iets" in 2015.
Dat er dan toch nog ongeveer de helft van de B- en C-klassers dit fout doen, geeft aan dat het lezen blijkbaar toch nog lastig. En de A-klasse? Daar was 1 equipe (en dat waren wij NIET) die dit nog fout deed.

AB Modificatie opdracht 15: Gebruikte oriënteringspunten zijn na het uitvoeren van de routeopdracht niet meer aanwezig. Alleen officiële (asfalt)wegen berijden.

AB 15. na verkeersbord L (MUG)

Wat is nu weer de bedoeling van (asfalt)wegen? Mag ik nu alleen over asfaltwegen of ook over andere wegen? We zien wel wat er gaat gebeuren. Voordat we aan de opdracht konden beginnen kwam equipe Herman en Hanny Vrielink luid claxonnerend tegengesteld voorbij. Wat bezielt die man toch iedere keer?? Dan eerst even het bordje met de 3 verkeersborden inspecteren of alle bordjes wel correct zijn. Dit was het geval. Dus eerst gedwongen naar link door het bordje "verboden voor motoren" en het verkeersbord "einde voorrangsweg" vervolgens afstrepen. Bij het volgende rondje nogmaals gedwongen en dan het verbodsbordje afstrepen.
Bij het volgende rondje rechtdoor en dan heb je weer een verkeersbord gehad en kunnen we vlak voor de keercontrole links een klinkerweg in. Zou de uitzetter dat bedoelen dan? Blijkbaar niet, want de route loopt daarna dood. Dan er maar vanuit gaan dat we alleen asfaltwegen hier mogen gebruiken. Bij navraag achteraf bleek dat de uitzetters de keercontrole iets te ver weg hadden gezet. Het zij hun vergeven, het was nog vroeg… Zie situatieschets.
Driehoek met twee verkeersborden strook vrachtauto's

Verkeersbord rijbaan vrachtauto's met één achterwiel

Verkeersbord rijbaan vrachtauto's


AB 16. na "PINKSTERRIT", voor verkeersbord aanduidende verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's L
Het hier bedoelde verkeersbord is eigenlijk een veredelde DLW. Het verkeersbord geeft aan dat de rijbaan alleen voor vrachtauto’s is. Als je tot het bordje rijdt ga je dus gedwongen links. Wil je de opdracht uitvoeren, dan ga je een weg eerder naar links.
Omdat het bord nog niet is opgenomen in het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) en er op internet nog verschillende benamingen van dit bord circuleren is deze opdracht geneutraliseerd.


18. na de 23e letter van het alfabet, de 12e letter van het alfabet en de 4e letter van het alfabet R (MUG)
Deze opdracht kun je op twee manieren afhandelen, maar is afhankelijk van de 1e geMUGde letter die je tegenkomt. Is de 1e letter die je tegenkomt géén "W", dan is het wél de 1e letter die je tegenkomt en ga je vervolgens op zoek naar nog 22 geMUGde letters.
Langs de route stond weer een mooi knutselwerk (van Henk gokken wij), waarbij inderdaad de letters W, L en D stonden en het leek alsof er een DLW stond.
Bord met losse letters DLW ervoor

Bord met losse letters DLW ervoor

Bok

 
Paard

Brug

Een echte brug (mondt uit op de bereden route)


AB 19. na bok, paard, brug, springplank, springkast en trampoline R (MUG)
Hier waren we met het lezen van de opdracht al snel klaar. Een brug moet volgens het reglement deel uit maken van de weg waarop men rijdt of van een weg die uitmondt op de bereden route. De brug dient aan tenminste één zijde te zijn voorzien van een leuning of muur(tje). Henk is dol op knutselen, maar een brug MUGgen voor een puzzelrit zal hij niet doen.
Springplank

Springkast

Trampoline


AB 20. "Pinksterbloemstraat" L
Tsja, wat zal ik hiervan zeggen. Vorig jaar zat in iedere rit een weg met dubbele straatnaam. Tijdens de afgelopen jaarvergadering heb ik de aanwezige leden, middels mijn jaarverslag, nog hier op gewezen. Ook hier weer 2 bordjes met onderstreepte tekst, dus weg heeft meerdere namen en dat mag niet.
Wisten jullie dat er nog 3 A-klasse equipes waren die dit fout hebben gedaan?

