Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2015
  Verslagen 2014
  Verslagen 2013
  Verslagen 2012
  Verslagen 2011
      Lenterit
      Paasrit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Allerhanderit 2011
 

uitzetters:    Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
controleur:   Wim Eggenkamp uit Nijkerk
11 september 2011

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit A- en B-klasse  Rit C-klasse

Uitleg


Als fervente rijders van routebeschrijvingsritten, willen we zo af en toe ook nog wel eens een puzzelrit rijden. Omdat de rittenkalender behoorlijk vol zit, kiezen we dan wel altijd de krenten uit de pap. De combinatie van locatie en de reputatie van de uitzetter deed ons besluiten om maar weer eens naar Achterveld te reizen.

Toen we in Achterveld aankwamen, zagen we al wat ritmateriaal staan, waaronder ook een startvlag die volgens ons wel op een heel erg rare plek stond. Na een kopje koffie in De Moespot namen we de controlekaart en de routebeschrijving in ontvangst.
De routebeschrijving begon met een, voor Achterveldse begrippen, lange lijst van aanvullingen op het reglement. Bij snel lezen leken het allemaal "standaard" bijzonderheden. Maar hierover later meer.

start bij vlag in Jan van Arkelweg (vanuit Rentinckstraat naar rechts)
1. na valse start L
Voordat we met de 1e genummerde opdracht konden, beginnen moesten we eerst maar eens op zoek naar de start. We weten natuurlijk dat de start bij een blauwe vlag is en niet zomaar bij een andere vlag. De aanwijzing van de uitzetter was dat de start zich in de Jan van Arkelweg bevond (vanuit de Rentinckstraat naar rechts). Mijn bestuurder (Harm Cortumme) deed geen moment moeilijk en reed net zo lang door tot hij aan de rechterkant van de weg, na een heel eind rijden, een blauwe vlag vond. Terwijl mijn idee was dat de route naar de start toe een vrije route is. De rit gaat namelijk van start tot finish en wat daarvůůr of daarna gebeurt, is rittechnisch niet van belang. De route van de inschrijftafel tot de blauwe vlag hoort dus niet bij de rit. Ik zou dus zondermeer naar de dichtstbijzijnde blauwe vlag zijn gereden en daar zijn gekeerd en gestart. Maar Harm is een zeer ervaren rijder en voelt meestal precies aan wat de uitzetter wel zal bedoelen. Dus af en toe is het gewoon raadzaam hier naar te luisteren.

 

 


Direct na de (goede) startvlag stond al een stempelcontrole met de vreemde herstelopdracht die zei dat we moesten stempelen bij het voor de 2e maal aandoen van deze controle. Onze conclusie was dat we bij de 1e maal aandoen geen hersteller hadden en dus gewoon konden doen wat we altijd doen bij een stempelcontrole. Dus gewoon stempelen.

5. na verkeersbord "S.o.S." R (MUG)
Aan de inschrijftafel waren nog boekjes met verkeersborden en verkeersregels te verkrijgen. Dus we wisten dat het een goed "willekeurig" verkeersbord was. En dat we daarna een weg met een wel vreemde maar toch goede naam naar rechts moesten.
 

 


In opdracht 7 is artikel 8.e. van het Puzzelreglement Midden-Nederland niet van toepassing. Bruggen mogen ook in andere vorm en betekenis als oriŽnteringspunt worden gebruikt.
7. na "ALLERHANDERIT" en derde brug L (VADNA)

Doordat de uitzetter even het reglement had aangepast vonden we nu, met het waarnemen van de brug van het schip en de brug waar het schip onderdoor moest, bruggen genoeg. We hebben nog even getwijfeld of er ook een kapitein op de brug moest staan, maar dat leek ons toch wel erg ver gezocht.

8. na zeuven zeven R (MUG)
In ons dunne pocketwoordenboekje was het woord zeuven niet te vinden. We hebben dus aangenomen dat het om een foutieve opdracht ging en zijn doorgereden tot de opvanger. Achteraf bleek dat zeuven dus gewoon 7 is, maar dat er niet genoeg zeefjes waren. Af en toe moeten we ook eens geluk hebben.

