Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2010
  Verslagen 2009
  Verslagen 2008
  Verslagen 2007
      Lenterit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2006
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Lenterit 2007
 

uitzetter:      Joop van der Gronden uit Renkum
controleurs:  Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
18 maart 2007

Download routebeschrijving, uitleg en behandelde punten vraagbaak:
 Rit  Uitleg  Vraagbaak


Hoewel het KNMI voor de Lenterit bar en boos weer had voorspeld, inclusief een weeralarm voor windstoten, toch 18 maart naar De Moespot gereden. We hebben er geen spijt van gekregen, want de door Joop van der Gronden bekwaam uitgezette rit barstte werkelijk van de vallen. Er was zelfs zo veel werk aan de winkel, dat vrijwel iedereen de finish met tijdstrafpunten bereikte. Voor pure beginners was de rit dus wel aan de zware kant. Wij wonen nog maar kort in Zwolle en rijden dus nog niet zo lang in Achterveld. Het puzzelen zit ons echter wel in het bloed, dus de ritten passen precies in ons straatje. En niet alleen wij rijden graag in Achterveld. De rijders kwamen overal uit het land van Groningen tot Tilburg en dat zegt toch wel iets. Het weer viel tijdens de rit enorm mee en we gingen vol goede moed van start.

Dit zijn onze ervaringen.

2. Na openingswoord van de voorzitter eerste weg L

Naar de langs de weg geplaatste foto hebben we nauwelijks gekeken aangezien een openingswoord niet af te beelden is. Nog geen problemen dus.

5. Bij WW L
Ook dit leverde weinig discussie op. De WW stond duidelijk  over  de  weg  en  we  moesten  bij een WW

links. Rechtdoor dus.

9. Bij WW "KLETTERSTEEG" asfaltweg L
Voor de zekerheid even in het plaatsnaamregister gekeken. Klettersteeg is geen plaatsnaam. Een WW moet naar tenminste één plaatsnaam in Nederland verwijzen, dus geen WW en rechtdoor.
 

10. Bij het eerste officiële eurospreekwoord L
Dit moet je echte weten (wij niet dus). Niets meer gemeen hebben dan de Euro luidt volgens Joop dit spreekwoord. Het winkelwagenmuntje hebben we wel gezien en dit sterkte ons in de mening, dat we rechtdoor moesten. Helaas! 30 strafpunten.


12. Voor bank L

Gezocht naar een bank, maar behalve de duidelijk linksstaande zitbank niets gevonden, dus rechtdoor om het grasdriehoekje heen. Deze val werd helaas geneutraliseerd, omdat er wel ergens een vensterbank zichtbaar was.
 

14. "t Jannendorp" L
Nog voor we ter plekke waren, misten we de apostrof van 't al. Niet uitgevoerd dus, opnieuw rechtdoor naar de goede controle I.

 


17. Na 3e viersprong, kombord, brug en richtingwijzer L

Mooie viersprongen, de tekst kombord was onderstreept dus ook geen probleem, de brug had mooie leuningen en de auto (VW-kever) had op het plaatje duidelijk zichtbaar zijn richtingwijzer uit. Nog even getwijfeld of het wellicht richtingaanwijzer moest zijn, maar gelukkig besloten gewoon naar links te gaan.


18. Na de ABC-eilanden asfaltweg R
De afkorting ABC (Aruba Bonaire Curaçao) herkenden wij direct als een niet in het reglement vermelde afkorting. Even rechtdoor dus naar de goede K.


19. Voor verkeersspiegel L
We zagen de spiegel duidelijk na de kruising, maar redeneerden dat een spiegel toch van glas moest zijn. Er zaten enige deuken in de spiegel, dus niet van glas en rechtdoor. Helaas verkeerd geredeneerd en 30 strafpunten rijker.
 

25. Na "P", bij wegversmalling R
Het was duidelijk geen versmalling, maar een zogenaamde chicane. De weg wordt wel met een bocht verlegd maar niet versmald. Bovendien vonden wij een versmalling abstract, net zoals bushalte en bocht. Rechtdoor dus.


29. Na heilig getal R
Nog nooit van een heilig getal gehoord. Waar moet je dan naar zoeken?

Ons prismawoordenboek bracht ook geen oplossing. Het bijgeplaatste bordje 11 is het gekkengetal, dus rechtdoor en 30 strafpunten rijker. Het paaltje met het heilige getal 7 hebben we niet gezien (we zochten er niet naar).
 

31. Na lentebode (MUG) L
De zwaluw op de doos lucifers viel ons uiteraard wel op, maar het spreekwoord luidt: Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Een zomerbode dus en geen lentebode ….. dachten wij, maar volgens de uitzetter (die altijd gelijk heeft) is een zwaluw wel degelijk een lentebode. 30 strafpunten dus.


33. Na aansteker (MUG) L.
Opnieuw die doos met lucifers. Aansteker is een voorwerp om iets aan te steken. De luciferdoos had een strijkkant, dus we gingen opnieuw links af en haalden opnieuw 30 strafpunten erbij. De doos was gevuld met afgebrande lucifers en volgens Joop (hij heeft bijna altijd gelijk) zijn het dan geen aanstekers meer.

35. Bij VRW viersprong R
Dit hadden we door. Je kunt hetzelfde oriënteringspunt maar één keer in een opdracht gebruiken, dus rechtdoor naar de goede Q.