Twee bordjes aan officieel straatnaambord

Straatnaambord Pinksterbloemstraat

Straatnaambord De Uitzetters


A Modificatie opdracht 21 tot en met 22 en de daarbij aangedane herstelopdrachten: U mag over parkeervakken rijden.

A 21. na "PINKSTERRIT", zwarte knoop en witte knoop L (MUG)

Hier was Jannie weer even op zolder aan het knutselen geweest, een witte knoop vastgemaakt met zwart garen en een zwarte knoop vastgemaakt met wit garen. Knopen genoeg en in de juiste volgorde!
De uitzetters probeerde hier de A-klassers met een paar herstelopdrachten op het verkeerde been te zetten. Wij hadden er geen probleem mee.

Witte knoop en zwarte knoop

Witte knoop met zwart garen vastgenoopt, zwarte knoop met wit garen

Zwarte knoop en witte knoop


24. voor "OKIEDOKIEOLEDIEDOKIEODELEDOSIE" "Voskuilerdijk" L
Bij het lezen al lachen in de auto. Er zal wel ergens een hersteller in verborgen zitten, of ergens zijn er letters omgedraaid. Tot 4 keer toe de tekst goed bekeken en wat denk je? Helemaal niets vreemd te vinden. Wat is hier de bedoeling van? Uiteindelijk opdracht gewoon uitgevoerd en dat bleek later ook de bedoeling te zijn.

OKIEDOKIEOLEDIEDOKIEODELEDOSIE

 Wegsituatie met slagboom

Beren op de weg? Wel een slagboom


25. voor beren asfaltweg R

Ja, we zagen Rutte en Samsom in een berenpak. Voor ons niet voldoende om de opdracht uit te voeren. De slagboom op de foto gezien, maar het kwartje viel niet. Slagbomen werden geacht gesloten te zijn stond er in het aanvullend reglement. We konden er weer 30 bij tellen, en de teller staat op 3 fouten.

27. na 2e bushaltebord, één val, twee vallen en meervallen asfaltweg L
Kwestie van goed lezen. Muizenvallen en dergelijke meer dan genoeg. We zochten echter meervallen. Door de meervoudsvorm van meerval (vis) zochten wij minimaal 2 meervallen en die waren er niet.
Drie bordjes met vallen

Een val

Twee vallen

 
Vijf vallen

 Meerval

Pinksterrit


AB 28. na "PINKSTERRIT" en RC R
AB 29. na "RC" R

Vlak vóór de boom kun je rechts in de zijweg al een RC zien staan. Niet laten afleiden door een oranje bordje met RC erop, dat is geen RC. Na een rondje om de boom is opdracht 29 ook geen probleem.

Driehoekje met RC en bord RC

Bord RC

 Routecontrole


A Modificatie opdracht 32:
Als u in opdracht 32 een Nederlandse plaatsnaam als oriënteringspunt gebruikt, mag u een willekeurige letter van die plaatsnaam laten vervallen om een volgende keer opdracht 32 opnieuw uitvoerbaar te kunnen maken. U hoeft geen rekening te houden met eventuele spaties die daardoor zullen ontstaan.

A 32. aanhoudend na Nederlandse plaatsnaam L (MUG)
A 33. na "EE" viersprong R

Langs de route hing een bordje met de tekst EELDE. Tijdens deze opdracht kwam equipe Herman en Hanny Vrielink wederom luid claxonnerend tegengesteld voorbij. Wat bezielt die man toch iedere keer?? Na een paar rondjes was er EE over. De modificatie was alleen maar geldig voor opdracht 32. Dus voor opdracht 33 stond er weer gewoon EELDE op het bordje. Nog even oversteken naar de juiste RC dan maar. Zie situatieschets.

Eelde

Notenbalk

 Notenhouten kast met ladder


35. na notenladder L (MUG)
Een mooie toonladder en een houten trapje langs de route konden ons dit keer niet overhalen om naar links te gaan.

