Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2010
  Verslagen 2009
  Verslagen 2008
  Verslagen 2007
  Verslagen 2006
      Lenterit
      Koninginnerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Pinksterrit 2006
 

uitzetter:    Joop van der Gronden uit Renkum
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
5 juni 2006

Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit  Uitleg

 
Het voetbalseizoen is over, geen blessures meer te behandelen, dus voor de 1e keer dit seizoen de gelegenheid om een rit te rijden in Achterveld. We moesten er (allemaal) wel vroeg voor op, in de caravan was de temperatuur flink gedaald en was het toch wel wat afzien. Gelukkig werden we tijdens de rit vanzelf wat warmer, al was het alleen maar door de verschillen in uitleg die we zelf al bij enkele opdrachten wisten te verzinnen. Rond 9 uur arriveerden we bij De Moespot, de gezellige drukte aldaar maakte ons direct strijdvaardig en we besloten om ons dan ook maar voor de B-klasse in te schrijven. Want ook al was dit dan weer onze eerste Achterveldse rit, de uitleg van Bertus aan de vele nieuwkomers in de C klasse is voor ons toch niet echt meer nodig, die vragen we achteraf wel weer.

Het doel van deze rit was om ons persoonlijke record aan minimale strafpunten te verbeteren en te ontdekken of we er nu echt nog eens wat van zullen snappen, of dat we beter "dom" of misschien een aardiger woord: ontwetend kunnen blijven en op goed geluk de opdrachten tot een goed einde weten te brengen. Vooraf echter toch besloten om bij iedere opdracht de auto uit te gaan, zodat er geen verrassingen op de bordjes voor ons verborgen zouden blijven. De opdrachten goed te lezen en proberen te begrijpen wat de uitzetter ermee kon bedoelen, slim zijn dus, dan gaat het vast wel goed. Zodra we van start konden gaan dan ook direct ons samen gebogen over de routeopdrachten. Staat de volgorde dit keer wel goed? Staan er spelfouten in de tekst? Ontdekken we al opdrachten waar we al niet meer bij na hoeven te denken, omdat het toch niet kan? Vooraf lezen scheelt weer tijd en discussie onderweg, de twijfelgevallen nog even een pijltje bij gezet, die komen we vanzelf tegen en dan zullen we er terplekke wel eens over gaan nadenken.

Starten maar, ogen op de weg, bril op want dat scheelt toch wel een aantal leesfouten, tijd geklokt, opdracht 1 uitgevoerd. Wat we verder onderweg nog tegenkwamen, over het hoofd zagen, dom of slim geïnterpreteerd hebben, zullen we naar aanleiding van dat gedeelte van de routeopdracht waarvoor we goede of misschien toch wel slechte letters wisten te scoren uiteenzetten.
 

2. Na verkeersbord R
De start verliep direct goed, mochten we anders vaak in het begin al belangrijke bordjes missen, dit keer niet. Het bordje verplichte rijrichting naar links werd direct vol trots ontdekt en we zaten op de goede route.

 
7. Na "PINKSTERRIT" viesprong R
Het bordje pinksterrit hadden we tijdens opdracht 2 al zien staan, dus dat zou geen probleem opleveren, ware het niet dat er vanuit de auto toch een vreemd streepje  onder de S te zien was.  Streepjes  onder letters  daar houden  wij  niet

van, bij nadere inspectie bleek dit een nietje te zijn. Maar één van ons bleef vol houden dat het raar was dat daar een nietje geplaatst was, was volgens haar niet nodig om het bordje goed te bevestigen. Nee daar trappen we niet in, dus opdracht niet uit te voeren en rechtdoor  dus naar  de letter  P en de  hersteller.  Die

stond daar tenslotte ook niet voor niets. Slim bekeken, echter dom uitgevoerd. Met de pinksterrit was dus niets mis, het woordje viesprong niet opgemerkt, er mistte dus een lettertje. De bril was zeker nog beslagen en de oogjes nog niet helemaal open. Maar toch een goede letter opgehaald.
 

10. Na symbool voor Albanië L
Ook hier voor ons natuurlijk geen probleem, AL is al zo geprogrammeerd in ons puzzelgeheugen dat wij beiden verheugd riepen, ja hoor Asfaltweg Links, niets Albanië gaan we ook niet naar zoeken. De letter I werd genoteerd.

 
11. Na "JOOP" en kwasten L
Joop, de uitzetter had zijn naam keurig op een bordje langs de weg geplaatst, zie

ik daar nu toch ook weer een nietje in het midden. Oh jé, het werd ons pijnlijk duidelijk dat de nietjes echt bedoeld waren om de bordjes vast te maken. Dus pinksterrit toch niet goed gedaan??? Nu de kwasten nog, voor ons geen probleem, we weten inmiddels dat niet alles voor moet stellen wat je er in eerste instantie  van denkt,  kwasten  genoeg  op de  bomen,

dus geen probleem. De verfkwasten, die wij later tegenkwamen, namen wij ter kennisgeving aan, maar brachten ons niet in de war. Opnieuw een letter en wel de N.
 

