Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2010
  Verslagen 2009
      Lenterit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2008
  Verslagen 2007
  Verslagen 2006
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Snertrit 2009
 

uitzetters:   Paddy Jans uit Wijk bij Duurstede en Joan Oostveen uit Cothen
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
15 bovember 2009

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit A- en B-klasse  Rit C-klasse  Uitleg


Wij hebben de snertrit beleefd zoals niemand van u deze heeft meegemaakt, dat weten we zeker. Als vaste controleurs van alle AMBC ritten willen we u eens laten delen in onze beleving van een puzzelrit. Ook wij hebben de snertrit wel degelijk gereden, maar daarover straks meer. Onze voorbereidingen begonnen goed en alles verliep relaxt. Nadat  de uitzetters Paddy Jans en Joan Oostveen bij ons thuis arriveerden, begonnen we met koffie en een heerlijke koek. Daarna startten we met het serieuzere werk. We kregen een routebeschrijving uitgereikt en begonnen eerst maar eens met wat opvallende woorden op te zoeken in onze Dikke Van Dale. Toen we dit achter de rug hadden, stapten we in onze auto en reden we met de heren uitzetters op de achterbank naar Achterveld.

Laten we de rit stap voor stap doornemen, zoals u dit bent gewend in onze ritverslagen. Allereerst maar eens kijken naar het aanvullend reglement.

Aanvullingen op het reglement:
A:

Achter de routeopdrachten kan tussen haakjes een afgekorte (hulp-) aanwijzing van de uitzetter voorkomen. De betekenis van de volgende afkortingen zijn:

  VADNA:

Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig beschouwen.

  GA:

Grote Afstand

  MUG:

Uitsluitend Materiaal gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter Geplaatst is, met uitzondering van wegen en wegsituaties.

B:

De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar behoeven niet doorlopend genummerd te zijn.

C:

Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie. De situatietekening geldt vanuit elke richting.

D:

Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezig tekst en/of afbeelding geacht leesbaar en/of zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting.

Alleen A- en B-klasse
E:

Een weg die reglementair niet meer als oriŽnteringspunt gebruikt mag worden, mag wel worden bereden. Zonodig dient een dergelijke weg echter als niet aanwezig beschouwd te worden.

Wel een paar opvallende zaken. Punt B is opvallend, eerst de nummervolgorde van de routeopdrachten maar eens nakijken, echter niets bijzonders te ontdekken. Punt C en D moeten we in de gaten houden langs de route en punt E duidt erop dat in de A- en B-klasse aanhoudend opdrachten kunnen voorkomen, dat gaat leuk worden dus. Wat ons iets meer verontrustte waren de van oor tot oor grijnzende uitzetters achter onze rug, toch wel een extra handicap als ritrijder. Nietwaar?

Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat
1 einde weg rechts
2 eerste weg links
3 asfaltweg rechts
4 na H "41" viersprong links

Het huisnummerbord met de tekst 41 was snel gevonden. Maar zoals u weet moet u altijd goed opletten in puzzelritten, dus het bord maar eens goed bestudeerd. Toen bleek al snel dat het twee bordjes waren, ťťn bord met een 4 en ťťn bord met een 1. Het gevraagde bord was niet aanwezig, dus rechtdoor op de viersprong.
 

 


5 na H viersprong links
6 na H "28" asfaltweg links
7 na H "1" einde weg rechts
8 na H "80" einde weg rechts
9 na H "47" asfaltweg rechts

Na een ronde Achterveld met de vele huisnummers, waarvan sommigen zelfs bestonden uit twee huisnummerbordjes, kwamen we bij de cijfers 4 en 7 op een huis. Duidelijk geen huisnummerbord, dus doorrijden. We kunnen ons voorstellen dat sommige deelnemers wat zenuwachtig worden van zo'n bijna nietszeggend rondje Achterveld, maar wij kennen de uitzettersfratsen van dit stel een beetje. In Wijk bij Duurstede hadden ze ook een keer zoiets uitgehaald in het begin van een rit. Wij bleven lachen en gingen vrolijk verder met onze puzzelrit.