9. na "30 KM/H" en viersprong aanhoudend asfaltweg L (VADNA)
Een voor ons als routebeschrijvers wel erg simpele aanhoudend opdracht. Toch bleek het later door ons niet correct uitgevoerd. Maar nu waren we ons nog van geen kwaad bewust en zeiden genoegzaam tot elkaar dat het allemaal wel erg soepeltjes liep.
 


12. na RC in emmer en situatieschets L

We zagen al een touwtje lopen naar dit object. Toen we uitstapten om het maar eens goed te bekijken, bleek dat het touwtje aan de RC vast zat en niet aan de emmer. We gingen de mist in, omdat we vonden dat de emmer een los oriŽnteringspunt was. Maar toen we de uitleg kregen, moesten we toch wel even glimlachen, want de uitzetter had een hele mooie variant op een oude val bedacht door het object zo te construeren dat de emmer, ondanks dat er geen touwtje aan zat, toch niet zomaar van de RC kon worden losgehaald.
 


13. na verkeersbord aanduidende autosnelweg en oranje vlag R (VADNA)

Vlak na de emmer vonden we een wel heel vreemd bord dat we geen verkeersbord vonden. Gelukkig vond de uitzetter het ook geen autosnelweg, dus we mochten gewoon stoppen om een stempel op de kaart te zetten.

14. na 4e letter van het alfabet L (MUG) (VADNA)
Gelukkig scheelde de toevoeging achter de opdracht, dat we alleen door de uitzetter geplaatste letters zochten, een hoop zoekwerk. Dat de "doorgezaagde" B nog steeds een letter I overliet, werd door ons goed onderkend.
 


16. na molen, voor einde weg R
Als routebeschrijvers kennen we de einde weg als een wegsituatie. En vůůr een wegsituatie al iets uitvoeren, dat kan nooit. Maar de uitzetter maakte ons hardhandig, door 30 strafpunten, duidelijk dat een einde ook andere betekenissen kan hebben. In de wieken van een molen zitten ook einden. Het wordt toch eens tijd voor een dikker woordenboek. Of liever … een heel dun woordenboek waar toch alles in staat dat we nodig hebben.
 


19. na 5 klinkers en 8 medeklinkers R (MUG)

Omdat de klinkers en de medeklinkers door elkaar staan hadden we een volgorde probleem.

24. na situatieschets en postduif L
We zagen eerst al een los rondhuppelende echte tortelduif in een kooitje en daarna een grappige afbeelding van een duif met een posttas om de nek. Onze ornithologische kennis gaat echter niet zover dat we de specificaties van dit type duif kennen. Dat het geen postduif was, was dus een foute gok van ons.
 


6. na "ALLERHANDERIT" aan de andere kant van de sloot en "AMBC", voor RC L
De overkant van de sloot bleek niet zover weg dat de uitzetter ons speciaal daarvoor zou moeten waarschuwen. Er moest dus wat anders aan de hand zijn. Doordat de sloot nu ineens ook oriŽnteringspunt was, ontstond er een volgorde-probleem. Hetgeen voor ons uiteraard geen probleem was.
 


27. na brug, brug en leuning L
Waarom zet de uitzetter daar nu een foto van een afvalbak neer? We hebben ons suf geprakkiseerd, maar kwamen er niet achter. Zal wel voor een andere klasse zijn! is dan onze oplossing. We hebben er gelukkig geen groene brievenbus in gezien.
 

 


29. na RC in tunnel en ritpijl asfaltweg R
De door ons gezochte dakloze tunnel is niet aangetroffen.

31. na brug en verplicht fietspadbord L
De puzzelvallen rijgen zich snel aaneen, maar leiden gelukkig niet tot onoverkomelijke problemen. En dat het bord zelf niet verplicht is dat zullen de meeste deelnemers net als ons wel onderkend hebben.
 

 


33. "Wasstraat" R (u mag over parkeervakken rijden)

In het reglement staat hoe zelfgemaakte straatnaamborden er uit moeten zien. Dit werd nog eens herhaald in het aanvullend reglement boven de routebeschrijving. Dus dit kon moeilijk nog misgaan. Maar ja, als er daarna een stempelcontrole komt, dan ga je toch twijfelen. Wat hebben we niet helemaal door gehad?

