Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2010
  Verslagen 2009
  Verslagen 2008
      Paasrit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Jubileumrit
      Snertrit
  Verslagen 2007
  Verslagen 2006
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Pinksterrit 2008
 

uitzetter:     Herman en Hanny Vrielink uit Rhenen
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
12 mei 2008

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit A-klasse  Uitleg A-klasse
       
 Rit B- en C-klasse  Uitleg B- en C-klasse


Een tikje op de schouder, met daaraan toegevoegd een vraag, is de aanleiding tot het schrijven van deze ervaringen. "Hallo, zouden jullie een stukje willen schrijven over de Pinksterrit voor het clubblad?" Nou zijn wij niet echt schrijverig over dit soort dingen, maar vinden het wel belangrijk, omdat op die manier er misschien wat geleerd kan worden van elkaar wat ritten nog leuker kan maken. Het mag dus geen "bladvullinkie" worden, wat het Oudhollands is voor een artikel in een krant, blad of iets dergelijks. Bovendien is deelname aan een rit en het lid-

maatschap van de vereni-ging wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Hierbij dus gelijk een argument voor degenen die na ons komen. Een “terugblik” schrijven kan dan ook bijdragen aan nog leukere ritten en dus een nog leukere club. Natuurlijk niets af te doen van de huidige ritten en zeker niet van de Pinksterrit.


Teruggekomen aan de finish wachten op de uitleg en direct vergelijken wat de afwijkingen zijn met, natuurlijk, de discussie met mede-slachtoffers van de vindingrijkheid van de uitzetters.

Natuurlijk, er zijn ook dingen goed gegaan, maar de hoeveelheid discussie gaf ons toch te denken. We zullen dan ook alleen die dingen aan dit verhaal toevertrouwen die ons de das om hebben gedaan of die, naar ons idee, slim in elkaar zijn gezet. Het verhaal zou anders wel heel erg lang worden.

1. Einde weg R
2. 1e weg L
3. Na herstelopdracht asfaltweg R

Wanneer deze gelezen, tezamen met het verhaal op de cartoon, toch maar even gekeken of er geen gekkigheden in zaten, zoals verborgen "ER’s", "EL’s" en dergelijke. Dit bleek naar ons idee niet het geval en gingen braaf verder op ons idee van de onzinnige opdracht. Goed ingeschat bleek uit de uitleg.
 


4. Viersprong R
5. "Jan van Arkelweg" L
6. Na titel van een bekend lied dat gezongen werd door  L. Jongewaard  asfaltweg
   L
7. Einde weg R
A VRW oversteken
8. Na H "29", "DLW" en "A M B C" R

Alle oriënteringspunten gevonden, tekst correct (spatie tussen de letters bij een nieuwe regel) en dus "zullen we of zullen we niet", immers, de pijl is niet gelijk aan het voorbeeld. Na enige twijfel toch maar gedaan, zij het met een opmerking op onze routebeschrijving. Jammer, foute beslissing genomen maar wel van geleerd.
 


9. Na "HH", ezelsoor en Kaapse ezel asfaltweg R
10. Einde weg R
11. Voor eenrichtingweg en witte pijl R
 


12. Einde weg R
13. VRW R
14. Na 2e bushaltebord en abri viersprong L (Kon. Julianaweg)
15. Na burg, bij wegwijzer "Postweg" L
 


16. "Moosterweg" R
17. Na  B- of C-klasse controlekaart  met  een  goede  letter  in  de genummerde
     vakjes 1 tot en met 9 viersprong R

Wat een instinker. Waarom zouden we accepteren dat de getoonde controlekaarten goed zouden zijn ingevuld? Hoewel de opdracht deels was onderstreept, gaf het ons geen zekerheid dat de goede controles waren weergegeven. Zouden we Herman dan toch kunnen vertrouwen? In ieder geval op dat moment gaf het ons te denken en hebben braaf slechts éénmaal de C gestempeld. Dom van ons. Sorry Herman, we zullen een volgende keer meer vertrouwen in je hebben.
 


18. Voor pijl asfaltweg R
Dit laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Herman, we beloven dat we dat niet meer zullen doen en hebben inmiddels een rondje aan onze buren gegeven.

19. Na "12" en 2e zwarte kruis viersprong L
 


20. Op rotonde 1e weg R
21. Op rotonde 1e weg R
22. Na bedrijfspand van de firma Welkoop L
23. Na "PARALLELWEG" asfaltweg R
24. Na "AMBC" en boerenmeisjes asfaltweg L
 


25. Na "AMBC" en pink L
Volgend op 24 hebben we best de tekst en de stier Herman gezien. Alleen bij het rijden van het verhaal zagen we kans om bij de stier te komen en werden nog niet wakker toen we bij controle R de opmerking dat er mogelijk een tweede passage zou zijn lazen. Eenmaal de uitleg gelezen, was er geen enkele twijfel meer mogelijk. Conclusie: fout gehandeld!!!
 


26. Voor 2 x "DLW" R
27. Op rotonde 1e weg R
28. Voor "50" L (Laagerfseweg, kijk uit denk om fietspad)
29. Na H "58" en dambordje klinkerweg L

Ja, het dambordje gezien (was een schaakbord) en dus dachten we de zaak geklaard te hebben. Wel een plaatje van vlinders gezien, maar wisten op dat moment ook niet wat we daarmee aan moesten. Tenslotte rijden er ook andere klassen in deze rit mee en die hebben misschien wel een opdracht met vlinders. Fout, wisten wij veel dat een dambordje ook iets met vlinders had.
 


31. Na 2e asfaltweg, brug, "AMBC" en meizoentje R
Een meizoentje is een bloemetje, lijkend op een madeliefje. Hebben soortgelijke gezien op de foto, maar vonden, gezien de grootte, het meer op een margriet lijken. Het kiezen tussen het nemen van de "V" (wanneer opdracht uitgevoerd) of het nemen van de "Z" (wanneer niet uitgevoerd) was niet eenvoudig. Prompt de verkeerde keuze gemaakt. Waarom?????

32. Op rotonde 2e weg R
33. Na "PRINSENLAAN" asfaltweg L
34. Na "AMBC" en minister voor gezin en jeugd R

Na "AMBC" en minister voor jeugd en gezin rechts. De tekst AMBC was geen probleem, evenals de foto van Rouvoet. Maar toen even de verkeerde inschatting, waarbij we de vraag stelden wat die andere foto's voor een toegevoegde waarde aan de opdracht zouden kunnen hebben. Gezien de uitleg zijn we daar inmiddels wel achter. Jammer, slechts één "W" opgehaald.
 


36. Na  logo   van  een  jubilerende  vereniging  en  de  betekenis  van  de  naam
     Pinksteren R

Direct in de gaten. Omdat het logo van onze vereniging niet gelijk was aan het logo van het voorbeeldenbord, daarom weinig aandacht meer gehad voor de rest van de opdracht. Hier werd immers om de betekenis van de naam gevraagd en niet om de betekenis van Pinksteren. Het zij zo.
 


37. Einde weg R
38. VRW L
39. Op rotonde 2e weg R
40. Na "74", verkeersbord en wachthuisje voor tram asfaltweg R

Ik heb geen idee hoe het bij de anderen is verlopen, maar wij hebben geen wachthuisje gezien, ook niet na het nogmaals rijden van de opdracht. Gelukkig voor ons is deze geneutraliseerd. Scheelt dus mooi een gemiste controle. Ach, soms moet je ook een gelukje hebben.
 


41. Na een na hoogste gebouw ter wereld asfaltweg R
Ja, eerst je kaart invullen met een opgehaalde controle en dan later tot de ontdekking komen dat deze opdracht ook op een andere wijze opgedeeld moest worden. Helaas te laat, zoals later uit de uitleg bleek. Het "Na-gedoe" willen we nog wel eens intuinen en ook nu weer.
 


42. Einde weg L
43. Viersprong R
44. Na "AMBC" en Cardamine pratensis R
45. Einde weg L
46. Einde weg R
47. Na plaatsnaambord viersprong R
48. "Jan van Arkelweg" L (is direct voor de linksstaande kerk)

Als we een opdracht als deze lezen, worden we enigszins wat achterdochtig. Een linksstaande kerk??? Daarnaast vonden we dat het straatnaambord niet in de weg stond en zijn dus vrolijk doorgereden. Na een kilometertje of wat geen opvanger en daarom gewoon maar terug en de opdracht uitgevoerd. Gelukkig heeft het e.e.a. geen consequenties gehad.

49. Na gebouw waar u deze puzzelrit bent gestart R
Finish bij gele vlag in de Rentinckstraat, uw controlekaart binnen, bij de Moespot, inleveren.

De teller is dus blijven hangen op 11 niet goede beslissingen. Gelukkig is het goede hart van de rekenkamer gaan spreken en mocht het er 1 minder zijn door neutralisatie. Op zich waren we hier heel gelukkig mee, maar toch. Het is de uitzetter mooi gelukt om ons 11 keer op het verkeerde been te zetten en dat vinden we minder (twee één voor Jan en Annemieke). We kunnen dan ook de conclusie trekken dat het "kat en muis" spel als geslaagd mag worden beschouwd.

Uitzetters, Hanny en Herman bedankt !!!!!!

Arda en Willem Olie.

 

Ritverslag A-klasse

5. Na tekening van de volgende wegsituatie, viersprong L
Langs de route zag u een situatietekening van een viersprong, namelijk de volgende wegsituatie. Deze wegsituatie en de viersprong zijn dezelfde oriënteringspunten. U mag in 2 opeenvolgende opdrachten niet dezelfde oriënteringspunten gebruiken. Bovendien is een wegsituatie reglementair vastgelegd (evenals bijvoorbeeld een brug) en moet deze dus uitmonden op de bereden route om als oriënteringspunt te mogen worden gebruikt, ook dit was niet het geval.
 


6. Na  straatnaambord  "MEESTER  VAN  BERGENWEG"  en  "Mr. van Bergenweg",
    "’t Jannendorp" L

Op het officiële straatnaambord stond meer tekst, maar zag u ook het bijgeplaatste bord aan de voet van de paal? De rest van de opdracht was geen probleem, het bijgeplaatste straatnaambord ’t Jannedorp stond goed (bij het begin van de weg niet geheel gepasseerd), maar was niet onderstreept. De opdracht was dus uitvoerbaar.

8. Na H "29", "DLW" en ritpijl asfaltweg R
Bij de AMBC Achterveld kennen we alleen ritpijlen naar rechts en naar links, geen verticale ritpijlen, dus doorrijden naar controle D. Maar ondertussen wel blijven opletten, want iets verder kwam u wel na een ritpijl. Daarna rechtsaf en u reed nogmaals langs controle D.
 


9. Na "HH", ezelsoor en Kaapse ezel, voor weg asfaltweg R
10. Asfaltweg R

Langs de route hing een papiertje, het hoekje hiervan was niet omgevouwen, dus geen ezelsoor, maar afgeknipt. Op de afbeelding stond een ezel, dus het ezelsoor was gevonden. Nu op zoek naar een Kaapse ezel, dit is een zebra en deze stond vlak voor de weg naar rechts. Daarna moest u: voor weg asfaltweg rechts, alles prima uitvoerbaar. De herstelopdracht bij routecontrole E liet u keren en doorgaan met opdracht 10: asfaltweg R. En laat dit nu de voor-weg zijn van routeopdracht 9, dus gedwongen naar links naar de goede controle N.

11. Voor RC "Klettersteeg" R (situatie overzichtelijk)
De routecontrole was gemakkelijk te vinden. Maar was de weg naar rechts de Klettersteeg? In de weg naar rechts stond geen straatnaambord. De weg voor u was een eenrichtingsweg en de doorgaande weg daarna was de Klettersteeg. Op basis van het verkeersbord eenrichtingsweg aan deze zijde, mag u niet concluderen dat u de weg vanaf de andere kant niet mag inrijden, waardoor de weg naar rechts ook Klettersteeg zou heten. Dus doorrijden naar controle P en de afsluiter U.

15. Na brug, bij WW richting "Postweg"
De brug en WW waren aanwezig. Maar richting "Postweg" rijden, kon dat? In artikel 8 b.2. staat: Het is niet toegestaan gebruik te maken van objecten die zich geheel links van de as van de bereden route bevinden, met uitzondering van wegen in routeopdrachten als bijvoorbeeld: "Zijpendaalseweg" L, klinkerweg L of 2e asfaltweg L. Richting "Postweg" kon dus niet.

16. Voor onderstreept straatnaambord "Moorsterweg" R
Op een straatnaambord is de straatnaam onderstreept, maar wat is een onderstreept straatnaambord ????

23. Na "PARALLELWEG", voor weg asfaltweg R
24. Na "AMBC" en boerenmeisjes aanhoudend weg L
25. Na "AMBC" aanhoudend weg R

Deze serie opdrachten begint gemakkelijk. Opdracht 23: voor weg asfaltweg rechts, dus 2 wegen in deze opdracht als oriënteringspunt gebruikt. Dan opdracht 24, de tekst AMBC was snel gevonden, ook de boerenmeisjes in de vorm van de abrikozen op brandewijn. Daarna aanhoudend weg L. Na dit eenmaal uitgevoerd te hebben, mocht u daarna niet de asfaltweg van opdracht 23 inrijden. Even doorrijden naar de RC A, die u liet keren en eerste weg rechts uitvoeren. Vervolgens nogmaals weg links uitvoeren, langs controle F. De volgende weg links mocht niet meer, want die had u gebruikt in deze opdracht. Dus doorrijden en u passeerde de tekst AMBC van opdracht 25. Aangekomen bij de RC N was u dus met opdracht 25 bezig, doorgaan met de opdracht: aanhoudend weg R. Wel blijven opletten welke wegen u in opdracht 24 al als oriënteringspunt had gebruikt en u kreeg de juiste lettercombinatie op de kaart: RAFNVA.

26. Voor "DLW" boven "DLW" R
Langs de route trof u één bord aan met de tekst DLW DLW, want de tekst stond op één ondergrond. Dit zijn niet de gezochte teksten. Ook niet automatisch naar rechts gaan, want zo’n "foute DLW" sluit een weg niet af.

 


29. Na H "58" en dambordje 2e "Klinkerweg" L
30. Klinkerweg R

Het eerste bordje zag u een schaakbord (64 vlakken). Iets verder stond een afbeelding van vlinders, ook wel dambordje genoemd. Tot zover geen groot probleem. Daarna moest u de tweede weg met de naam Klinkerweg links inrijden. De eerste weg had de juiste naam, de tweede weg was de 2e Klinkerweg, niet de gezochte weg. Via controle S naar controle G, hier keren wegens opgebroken weg en verder met opdracht 30: klinkerweg R. Deze opdracht niet uitvoeren op de eerste situatie, vanwege de ritpijl had deze weg 2 verschillende aarden. Ook de 2e mogelijkheid niet inrijden, want deze weg had u reeds gebruikt in opdracht 29 als tel-weg.

34. Na "AMBC", "Eenrichtingsweg" en verkeersbord R
 


35. Na verkeersbord en straatnaambord "EENRICHTINGSWEG", bij pijl L
De 3 gezochte oriënteringspunten waren in één oogopslag gevonden, daarna naar rechts. Dan opdracht 35. Het verkeersbord stond direct nadat u opdracht 34 had uitgevoerd, rechts aan de overkant van de weg. Ook het straatnaambord Eenrichtingsweg wist u reeds te staan. Door de ritpijl ging u gedwongen naar rechts. Daardoor kwam het verkeersbord eenrichtingsweg midden in de weg te staan en mocht u dus wel keren bij routecontrole W. Daarna kon u de opdracht: bij pijl L, uitvoeren.
 


Even wat afleiding tussendoor... Herman had het niet al te moeilijk gemaakt, zoek de verschillen in de borden. Na zo'n fout bord aanduidende autosnelweg mag u gerust uitstappen en een stempelafdruk plaatsen op uw controlekaart.
 


38. Na "VRW R" VRW L
De tekst VRW R langs de route is geen herstelopdracht, maar een afkorting die gebruikt mag worden in de routebeschrijving. Daarom kon u na deze tekst de opdracht: VRW links, uitvoeren. De herstelopdracht om Voorrangsweg Rechts uit te voeren, moet VR zijn.
 


40. Na "74", verkeersbord en wachthuisje voor tram asfaltweg R

Deze opdracht werd geneutraliseerd, omdat het wachthuisje was weggehaald. Toch wil ik u deze opdracht niet onthouden. De eerste 74 bestond uit 2 delen, maar even verder kwam u de goede 74 tegen. Na het verkeersbord was een wachthuisje geplaatst met een ingetekende controle A. Deze controle moest u niet noteren, omdat deze niet conform aan het voorbeeldenbord was. Het wachthuisje was niet bestemd voor de tram, maar voor de passagiers van de bus. De tram stond er als afbeelding even verderop, dus na het geheel kon u naar rechts.

A-klasse gedeelte: Jannie Hazeleger.

Verslag: Arda en Willem Olie.


omhoog