10 na H "1" einde weg links
11 viersprong links
12 na viersprong en brug, voor RC, "Postweg" links (GA)

Een leuke truc, het blauwe bord was natuurlijk geen RC. Dit bord voldeed immers van geen kant, het was niet conform de borden op het voorbeeldenbord. Maar bij zo'n opdracht is het altijd raadzaam om verder te kijken dan je neus lang is. En wat zagen we, na de bocht stond een keurig bruikbare routecontrole D, dankzij aanvulling D in het aanvullend reglement. We konden dus prima de Postweg inslaan, zonder naar de RC D te rijden.
 


13 na stropers asfaltweg rechts
Hier hadden we toch wel wat voordeel vanwege de uitzetters op de achterbank. Natuurlijk staan er bij een ritcontrole geen borden langs de weg. De uitzetters lieten ons een plaatje zien van twee jagers. "Wij kunnen niet beoordelen of dit stropers zijn", riepen Jannie en ik in koor. Maar toen kwam een tweede plaatje, "Deze gaan we er ook nog neerhangen", zeiden de uitzetters. Wat is dat voor een ding? Even goed bestuderen, we zagen stro en ja het kwartje viel, het was een stro-pers. U weet wel, zo'n apparaat waar je stro mee perst en dat voldeed wel als oriŽnteringspunt, gewoon de klemtoon wat anders leggen, als u snapt wat wij bedoelen.
 

 


14 bij Hermanus, "Klein Moorst" links

De uitzetters hebben iets met deze naam, dat wisten wij wel, maar wat zou er voor truc komen? Een enorm bord met Herman Finkes was natuurlijk geen Hermanus, maar wel een mooi bord om iets achter te verstoppen. En wel ja hoor, een prachtige plattegrond van het dorpje Hermanus in Zuid-Afrika.

15 na badkuip, groene fiets en leeg zakje, viersprong rechts
De badkuip was een keurig vast oriŽnteringspunt (vast aan de waterleiding) en ook de groene fiets was geen enkel probleem, fietsknooppuntbordjes genoeg. Maar een leeg zakje, kon dit wel? Er zat immers altijd wel wat lucht in, bedachten wij. Op de echte snertrit zat er overigens, vanwege het snertweer, een behoorlijke laag water in, maar dat terzijde.
 


16 einde weg links
17 na knoopsgat weg rechts (MUG)

Een gat is iets wat er niet is. Hoe moet je dat nu als oriŽnteringspunt uitbeelden, bedachten wij? We kwamen bij een knoopsgat. Gewoon doorrijden bij zulke opdrachten is de beste remedie. We gingen lekker en het werd stil op de achterbank.

18 einde weg rechts
19 na "150 M" en "PJ" op rotonde tweede weg rechts

Een vreemde opdracht, we moesten dus een bordje met de tekst PJ op de rotonde vinden. Goed gekeken, geen bordje PJ te vinden, wel een ritpijl die ons terugstuurde om een goede RC K op te halen.
 


20 eerste weg rechts (Het Zwarte Land)
21 na "POLITIE", 1e prijs, 2e prijs en 3e prijs rechts (u mag over de parkeervakken rijden)

Wij vonden dit een grappige opdracht. Het eerste wat we zagen was een 3e prijs, deze kon prima voldoen als de 1e prijs die we tegenkwamen. Hierna op zoek naar een 2e prijs, de tweede beker was geen 2e prijs, dus gewoon tellen als 1e prijs en volgende beker als de 2e prijs tellen. Doorrijden naar het volgende bord. Daar vonden we de 3e prijs, dus reden we nog even een extra rondje over de parkeerplaats.

22 einde weg rechts

Alleen A- en B-klasse
23 voor lantaarnpaal weg links
24 aanhoudend weg rechts

Nu wordt het menens, een echte sportklasse opdracht. Even opletten dat u na RC A, die u liet keren en opnieuw beginnen met opdracht 23, geen weg gebruikte uit de vorige routeopdracht (en dat is niet de vorige opdracht waar u mee bezig was) of dezelfde routeopdracht en alles verliep zoals de uitzetter had bedoeld.