15. Na éénrichtingsweg eerste weg R
Vanuit onze positie niet te beoordelen of het inderdaad een eenrichtingsweg was, opdracht niet uitgevoerd, rechtdoor gereden en de letter K opgeschreven. Ondertussen al de conclusie getrokken dat de lettercombinatie wel heel veel richting pinksterrit of tot iets van dien aard zou kunnen leiden. Maar we blijven attent.

 
20. Na Romeins cijfer R (MUG)
In de verte al de letter L gezien, die daar stond als controle. Verder dus niet meer om ons heen gekeken en daardoor de DLW, die ook al twee Romeinse cijfers bevat, over het hoofd gezien. Helaas dus een foute L opgehaald, nu zelfs 2x genoteerd.
 

22. Na "JOOP", voor rode en zwarte pijl R (MUG)
Dit was dus weer zo’n taalkundig valletje, trappen we niet meer in, wat voor rode? Netjes rechtdoor gereden naar de letter S en de hersteller uitgevoerd.

 
24. Na vlaggenmast, voor verkeersbordpaal zonder verkeersbord R

De vlaggenmast stond er veelvuldig, verkeersborden ook en een mooie paal, of dit nu een verkeersbordpaal zou zijn? Wij vonden van niet. Dus rechtdoor, kwamen verder niets tegen dus moest het wel goed zijn.

31. Na middel voor hoofdpijn R (Bord EIGEN TERREIN VERBODEN TOEGANG EX. ARITKEL 461 SR. negeren)

Ja hoor, daar heb je hem weer, de hoofdpijnopdracht, je zou er bijna hoofdpijn van krijgen. Wij vonden gezien onze eerdere ervaringen dat deze opdracht ditmaal wel goed moest zijn. Helaas niet op het woordje voor gelet, wat bij of tegen zou moeten zijn, als je er van af wilt, volgens onze uitzetter. Dus de foute G genoteerd.

 
34. Na "JOOP", voor "SPORT RACKET & GEZONDHEIDSCENTRUM THEO MEIJER SPORT" R
Dit was er één waar we toch wel  erg over nagedacht hebben.  In eerste instantie

direct afgewezen, omdat er meer tekst op de borden stond. Opdracht niet uitgevoerd en onze weg vervolgd. Eenmaal weer op weg kwamen de twijfels, op het gebouw stond immers ook een tekst. Omgekeerd en de situatie toch nog maar eens nader bekeken. Eigenlijk kon het niet, tekstvolgorde klopt niet, maar ongetwijfeld zien we toch iets over het hoofd, of kan het vandaag zomaar wel.  Besloten om kop of munt te

doen, de keuze viel op uitvoeren, helaas weer een foute letter H.

39. Na "PORSCHE" en "PORSCHE" asfaltweg R

Bij deze opdracht besloten om toch weer te volharden in onze mening over teveel tekst aanwezig, niet verder over dubben, weg vervolgen en de goede letter T opgehaald.

 
41. Voor hekwerk R

Gedwongen naar rechts voor het hekwerk, stempel wel gezien hek echter niet, dus wel de letter E maar niet de stempel. Helaas weer 30 strafpunten verdiend.
 

46. Voor cd L (MUG)
Ja hoor, dit is er dus zo één die strepen we voor we starten al weg. Afkorting CD is immers niet toegestaan en dat staat eveneens goed in ons geheugen geprogrammeerd.

 
48. Voor ritpijl R
Voor de ritpijl naar rechts, goed uitgevoerd geen letter opgehaald, wat moet je ook met een Q in het woord pinksterrit. Deze opdracht werd geneutraliseerd, uitleg hiervoor is niet tot ons doorgedrongen, was ook niet interessant, want wij hadden die Q toch niet.
 

50. Na fietsstrook en P, voor P L
Uitleg van Dale voor het woord fietsstrook: 1 rijstrook voor fietsers die door een streep is afgescheiden van de rijbaan.
Wij zagen streepjes langs de weg, maar geen rechte streep,  dus hoezo  fietsstrook.  Doorrijden dus  maar,

niet meer letten op de P’s die ongetwijfeld aanwezig waren. Routecontrole R opgehaald en hersteller uitgevoerd. Dom maar achteraf toch weer slim, de fietsstrook eindigde namelijk niet volgens de uitleg en kon daarom niet uitgevoerd worden.

Tijdens de opdrachten 51 tot en met 53 dient u de groene brievenbus te negeren.

51. Eerste weg L
52. Eerste weg L

Stempel wel opgehaald, uitleg na afloop gelezen, maar helaas laat ons geheugen ons hier in de steek, hoe we nu precies aan deze stempel gekomen zijn. Dom geluk dus.