Het waarom van de stempel werd duidelijk door het daarna geplaatste bordje dat beschreef dat we een wijziging kregen in de betekenis van de afkorting VADNA. Het woord borden moest nu ineens verkeersborden worden.

Al onze gangen terugdenkend konden we er maar niet achter komen waar het met de oude betekenis fout was gegaan. Dat is toch irritant, want je weet dat je hoogstwaarschijnlijk ergens 30 strafpuntjes hebt opgelopen, maar je weet nog niet waarom. Tijdens de rit zetten we ons er maar overheen en gaan vol goede moed verder met het vervolg van de rit.

Na het lezen van de uitleg werd ons duidelijk wat de uitzetter bedoelde. Met VADNA mochten we kennelijk dwars door een bord met de tekst "DLW" rijden. De betekenis van de afkorting DLW staat echter nergens beschreven, niet in het woordenboek en niet in het reglement. Het enige dat je als deelnemer weet is dat een weg waarin zo'n bord staat wordt geacht niet aanwezig te zijn. DLW zou dus best eens kunnen staan voor "De Laatste Waarschuwing". We troosten ons maar met de gedachte dat iedereen het wel fout zal hebben gedaan.

35. na WW L (u mag over parkeervakken rijden)
Met de, door de uitzetter geplaatste, WW was volgens ons reglementair van alles mis. Gelukkig vond de uitzetter dat zelf ook.
 


38. na kip voor klompenpad 2c asfaltweg R
Hoe kleiner hoe fijner. Sinds we zo af en toe ook nog wel eens een kaartleesrit rijden, lijkt het net of de ogen scherper zijn geworden. Weliswaar met behulp van een bril. Maar een pieterpeuterige letter C i.p.v. een E in de opdracht viel gelukkig direct op. Het klompenpad was in het echt overigens wel een heel creatief gebruik van oude klompen.

39. na "ALLERHANDERIT" en "AMBC", voor naam van vervoersmiddel weg L (VADNA)
Ik las de opdracht voor, waarna we beiden eigenlijk gelijktijdig opmerkten dat die tussen-S in vervoersmiddel toch wel raar klonk. In ons dunne woordenboek stond uiteraard het woord niet. En ook niet zonder de tussen-S. Dus afgaand op ons gevoel de goede controle maar even opgehaald. En ook nog even gelet op de afloop van de val, omdat de herstelde route en de foute route uit elkaar dreigden te lopen. Dat is het voordeel als je zelf ook nog wel eens een ritje uitzet, dan houd je dat soort dingen automatisch in de gaten.
 

 


41. na H "20" en "DOODLOPENDE WEG" R
We hebben de tekst uiteraard gezien en weten ook dat die tekst de weg niet afsluit. Maar we hebben nog wel even getwijfeld over de betekenis van dat ronde bord. Is dit verboden voor skeletten, of is het geklieder op een verkeersbord dat de weg afsluit voor alle verkeer en dus ook voor ons. We hebben goed gegokt dat het geen verkeersbord was.

Let op: u nadert een rotonde. De twee grasperkjes met de tussenliggende parkeervakken vormen het middengedeelte van deze rotonde.
44. voor RC L

Hť dat is leuk. Op een rotonde de opdracht om links af te slaan. Zelfs nog een herstelopdracht met 1L. Het moet toch niet gekker worden. Ondanks dat het nooit kan, blijven we dus wel bezig met de herstelopdracht. Je moet tenslotte blijven proberen. De "bezig met" herstelopdracht werd door ons dan ook correct geÔnterpreteerd.
 


46. na "ALLERHANDERIT", RC en situatieschets L
Gezien de massale deelname aan AMBC-ritten, moeten ze de marketing hier wel goed op orde hebben. Vandaar waarschijnlijk de vraag om de naam te noteren om nog meer aan klantenbinding te doen. Voor ons natuurlijk in 1e instantie geen RC conform de voorbeelden bij de inschrijftafel. Maar later troffen we alsnog wel een goede RC en situatieschets aan. Hetgeen ons een extra rondje om het driehoekje opleverde.
 