Alleen C-klasse
23 voor lantaarnpaal weg links
24 einde weg links

Als controleurs rijden we natuurlijk alle opdrachten, dus ook de C-klasse opdrachten. Als het woord weg wordt genoemd in een routeopdracht, moet u weten dat zodra u het oriŽnteringspunt (de lantaarnpaal) ziet, u direct de eerste weg moet nemen die u tegenkomt (zie artikel 8.b.4.).
 


Alle klassen:
25 na "PJ" en langste brug van Nederland, asfaltweg rechts (VADNA)

Een brug moet, volgens het reglement, deel uitmaken van de bereden route of van een weg die uitmondt op de bereden route (zie artikel 8.e.). Geen plaatjes, bruggen in brillen of tuinbruggetjes gebruiken dus, maar gewoon doorrijden. We gingen naar ons idee nog steeds foutloos en werden misschien wel wat overmoedig, lees snel verder.

26 viersprong rechts (Industrielaan)
27 op rotonde tweede weg rechts

Voor het oprijden van de rotonde kwam er weer wat geluid van de achterbank: "We gaan hier een RC plaatsen met de herstelopdracht 6R". Simpel, dachten wij, dat betekent immers 6e weg rechts, rijden maar. Tellen, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e weg. En toen, in koor een vrolijk geluid van de achterbank: "Dat zijn jullie eerste 30 strafpunten". Tja, wel een nadeel die uitzetters op de achterbank. De bedenktijd bij de opdracht was wel erg kort. We troostten ons maar met de gedachte, dat we deze fout met ons tweeŽn waarschijnlijk niet hadden gemaakt.
 


28 einde weg rechts
29 na vlag van de provincie Gelderland links

Dit zijn best wel lastige opdrachten, omdat je als deelnemer altijd iets wilt vinden wat niet goed is. Wat te doen met een vlag waar niks mis mee was? Gewoon de opdracht uitvoeren dus, het bleef stil achter ons, pff…

30 na P, brug en "DE BRINKKANT", asfaltweg links
Na goed zoeken vonden we de gevraagde tekst op een hek. Toch maar even uitgestapt om alles goed te bestuderen. Niets mis met de tekst, er stond alleen de gevraagde tekst op het hek. Maar... de grote scharnieren waar het hek in hing, je kon het hek er zo uit tillen. Yes, een los oriŽnteringspunt dus, we gingen verder. Het bord dat de uitzetters wilden bijplaatsen en aan ons lieten zien, keurden we natuurlijk gelijk af. Best wel een voordeel van zo rijden, je hoeft niet zo vaak de auto uit. Het volgende bord was wel juist.
 


31 einde weg links
32 voor "DLW" weg links

Deze truc was voor ons een makkie. Als je de uitzetters bij je hebt en die zeggen: "We gaan bij dat driehoekje een DLW plaatsen en we plaatsen ook nog een DLW, die je kunt zien als je door het viaduct kijkt", wordt het ritrijden wel een stuk gemakkelijker. Bij het driehoekje kon u niets met de links staande DLW, maar op basis van de DLW die u zag als u onder het viaduct door keek, kon u wel linksaf het driehoekje om de boom rijden en ging u terug op de route waar u vandaan kwam. Zoals gezegd voor ons heel gemakkelijk opgelost, maar mensen, wat een dijk van een truc, je moet er maar opkomen als je zo'n situatie ziet, onze complimenten.
 


33 "Broekerweg" rechts

Het straatnaambord Broekerweg waren we geheel gepasseerd bij het begin van de weg (zie artikel 5.e.), dat bord konden we dus niet gebruiken. We hadden met de controle nog wel staan dubben over een ander bord Broekerweg een stukje verderop dat wel goed leek te staan. Leek dus, bij nadere bestudering bleek dit bord in de wegsituatie te staan en niet in de weg.
 


34 na brug en "60", voor brigadiertje rechts
Een truc naar ons hart, waarbij het natuurlijk ging om het brigadiertje. Een prachtige foto werd ons getoond vanuit de rugzijde. Prima brigadiertje, alhoewel je zou kunnen discussiŽren over de verkleinvorm, maar dat was niet nodig. Het verkeersbord dat het brigadiertje toonde, sloot immers de doorgaande weg af. We gingen dus verplicht naar rechts en waren nog steeds op zoek naar een brigadiertje. De herstelopdracht liet ons keren en verzocht ons vervolgens de eerste weg rechts te nemen. Dat was natuurlijk niet de weg die nog steeds afgesloten was, maar het landweggetje net voor de aantrekkelijk geplaatste foute opvanger T. Vervolgens mochten we het bord C1 negeren.