41. Na de naam van het jaargetijde waarin u deze rit rijdt (MUG) L

Het is 18 maart, nog net winter, dus het bordje "LENTE" reden we voorbij, op zoek naar een opvanger of een bordje "WINTER". Gelukkig zagen wij dat het opschrift winter uit 2 delen bestond WINT en ER. Geen goed opschrift dus en doorgereden naar de goed opvanger S.

46. Eerste weg L
We hadden goed in de gaten, dat we hier vrijwel onmiddellijk linksaf konden. Het bord fietspad stond duidelijk alleen voor een strook en niet voor de hele weg.
 


49. Na routebeschrijving(MUG) asfaltweg L (lange afstand)

Altijd prettig om even aan te geven als de afstand tot het volgende oriëntatiepunt wat groot wordt. Je gaat toch altijd even twijfelen na een paar kilometer. De routebeschrijving was duidelijk. Wel viel ons op dat de nummering was weggelaten. Het kwartje viel niet, want het was toch een routebeschrijving… Reglement artikel 2: een routebeschrijving bestaat uit genummerde opdrachten. Dit kostte ons dus weer 30 stafpunten.

51. Na tunnel 1e weg R
Gelijk na de tunnel voor de boom afgeslagen en de foute Q omzeild.
 


52. Na "JOOP" asfaltweg L

We zagen de spoorlijn al lopen en gingen er zonder meer van uit dat er een val op asfaltweg zou worden gemaakt (je moest altijd over rails, dus geen asfaltweg). Helaas was er toch een klein asfaltweggetje, dat wij over het hoofd zagen. Opnieuw 30 strafpunten erbij.

54. Voor "Dlw" R
Hier moesten we dus rechts voor een weg met de naam Dlw. Echter een weg met een bord DLW is niet aanwezig en een stukje weg voor de DLW heeft geen naam. Niet uitvoerbaar dus en door naar de goede Y.

63. Aanhoudend na plaatsnaam(MUG) L
Een bord met veel  plaatsnamen  in een tekst.  Wij telden er 7.  Ook Gauw op het

tweede bordje ontging ons niet. Toch 30 strafpunten, want op een eerste bord stond ook het plaatsje Een. Dom, dom, dom …………. Slechts 8 O’s derhalve en 30 strafpunten erbij.


66. Na "JOOP" en verkeersbord aanduidende maximumsnelheid "50KM/H" R

Hier geen moment getwijfeld. Een blauw bord zal nooit een maximumsnelheid aangeven. Niet afslaan dus.

73. Na spoorlijn die van "AMERSFOORT" naar "LEUSDEN" gaat klinkerweg R
Goed dat spoorlijn onderstreept was, anders hadden we altijd doorgereden. Het opschrift "AMERSFOORT" stond  duidelijk   links,   nog  even  gezocht  naar  een

bordje rechts, niets gevonden en dus niet rechts naar de foute E.

77. Bij WW L
Net als bij WINT-ER was de WW Geleen in twee delen, GEL en EEN, en opnieuw realiseerden wij ons niet dat het de plaats Een betrof. We reden rechtdoor naar de foute P.
 


79. Na de bekende Nederlandse band BZN klinkerweg R
Leuke foto van deze band,  maar de afkorting voor  Band Zonder Naam staat niet in het reglement. Niet uitgevoerd dus.

86. Voor ritpijl R
In eerste instantie zagen wij de zwarte pijl met witte letters over het hoofd, maar werden wakker door de controle H op het fabrieksterrein. Even teruggereden en de zwarte pijl gevonden. Hoewel de gebruikte ritpijlen langs de route bijgeplaatst waren bij het voorbeeldenbord, hebben we deze pijlen als goede ritpijlen beoordeeld. Anders zou dit toch wel wat te ver gaan, besloten we. De zwarte ritpijl was duidelijk afwijkend en gelukkig geen H genoteerd.
 

93. Na naam van maand met 30 dagen R
De maand mei telt 31 dagen en geen 30, maar het kwartje viel net op tijd. Als mei 31 dagen heeft, dan heeft hij ook 30 dagen. Rechtdoor en geen foute I gehaald.

 

 96. Na gebouw dat rijbewijzen afgeeft eerste weg R
Geen   probleem   voor  ons.   Een  gebouw  kan  niets afgeven, zelfs als er CBR op staat.

98. Eersteweg L

Viel ons onmiddellijk op, geen spatie tussen eerste en weg. Ook geen aanhalings- tekens dus onuitvoerbaar.

102. Na "MUSSCHENDORP" en een bord waar de meeste automobilisten zich aan ergeren(MUG) asfaltweg L

De langste opdracht van deze lange rit, dus altijd even uitkijken. Wij hebben ons nooit aan het gele bordje met 100 in een cirkel geërgerd en reden dus door. Dat de opdracht doorgaan met punt 100 betekent, ontging ons, maar leidde gelukkig niet tot strafpunten aangezien opdracht 100: VRW R luidde en de opvanger ervoor stond.


104. Na naam van de uitzetter van deze rit(MUG) L
Op de  routebeschrijving  was de naam van Joop  niet vermeld.  Bovendien stond

zijn naam niet een bij de foto dus simpel rechtdoor naar de M. Opdracht: hier keren - eerste weg R - finish. Uitgevoerd, maar de gele vlag kwam links van ons te staan, dus nog even rechtdoor naar de N, die ons opnieuw liet keren, zodat we keurig bij de vlag finishten.


Met 288 stafpunten haalden wij de 2e prijs in de B-klasse. Het was een rit, die werkelijk overvol met vallen zat. Gelukkig is het weer goed gebleven en hebben wij ondanks de vele strafpunten met veel plezier gereden. Joop bedankt!

Els en Rinus Tieman.


omhoog