38. na Friese doorlopers L
Even weer de vertrouwde Klettersteeg in. Jeetje wat een opstopping. Overal stonde auto's geparkeerd! Dan maar even de weg aflopen en op zoek naar bordjes en/of doorlopers. We moesten flink doorlopen, want pas op het laatste bordje waren er Friese doorlopers waar te nemen.

Friese doorlopers

 Friese wandelaars die flink doorstapppen

Friese staanders

 
Henk Bonthuis met Friese doorlopers om zijn nek

Fles

Rozenbottels op het etiket van de fles


A 40. na bottel L (MUG)
A 41. asfaltweg L

Onderweg hing een fles (bottel) met 2 draadjes aan een plankje en het plankje aan een paaltje. Wederom een leuk knutselwerk. Wel even de auto uit om te kijken of alles wel vast zat. Voor hetzelfde geld staat de fles los op het plankje! Tijdens het checken was ook de rozenbottel in het etiket te zien. Meerdere redenen om de opdracht uit te voeren.
Toen werden we, na opdracht 41, hersteld om opdracht 40 nogmaals uit te voeren. Geen probleem, de 2e bottel hadden wij gezien. Bij opdracht 41 mochten we niet nogmaals dezelfde weg gebruiken. Met een gratis (ruim) rondje om De Moespot heen kwamen we weer op de route.
Voor ruim de helft van de A-klassers was deze val toch wel een bottelnek.

44. na couvert asfaltweg L (MUG)
Gelukkig zagen wij dat er aan het verkeersbord gerommeld was. Alleen messen en lepels maakt nog geen couvert. Dat een couvert ook een envelop is hebben wij gemist. De Dikke van Dale lag nog steeds onaangeroerd op de achterbank. Tellerstand 4 fouten.

Bordjes met messen en lepels

Enveloppe met messen

Bord De Moespot met lepels


Finish bij gele vlag, kaart inleveren in De Moespot
Altijd oppassen bij de Finish! Wij zagen iets geels en een parkeerplek voor de deur. Hup auto erin. Toen zagen we dat iets geels een paraplu was! Nog even doorrijden en toen viel ons ook de hersteller HK op vlak vóór de gele vlag. Na keren de ritpijl opvolgen om nog even de extra RC mee te pakken.

De finishvlag in zicht

Of toch niet

Bijna over de eindstreep

 
Nog even de routecontrole noteren

En nog even niet finishen

Keren, ritpijl opvolgen, twee keer N noteren, en dan echt finishen


In totaal hebben Henk en Jannie ons dus 4 keer kunnen neppen en dat viel nog niet eens tegen. Uiteindelijk zijn we hiermee toch nog vijfde geworden en dat was ruim vóór een equipe wat iedere keer luid claxonnerend tegengesteld de route rijdt. Wat is er toch met dat equipe aan de hand?

Over de het resultaat zijn wij best tevreden, maar gelukkig er is ook ruimte voor verbetering! We hebben een prima rit gereden en hebben ons heerlijk vermaakt.

Jannie, Henk bedankt voor deze prachtige rit en volgend jaar in de herkansing!

Paddy Jans en Joan Oostveen.


Verslag B- en C-klasse

C 7. na naam van Nederlands waddeneiland, bij plaatsnaam "Klein Moorst" L
Texel is de naam van een waddeneiland. Het bord is niet doormidden gezaagd, er zit een draadje voor. Vlieland is de naam van een waddeneiland en ook de naam van de enige plaats op dit eiland. De weg naar links heeft de naam Klein Moorst. Alles aanwezig, dus opdracht uitvoeren.
Bord Texel

Bord Texel met draadje

bord Vlieland


C 9. na "DLW" L (VADNA)
De tekst DLW is geplaatst net voor de rechterweg en sluit de rechterweg af. Het verkeersbord aanduidende doodlopende weg (VADNA) is niet aanwezig, weg rechtdoor is dus wel aanwezig. Alles correct, dus linksaf.
DLW in rechter weg

 Verkeersbord aanduidende doodlopende weg

schaatser???


C 11. voor Nederlandse schaatser L (MUG)
Je zoekt een plaatje van een schaatser en niet de naam van een schaatser.