Alleen A- en B-klasse
35 aanhoudend "Fietspad" rechts
36 einde weg rechts
Alleen C-klasse
35 "Fietspad" rechts
36 "Fietspad" rechts
37 einde weg rechts

Heftige trucs waarbij u alleen maar door hoefde te hebben dat bij het officiŽle bord aanduidende fietspad de tekst begint met een kleine f. Vervolgens moest u ook nog zien dat deze zeer geniepige uitzetters ook borden plaatsen die officieel lijken maar dit niet zijn, omdat de tekst begint met een F. Een geniepige truc, maar heel leuk gevonden en daar gaat het om.
 


Alle klassen:
38 na P rechts (Burg. Royaardslaan)
39 na wapen van Scherpenzeel, eenrichtingsweg links

Dan nu een truc waarbij u goed moest opletten. Alsof dit nog niet het geval was geweest in deze rit. Het door de uitzetter geplaatste onzin-wapen leek natuurlijk nergens op, maar kijk om u heen, zoals we al eerder schreven. Op het prachtig mooie kasteel van Scherpenzeel, de parel van de Veluwe, ontbrak natuurlijk het wapen van Scherpenzeel niet. U kon dus gelijk de opdracht al uitvoeren en had het verderop geplaatste wapen helemaal niet meer nodig.
 


40 einde weg links
41 eerste weg links
42 einde weg links
43 einde weg links (Dorpsstraat)
44 eerste weg rechts (Lindenlaan, is direct)
45 einde weg rechts (Eikenlaan)
46 VRW links
47 na viersprong en "60 KM/H", eerste weg links (Renessersteeg)
48 voor "DE "KLAVEET", asfaltweg rechts

Een tekstval ontbreekt zelden in een rit. Op het bord stonden ook aanhalingstekens en die moeten dan natuurlijk ook in uw routebeschrijving staan. In uw routebeschrijving had moeten staan "DE "KLAVEET"", en jammer maar helaas, dat stond er niet.
 


49 na verkeersbord, verkeersbord aanduidende vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat en "SLECHTE BERM", asfaltweg rechts
50 bij "K0LFSCH0TEN","Kolfschoterdijk" links

Een truc die door velen fout is gedaan, is zeker deze geweldenaar. De grote afleiding vormde het verkeersbord dat volgens het officiŽle RVV boekje ťcht goed was. Eigenlijk had bij opdracht 49 de opmerking (linksaf is rechtdoor) moeten staan, dan had u het bord ook kunnen afkeuren. Helaas hadden zowel wij als de uitzetters geen problemen verwacht met de correcte aanduiding van het verkeersbord.
Maar daar ging de truc helemaal niet om, de truc zat in de situatieschets. Als u opdracht 49 uitvoerde, moest u keren bij de RC C en veranderde u op de wegsituatie niet van rijrichting, omdat de situatieschets nog steeds geldig was. U was dus niet bezig met opdracht 50, maar met de herstelopdracht AR. Bij de opvanger D dus ook nog doorrijden naar de volgende opvanger F net voor de grens met Barneveld.

51 viersprong rechts (Moorsterweg)
52 na "PJ" en bij weg rechts

Deze opdracht hebben wij ook een keer of wat moeten lezen. Zochten we hier een bij (zoembeestje)? Ja, en die was er niet, doorrijden dus met onze volgeladen wagen.

53 einde weg links
54 einde weg rechts
55 na brug en plaatsnaambord viersprong rechts
56 na 5e bushaltebord, voor voorrangsweg links.

Driftig tellen en opletten of de uitzetters niet toevallig een bus vervangen hebben door een tram, had u moeten doen. Wij hoefden dat niet, dus dat was wel gemakkelijk. Voor de goede orde, alle borden waren okť, hoor. Het ging om het karakter van de weg. Door het bijgeplaatste bordje aanduidende autoweg had de weg twee karakters. Even doorrijden naar de hersteller. Deze had eigenlijk na de zijweg moeten staan, omdat u op een autoweg niet mag keren, hoorden we na afloop in De Moespot. Jammer dat we dit, zelfs met z'n vieren, niet hadden gezien, schoonheidsfoutje, maar gelukkig geen ernstige gevolgen.
 