48. na alle handen L
49. na alle handen R

Na enige discussie over hoeveel handen we dan wel niet nodig zouden hebben, zijn we natuurlijk doorgereden tot de opvanger. Hier keren en dan links. Hť dat is vreemd; richting de finish moeten we toch de andere kant op? Maar gelukkig weten we dat de uitzetter ons nooit per ongeluk de verkeerde kant op wijst. Dus maar gewoon doen wat de opdracht ons opgeeft.
 


50. na oranje vlag L (Rentinckstraat)
Net voordat we bij de finish kwamen stond daar nog steeds de stempelcontrole uit het begin van de rit met de vreemde herstelopdracht. Om consequent te zijn, konden we de 1e stempel dus meteen zetten. Dan wel even checken of de gestempelde letter dezelfde was als in het begin. Dat was zo, dus het was nu inderdaad de 2e passage. Dus nog een stempeltje om het geheel af te ronden.

Na de finish kregen we direct het papier met de uitleg uitgereikt. Onder het genot van een biertje konden we de schade opnemen en, al dan niet stiekem, eens even rondhoren wat de andere deelnemers er van gemaakt hadden. Een snelle check gaf aan dat we 4 neppers hadden. Dat viel ons toch wel wat tegen. Maar gelukkig voor ons was het voor de andere deelnemers nog moeilijker geweest. Een 1e plaats was ons deel.

Henk en Jannie, heel veel dank voor deze leuke gevarieerde puzzelrit. Voorlopig moeten we even onze routebeschrijvingsklassementen veiligstellen, dan wel opkrikken. Maar we komen zeker weer terug in Achterveld om weer te puzzelen.

Erik Kleinreesink (mede namens Harm Cortumme).

Aanvullingen C-klasse opdrachten

5. na verkeersbord R (MUG)
Het bord langs de route is een verkeersbord. Het duidt aan: Noodtelefoon en brandblusapparaat. Het komt voor in brandgevaarlijke gebieden, in kleinere tunnels, op plaatsen langs de weg waar lange en hoge geluidswallen zijn aangebracht en langs de route bij AMBC Achterveld. Als u er een beroep op moet doen, weet u tenminste waar ze staan.
 


9. na "ALLERHANDERIT" en "AMBC" asfaltweg R
Zag u dat het twee borden waren? Namelijk AL en LERHANDERIT. AL is een herstelopdracht die u met voorrang op de routeopdracht moet uitvoeren, dus asfaltweg links. De gezochte teksten vond u niet meer, u kwam bij RC 3 die u verder liet gaan met opdracht 11.

16. na molen en molen R (MUG)
Op het eerste plaatje stond: In het gebouw met de waterraderen (links op deze foto), wordt op ambachtelijke wijze haver, rogge en tarwe geplet en gemalen. Duidelijk een watermolen. Op het volgende plaatje zag u een windmolen, dus rechtsaf en zo haalde u tweemaal RC P.
 


33. voor "WASSTRAAT" R (u mag over parkeervakken rijden)
Alle tekst op een bord moet ook opgenomen zijn in de routeopdracht. Op het eerste bord stond meer tekst, het tweede bord was correct. Hiervoor de routeopdracht uitvoeren en zo kwam u tweemaal langs RC V.
 


35. na ANWB-wegwijzer L (u mag over parkeervakken rijden)
Alle afkortingen die in een routeopdracht zijn toegestaan, staan opgesomd in artikel 7 van het reglement. ANWB staat hier niet tussen. Onjuiste opdracht en daarom doorrijden naar RC 11.

39. na "ALLERHANDERIT" en "AMBC", voor naam van vervoermiddel weg L (VADNA)
Autopet is natuurlijk niet de naam van een vervoermiddel. U zocht de naam, dus ook de roze autoped kon u niet als oriŽnteringspunt gebruiken. Wel de tekst AR, een prima vervoermiddel als er sneeuw ligt.
 


49. na alle handen R

Vele handen zag u, maar zijn dat alle handen??? Wat zijn alle handen??? Doorrijden naar een RC bij zo'n foutieve routeopdracht.

C-klasse gedeelte: Jannie Hazeleger
Verslag: Erik Kleinreesink (mede namens Harm Cortumme).


omhoog