C 15. voor "4.2 METER" L (MUG)
De gezochte tekst is niet te vinden, er staat 4,2m. Toch niet rechtdoor rijden, het verkeersbord gesloten voor motoren sluit de doorgaande weg af.
In PMN artikel 5a staat: Onder wegen worden verstaan alle voor het openbaar rijverkeer openstaande inrijmogelijkheden, welke gezien vanuit de rijrichting met een personenauto en motor kunnen en mogen worden bereden.
Dus: alleen wegen die vanuit de rijrichting met een personenauto en motor kunnen en mogen worden bereden, mogen tijdens de puzzelrit worden bereden. Zie situatieschets.
Drie verkeersborden op rij

Onjuist verkeersbord rijbaan vrachtauto's (met één achterwiel)

Verkeersbord rijbaan vrachtauto's


C 16. na "PINKSTERRIT", voor vrachtauto L (MUG)

Twee ronde borden met een vrachtauto erop. Het eerste bord is juist, dus voor dit bord linksaf.

C 19. na bok, paard, brug, springplank, springkast en trampoline R
Alle gymnastiektoestellen zijn aanwezig. Ook de brug in de weg is er.
PMN artikel 8e.: Om een brug als oriënteringspunt te kunnen gebruiken, dient deze deel uit te maken van de weg waarop men rijdt of van een weg die uitmondt op de bereden route. De brug dient aan tenminste één zijde te zijn voorzien van een leuning of muur(tje).
Bok

Paard

Een echte brug (mondt uit op de bereden route)

 
Springplank

Springkast

Trampoline


C 20. "Burg. Roëll-laan" L
Het officiële straatnaambord moest u negeren vanwege het bijgeplaatste bordje. Op dit bord is de tekst: de uitzetter onderstreept. Ook staat er een bord: Pinksterbloemstraat.
PMN artikel 10: Zelfgemaakte straatnaamborden zijn witte borden met zwarte tekst, waarvan de als straatnaam dienende tekst is onderstreept.
De weg heeft dus niet de naam Burg. Roëllaan, maar meerdere andere namen.
Twee bordjes aan officieel straatnaambord

Straatnaambord Pinksterbloemstraat

Straatnaambord De Uitzetters


BC 21. na "PINKSTERRIT", zwarte knoop en witte knoop L (MUG)

Oriënteringspunten dienen in de aangegeven volgorde en geheel achter elkaar bereikt te worden (PMN 8c). Hangen de witte en zwarte knoop in de juiste volgorde? Ja, de witte knoop is vastgezet met zwart garen waar een knoop in zit en de zwarte knoop met wit garen met een knoop.
Witte knoop en zwarte knoop

Witte knoop met zwart garen vastgenoopt, zwarte knoop met wit garen

Zwarte knoop en witte knoop


C 28. na "PINKSTERRIT" en "RC" R
Het oranje bord met de tekst RC is geen routecontrole, deze ook niet noteren. Het is wel de gezochte tekst, dus rechtsaf. In het driehoekje bij het passeren van RC D deze wel noteren.

Pinksterrit

Bord RC

Routecontrole


BC Modificatie opdracht 32: Met de opdracht pijl volgen wordt bedoeld dat u de weg inrijdt die de pijl aangeeft.

BC 32. pijl met opschrift "AMBC" volgen
BC 33. na "EELDE" R

De eerste pijl met opschrift AMBC is een ritpijl, deze geeft een verplichte rijrichting aan (PMN 4.). De blauwe pijl met opschrift AMBC is geen ritpijl, op de viersprong kun je de opdracht uitvoeren door linksaf te gaan. Hier leidt deze genummerde routeopdracht tot één (niet gedwongen) verandering van rijrichting (PMN 2a). Via ritpijlen kom je bij de tekst EELDE, hierna opdracht 33 uitvoeren. Zie situatieschets.
AMBC ritpijl

AMBC pijl

 Fles met twee rozenbottels op etiket


B 40. na 3 bottels L (MUG)
C 40. na 2 bottels L (MUG)

Een bottel is een fles en ook een rozenbottel. Op het etiket, dat op de fles is geplakt, staan twee rozenbottels. Voldoende bottels aanwezig voor het uitvoeren van de routeopdracht.

Verslag B- en C-klasse: Jannie Hazeleger.

Verslag A-klasse: Paddy Jans en Joan Oostveen.


omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter