Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2010
  Verslagen 2009
  Verslagen 2008
  Verslagen 2007
      Lenterit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2006
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Oranjerit 2007
 

uitzetter:      Herman en Hanny Vrielink uit Rhenen
controleurs:  Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
22 april 2007

Download routebeschrijvingen en uitleg:
 Rit A-klasse  Rit B/C-klasse  Uitleg


We willen van de gelegenheid gebruik maken, ons even voor te stellen. Noem ons maar bij de voornamen en die zijn Otto en Jasper. Onze eerste ritten bij AMBC Achterveld waren echt een ramp. Niet bekend met de gebruiken, twijfelden we aan de meest simpele opdrachten en voerden die vaak ook nog verkeerd uit. Meer dan 600 strafpunten was in het begin niet ongebruikelijk. Bij elke rit wisten we dat aantal strafpunten echter te verminderen en inmiddels proberen we ons met de besten in de B-klasse te meten. Aan het eind van dit seizoen zullen we weten of dat doel gehaald is. Tijdens de oranjerit van 22 april was Thijs ook van de partij. Thijs is de zoon van Jasper, zou hij ons voorspoed brengen of tegenspoed?

Start bij de blauwe vlag

2. Na vorst asfaltweg R

Wij vonden de Paus eigen-lijk wel een vorst. Toch nog even in Van Dale gekeken, waarna alle twijfel verdween, want een nok van een dak is ook een vorst.


4. "J. van Arkelweg" L

We zijn niet zo goed in wegen als oriëntatiepunt, maar we vonden wel dat de tekst precies als op het bord moest zijn, dus rechtdoor naar de goede B.
 

5. Na "ORANJEDORP", " 't Jannedorp" L
Na bestudering van het aanvullende reglement, hadden we vooraf al bedacht, dat dit een vergezochte grap kon zijn. Maar niets gaat de uitzetters te ver, wij dus voor het kombord linksaf naar de goede M. We zagen ook dat het 't Jannendorp moest zijn, dus na de goede C zat de stemming er lekker in.


7. Na boerendozijn R

We kregen een  stukje droogrit aangeboden  en dat ging ons redelijk goed af.  In Van Dale staat het boerendozijn uitgelegd. Ook zagen we, dat we het rondje twee keer moesten rijden. Dus de goede controles 12, 13, 13 genoteerd. Daarna kwamen we met de auto bij het driehoekje en hadden pas na 30 meter op een karrenspoor door, dat dat stukje droogrit overeen kwam met het driehoekje.

9. Na voorzitter van de Raad van State en plaatsnaambord asfaltweg R

In geen van onze naslagwerken konden we het antwoord  vinden,  dus moesten we gokken. Toen zagen we echter dat in die weg rechts meerdere controles stonden en ook zagen  we het verkeersbordje  éénrichtingsverkeer.  Dus wij naar

rechts. Bij de goede E moesten we keren, maar dat is op een éénrichtings-weg een foutieve herstel-opdracht en dat mag niet. Voor  ons  stond  een  aan-

lokkelijke controle, die we uiteindelijk maar opgehaald hebben. Heel dat pad naar rechts niet gezien.

10. Na plek waar het verboden is afval te storten 1e weg R
Wij dachten, dat het op elke plek verboden is afval te storten, behalve als aange-

geven staat dat het toegestaan is. Met deze gedachte gingen wij de eerste weg rechts, want zo’n plek waren we bij het begin van de weg al gepasseerd. Volgens de uitzetters gaat het om een plek ter grootte van Nederland en waren we het einde van die plek nog niet gepasseerd. Wel een leuke instinker die ons 30 strafpunten bezorgde.


14. Na brug en oudste nationale vlag ter wereld "Postweg" L
Bij die vlag hebben we een tijdje stilgestaan.  Niemand kon dit weten,  dus ieder-

een moest dit gokken. Als we nu hetzelfde zouden gokken als de anderen, dan zou het niet erg zijn. Maar hoe konden we nu weten wat de anderen gokten? Uiteindelijk gokten we dat de anderen gokten, dat het plaatje niet de oudste nationale vlag ter wereld toonde. Helaas is er bij al dit gokken iets foutgegaan, weer 30 strafpunten.


15. Na "AMBC" en 2 plaatsnamen asfaltweg R

We zagen een wegwijzer met “DE HOEK VAN HOLLAND”. Dit lijkt fout, dus zal het wel goed zijn, dachten wij. Soms komt het antwoord uit de lucht vallen.
 


16. Na koe, turf en verkeersbord, viersprong R
Dat Billy Turf niet klopte vanwege de hoofdletter, hadden we redelijk snel door. Daarna vonden we het dikke boek wat volgens Van Dale ook een turf is.

Woordcombinatie
KROON gevonden, maar met z'n drieën waren we in het voordeel bij dit woordspelletje, want het antwoord kwam van Thijs.


17. Einde weg L
Niet gezien dat daar een bordje doodlopende weg stond, terwijl we altijd speuren naar bordjes DLW. Dom dus, dat we niet langs de goede L kwamen.
 


21. Voor "EIGENAARDIG WEGGETJE" R (u mag over de parkeervakken rijden)

We zagen dat het niet één bordje was, dus doorgereden. De slimste in ons team dacht ineens aan de EIGEN WEG bepaling in het aanvullende reglement. Na bestudering van dat eigenaardige bordje hebben we dit in de herkansing toch nog goed gedaan.

23. Na "AMBC" en 3e "X" 1e weg L
De eerste X  natuurlijk op de kaart  gezet.  Daarna hebben we ons  bijna af laten

leiden door de onderbre- kingen in de lijntjes van die andere X-en. Maar bij de les gebleven en de goede P opgehaald, omdat die X-en op één bordje stonden.


25. Na vlinderkast en RC 1e weg L

Nooit van een vlinderkast gehoord en ook Van Dale kent geen vlinderkast. Beslo-

ten om de kast op het plaatje daarom niet goed te keuren. De Van Dale kunnen we misschien beter thuislaten, maar of we dan de  fout  in  het   verkeers-

bordje hadden ontdekt is onwaarschijnlijk.

30. Na brug, "17" en stempelvlag asfaltweg L
Die Van Dale nemen we toch maar weer mee, want zonder hadden we die poststempels waarschijnlijk afgekeurd. Na de stempel hebben we de goede Q opgehaald.


31. Na Willem I na tweede Willem klinkerweg L
Op de foto’s stond duidelijk, dat deze personen Willem genoemd worden, dus het ging hier om de constructie van de opdracht. Mocht dat wel of mocht dat niet? Na enig dubben vonden wij van wel, wat een goede R opleverde.


35. Na "28", "48" en oudste dochter van prins Bernhard viersprong L (lange afstand)
We waren in het voordeel, want één van ons dacht meteen aan de minder bekende Prins Bernhard. Maar ja, hoe ziet die dochter er uit? Wij zagen maar één foto en die was zeker niet goed. Wat nu? Toch dat hele eind maar weer teruggereden en nu de berm afgespeurd. Als de uitzetter een foto zo goed verstopt, dan moet deze wel goed zijn, dachten wij.
 


36. Na "GEMEENTE LEUSDEN", brug, "AMBC" en afkorting die niet is toegestaan 1e weg R
Bij het bordje met Z.O.Z. hebben we veel tijd nodig gehad om de uitzetter te doorgronden, maar gelukkig met succes. In heel veel situaties is Z.O.Z. wel toegestaan.

Plaatsnaam zoeken
Nu is “Een” ook een plaatsnaam, maar ga je verder springen dan wordt het zoiets als “Wanneperveen”. Toch maar deze laatste plaatsnaam opgeschreven, omdat dan alle letters gebruikt worden.


 

39. Na "AR" en ritpijl klinkerweg L
Wij bedachten dat AR een herstelopdracht is. Dus na dat bordje AR waren wij op zoek naar een asfaltweg. Op zich deden we dat nog wel goed, maar in het vervolg helemaal niet gedacht aan artikel 8b van het puzzelreglement. De uitzetters vonden dit eigenlijk te moeilijk en hebben de opdracht geneutraliseerd.

42. Na limerick 1e weg R
Een limerick heeft een rijmschema AABBA wisten wij en dat was hier niet het geval. Verder niet nagedacht en doorgereden naar de goede F.
 


43. Na geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina 1e weg R
We hebben geen encyclopedie bij ons, dus moesten we gokken. Gelukkig had één van ons hier laatst iets over gelezen, waardoor wij de goede F konden noteren.

48. Eenrichtingweg L
Eén van onze bijrijders zag de instinker, het moet eenrichtingsweg zijn. De goede U opgehaald.

49. Na Jan, Jans en Janssens 1e weg R
Jan en Jans waren duidelijk, maar bij de Janssens hebben we heel lang staan dubben. Het aanvullende reglement zegt iets over half afgebeelde personen. Toch blijft de vraag of dit de Janssens zijn (ze lijken er wel op) en of je dat zo mag gebruiken. Uiteindelijk doorgereden en daarmee goed gegokt.
 


50. Voor straatnaambord waar Willem van Oranje werd vermoord R
Dat je hier moet doorrijden, hadden we vooraf al bedacht. De goede V opgehaald.

54. Na "MUSSCHENDORP" en plaatsnaambord "Achterveld" L (lange afstand)
We hadden dat bordje “Achterveld” al eerder in een weg zien staan, dus hadden we het niet moeilijk meer de opdracht op de juiste wijze te lezen. Gewoon links gegaan.
 


55. Na viersprong en vertaling van Friese plaatsnaam SNITS viersprong R
Moet/mag Snits met hoofdletters? Is Sneek in het Fries inderdaad Snits? Heel lang over dit punt gedaan en uiteindelijk fout gegokt. We voelden dat de opdracht fout was, maar konden de vinger er niet opleggen. Niet aan dat artikel 1 gedacht en daardoor de goede letter B gemist.

Finish bij de gele vlag

Het meedoen van Thijs heeft ons toch voorspoed gebracht. Ondanks de vele tijdstrafpunten (daar moeten we zeker nog wat aan verbeteren) hebben we met 212 strafpunten de eerste plaats weten te behalen. Een bedankje voor deze erg leuke, technische en gevarieerde puzzelrit gaat naar de uitzetters Herman en Hanny en de controleurs Henk en Jannie.

Otto en Jasper Edelenbosch.

A-klasse opdrachten:

15. Na "AMBC" en wegwijzer asfaltweg R
De tekst AMBC was geen probleem. Dan op zoek naar een wegwijzer. We kwamen een pijlvormig bord tegen met de tekst DE HOEK VAN HOLLAND. Een kennelijk door de uitzetter geplaatste wegwijzer bevat uitsluitend één of meer Nederlandse plaatsnamen. De Hoek en Hoek van Holland zijn Nederlandse plaatsnamen, maar DE HOEK VAN HOLLAND is dat niet. Om ons te verleiden de opdracht toch uit te voeren, had de uitzetter na de keercontrole achter een kei een ritpijl geplaatst. Echter op deze pijl stond ABMC, dus was het geen ritpijl.

38. Na rails, voor asfaltweg "Ambachtsweg" R
39. Asfaltweg R

Allereerst onthouden dat we in opdracht 38 de voorweg als oriënteringspunt hebben gebruikt. Dan beginnen met opdracht 39. We passeerden ondertussen routecontrole A met de herstelopdracht AR, dus eerst asfaltweg rechts. Door de gescheiden rijbanen hadden we te maken met één brede weg. Daar waar de gescheiden rijbanen eindigden, verwees een ritpijl ons naar links. De groene brievenbus stond daardoor midden in de weg en dus niet functioneel. Doorrijden naar routecontrole B, die ons liet keren en doorgaan met opdracht 39. Even opletten nog, want dit was de weg die we in opdracht 38 als voorweg hadden gebruikt. Dus gedwongen naar links, even de goede C ophalen. Als afsluiter reden we nog langs de D.

40. Na plaatsnaambord "LEUSDEN" aanhoudend voor weg L
41. Na RC aanhoudend weg R
42. "Utrechtsestraatweg" L
43. Voor weg L

Met aanhoudend-opdrachten waarin wegen als oriënteringspunt worden gebruikt, is het zaak te onthouden welke wegen in welke opdracht gebruikt zijn. In opdracht 40 was dat nog eenvoudig. Na driemaal opdracht 40 uitgevoerd te hebben,  passeerden we  routecontrole E.  Dan doorgaan met  opdracht 41 en we

passeerden  nogmaals  routecontrole E.  Toen  kwamen  we op een  ingewikkelde situatie, want in de weg naar rechts stond een verkeersbord aanduidende verplicht fietspad en dus was deze weg voor ons niet aanwezig, in de voorweg stond een DLW-bord en ook deze weg was voor ons niet aanwezig,  in de weg naar

links stond een straatnaambord Utrechtsestraatweg. We gingen 'gedwongen' naar links op deze situatie en de opdracht leidde niet tot richtingverandering. Dus opdracht 42 was hier nog niet uitvoerbaar. Daarom doorgaan met opdracht 41. Vervolgens kwamen we op een  einde-weg-situatie, waar weer een bord Utrecht-

sestraatweg stond. De situatie maar eens kritisch beoordelen. In de weg naar links stond het bord Utrechtsestraatweg. Deze weg hadden we in opdracht 40 als voorweg gebruikt, dus om deze weg in opdracht 42 weer als oriënteringspunt te gebruiken, was geen probleem.  Verder  stond er  nog een  officieel  straat-

naambord Klepelhoek. Dit bord stond in het kruisingsvlak en niet in de weg. De weg naar links was dus de Utrechtsestraatweg. Op dit punt konden we opdracht 42 uitvoeren. De rest was daarna eenvoudig. Als goede combinatie stond toen op de kaart EEOGNGP. Dit was een prachtige aanhoudend-opdracht.

A-klasse gedeelte: Jannie Hazeleger.

Verslag: Otto en Jasper Edelenbosch.


omhoog