Alleen A- en B-klasse
57 aanhoudend weg links (VADNA)

Bij aanhoudend is het altijd even opletten. De val zat hem deze keer in de reglementaire afkorting VADNA. Als u met een herstelopdracht bezig was, gold dit niet en was een weg voorzien van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg dus niet aanwezig.

Alleen C-klasse
57 na RC met de letter "E", 2e weg links

Een grappige opdracht voor de wat minder ervaren deelnemers. Een routecontrole bevat een letter of getal volgens uw reglement (zie artikel 3.a.). Als de RC geen getal of letter bevat, is het geen RC. En als de RC een extra letter of getal bevat, is het ook geen RC. Een ingewikkelde omschrijving, hoezo opdracht voor de wat minder ervaren deelnemers?

Alle klassen:
58 na "PJ" en vinkje links (MUG)

De door de uitzetters geplaatste vogels konden wat ons betreft opvliegen, dat waren echt geen vinkjes. Ook de RC V durfden wij geen vinkje te noemen. Volgens ons moet bij een vinkje (om iets af te vinken) het ene pootje wat scheef staan en wat langer zijn. Gelukkig had de uitzetters een vinkje bijgeplaatst vlak achter de sloopauto, die het landschap aan de Klettersteeg verfraait.
 

 


59 eerste weg links
60 na enter links (MUG, GA)

Dan gaan we nu over tot de verrassing van de ritdag. Wij hadden er geen probleem mee om de entertoets af te keuren, niets over te vinden in onze Dikke Van Dale. Een truc die al vaker op deze manier is toegepast. Maar dat is een verkeerd uitgangspunt, zoals bleek toen een zeer oplettende deelnemer na afloop van de rit met de allernieuwste Van Dale kwam aanstappen. In deze nieuwe editie is een omschrijving van de entertoets nu ook bij het woord enter opgenomen. Niets mis mee dus, maar wel reden om deze opdracht neutraal te maken. Het verderop geplaatste kalf kon u trouwens niets mee, omdat u niet kon beoordelen of dit kalf 1 jaar was (een enter is een eenjarig kalf). We hebben weer wat geleerd na afloop van de rit, met dank aan de familie Tieman.

61 einde weg rechts
62 "Boelenslaan" links

Door het bijgeplaatste straatnaambord Boelenslaan had de weg twee namen, een simpele truc zou u denken. Maar lees snel verder, want zoals vaak bij puzzelritten zit het venijn in de staart.
 


63 na plaatsnaam en "PJ" rechts (MUG)

Degenen die minder oplettend waren, zoals wij met twee afleiders op de achterbank die zoveel mogelijk hun best deden om ons niet meer aan de vorige opdracht te laten denken, kwamen alleen een bord Cohten tegen. Hoewel Joan in Cothen woont, was het bord natuurlijk totaal fout. U moest het bord nemen dat helemaal aan het begin van de weg stond, u weet wel, dat bord Boelenslaan, laat dat nu een plaats in Nederland zijn.

Finish, kaart binnen inleveren in De Moespot

Wij kwamen na een zeer plezierige rit met veel lol aan de finish. De uitzetters hadden ons vier fouten voorspeld. Niet slecht, maar hoeveel fouten we in het echt gehad zouden hebben… We durven ons er niet aan te wagen om hier een uitspraak over te doen, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat we een mooie rit hebben gereden en dat hadden we zeker!!! Wij hadden geen snert na de ritcontrole, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door een bijzonder goed gevoel. Wat een prachtige snertrit zullen onze deelnemers voorgeschoteld krijgen. En dat alles werd op de ritdag nog gecompleteerd met overheerlijke snert met roggebrood en spek, wat wilt u nog meer.

Paddy en Joan, bedankt voor al het moois en we hopen jullie nog vaak op de achterbank te hebben.

Hartelijke groeten en tot de lenterit op 14 maart 2010,

Jannie en Henk Hazeleger.

 


omhoog