 
53. Asfaltweg L (Hamersveldseweg)

Vol trots de R genoteerd, pinksterrit als goede oplossing wordt toch wel erg duidelijk nu.
 

55. Na brug, viersprong, "JOOP" en paddestoel met roodwitte stippen asfaltweg L
Ook een vaker voorkomende val, de kleurencombinatie. Wat is nu in hemelsnaam roodwit? Opdracht ook bij voorbaat al afgeschreven.

 
58. Na plaatnaambord R

Jawel, de bril stond goed, bij de check-up voor de start niet ontdekt, maar gelukkig nu wel op tijd gezien. De letter s ontbrak. Gewoon doorrijden dus en de stempel Q opgehaald.

 
59. Na "BRANDWEER", voor verkeersbord weg R (U mag over de parkeervakken rijden)
Dit gaf toch wel weer enige discussie, de ene vond dat er al een gelegenheid eerder was om in te rijden, de ander nam het reglement en vond dat de weg niet naar aard was aangeduid en daarom moesten we de laatste mogelijkheid aanhouden. Na wat over en weer gepraat, kop of munt maar weer toegepast, wat resulteerde in het ophalen van de foute letter W. Misschien voortaan toch maar een dobbelsteen gebruiken en even of oneven ons lot laten bepalen.
 

66. Na WW asfaltweg R
Snel gezien dat de plaatsnaam op de WW niet bestond, dus rijden maar, tijd is tijd tenslotte.

 
71. Na derde viersprong, voor "DE ARKEL" L

Ook bij de ARKEL was veel meer tekst aanwezig, dus niet uitvoeren, de I opgehaald, want die ontbrak ook nog in onze combinatie.
 

73. Voor houtenbank R
Houtenbank, ook al bij voorbaat afgeschreven, moet toch uit twee woorden bestaan, bovendien was de bank niet van hout maar van beton. Helaas het weggetje verderop niet gezien, de T gemist, wel de Y gelaten voor wat hij was. Gelukkig werd deze opdracht

later neutraal verklaard door oplettendheid van een van de andere deelnemers, die daar een hek had gezien. 30 strafpunten minder dus.

75. Na pinksterbloem eerste weg R (VADNA)
Een pinksterbloem bestaat dus echt, er stond zelfs nog een mooie foto, geen probleem voor ons. Opdracht goed uitgevoerd.

Tijdens opdracht 78 moet u beoordelen of u na "JOOP" langs de route een oriënteringspunt ziet, welke een plaatsnaam kan voorstellen.
78. Na "JOOP" en voorstelling van plaatsnaam R

Joop, opnieuw geen probleem, al was er wel wat variatie te vinden op de verschillende "JOOP"-bordjes, het waren echter echte O’s en geen 0-en. Voorstellingen waren er genoeg te vinden, een mogelijk duivenhok (Duiven) wat bij nadere inspectie een garage bleek te zijn, bomen waarvan we de naam niet   kenden  en   gelukkig  daar   waren  Huizen.  De

vulkaanfoto   uit   Indonesië   hebben   we   verder   maar   vergeten.   De   OO’s overgeslagen, geen strafpunten dus.
 
81. Na "'T LAANTJE" en kerk R

’t Laantje was snel gevonden en de kerk stond er ook, dat het nu niet de kerk was die de uitzetter bedoelde, dat ontdekten we later.  Dom,  maar slim dus

weer. De Z niet genoteerd.

82. Eerste weg L

Het aanvullend reglement goed gelezen, verkeersbord al in het begin gebruikt, dus hierop niet reageren. Opdracht goed uitgevoerd en de letter P van J..P genoteerd. Pinksterrit toch niet volledig bij elkaar geschreven en Joop niet helemaal in kaart gebracht, slim van ons hè.

 
Finish bij gele vlag. Kaart in De Moespot inleveren.

Met nog ruim tijd over, B-rijders mochten er tenslotte 2 uur over doen, op ons gemak de auto geparkeerd en de kaart ingeleverd. Aan tafel nog wat nagediscussieerd en letters vergeleken. De moed zonk ons al wel weer in de schoenen, maar zoals onze tafelgenoten toen ook al opmerkten, wie weet er echt wat wel goed is. De fout van de pinksterrit in opdracht 7 werd onverwacht toch goed gemaakt, voor ons dus nooit meer nietjes voor streepjes en in spanning wachtten wij de uitslag af. Tot onze verbazing waren wij in ons doel geslaagd, uiteindelijk hielden wij slechts 150 strafpunten over, geen straftijd. Onze score ruim verbetert, dus weer een nieuwe uitdaging. We houden vol, de 100 strafpunten moeten ook eens haalbaar zijn. Dom of slim, maakt niet uit, het gaat tenslotte om het plezier. En dat hebben we gehad, uitzetter Joop en controleurs, dank jullie wel hiervoor.

Peter en Els Platte.

 

omhoog