Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2010
  Verslagen 2009
  Verslagen 2008
  Verslagen 2007
  Verslagen 2006
      Lenterit
      Koninginnerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Koninginnerit 2006
 

uitzetters:    Herman en Hanny Vrielink uit Rhenen
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
23 april 2006

Download routebeschrijvingen en uitleg:
 Rit A-klasse  Rit B- en C-klasse  Uitleg


Je hebt van die dagen dat je denkt alles te begrijpen en denkt alles in de hand te hebben. Wat kan een dag veranderen. Op dagen van de puzzelrit van AMBC is het steevast weer prijs. We kunnen er gelukkig ook nog om lachen. Achteraf, dat wel. Hierbij ons ritverslag waarbij we onze hoogtepunten en dieptepunten benoemen.

Zondag 23 april 2006. De Koninginnerit ligt voor ons klaar in De Moespot. De opkomst is goed. Er zijn meer mensen die zich hebben laten verleiden tot een tekstuele pijniging. Na een bakkie koffie gaan we snel op pad.

De eerste opdracht:

3. Na 12 personen die lid zijn van het Koninklijk Huis R
We zagen 12 personen op de foto, allen leden van de koninklijke familie, wij wisten dat minimaal één prins afgezien heeft van troonopvolging, maar hoort hij dan nog bij het koninklijk huis? Wij dachten van wel. Fout 1.


6. Na H "40" asfaltweg L (’t Jannendorp)

Dat kennis van het reglement belangrijk is, blijkt wel uit de volgende fout. Wij zagen onder de routecontrole staan: “2x: ER - XO”. Wij lazen, hierin dat wij tweemaal einde weg rechts en viersprong rechtdoor moesten. Dus alle andere stilstaande auto's maar ingehaald en doorgegaan met opdracht nummer 9.

Natuurlijk zagen wij een achthoekig stop bord dat door kon gaan voor een octogonaal bord, maar dat hoorde niet bij onze opdracht, dachten wij. Fout 2.

9. Na H "29", RC en foute RC asfaltweg R
Een routecontrole is een routecontrole. Een foute routecontrole bestaat niet. Dus geen blauwe X genoteerd. We hebben één aanwijzing goed.


10. Na plaatsnaambord, voor 4 verkeersborden R

Ook hier een fout gemaakt die valt onder de term "beginnersfouten". We hebben

helemaal niet gekeken naar de vier verkeersborden op een bord. Wij zagen ook geen niet-bestaand verkeersbord (gespiegeld). Wij zagen wel een klein verkeersbord achter een boom. Wij wisten dat de weg voor de verkeersborden doodlopend was en we wisten dat we doodlopende wegen als niet aanwezig beschouwen moesten. Fout 3. Een klein wit stickertje op het bord aanduidende doodlopende weg maakt van de weg een doorgaande weg.


De stempel met vlag leek dit keer goed. Fout 4. We hadden kennelijk het bord verboden voor voetgangers niet gezien wat inhield dat we niet hadden mogen stempelen.
 

11. Na "UITGEZONDERD", voor zeventien letters op wit bord en straatnaambord R
Wij lazen in de tekst "zeventien letters", zestien letters en lazen zeventien letters in de tekst "einde weg rechts".


14. Na brug, WW richting De Glind en Scherpenzeel

Deze aanwijzing leek ons onlogisch, omdat de aanwijzing Scherpenzeel niet aangeduid is als wegwijzer.
 

15. Na "AMBC" en wegwijzer asfaltweg R
Goed gezien dat het bord met aanduidende een wijknummer geen wegwijzer was zoals bedoeld in het reglement, echter geen ritpijltje achter een steen gezien en de RC M gemist. Fout 5.


16. Na "13 - 15", jaar en 2e verkeersbord, viersprong L
2004-2005 is volgens ons geen jaar. Dus netjes rechtdoor gereden. Fout 6, een jaar is ook een uier van een koe die op de gevel van een stal stond. Ons woordenboek gaf dit niet aan, kennelijk plaatselijk dialect of een verkeerd woordenboek.
 

21. Na benzinepomp van het merk Texaco en "BRANDWEER" R
Wel over de clou nagedacht, is Texaco een merk en is Texaco een benzinepomp, wij dachten van wel. Fout 7.

22. Na prinses Eloise, voor routecontrole "O" L

Onze parate kennis van de huidige koninklijke familie is latent aanwezig. Fout 8. De dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien is Gravin.
 

24. Voor nationale vlag L
Wij zagen de standaard van de koningin en we zagen de nationale vlag wapperen aan een mast voor de ingang van een bedrijf.

Deze vlag zat vast aan een vast object, dus linksaf.

29. Na brug, "17" en ereprijs 2e asfaltweg L

Wij zagen onderscheiding-en en geen prijzen. Wij zagen plantje ereprijs over het hoofd. Fout 9.


30. Na het jaartal waarin Prinses Beatrix tot Koningin werd gekroond L

Vorig jaar was Koningin Beatrix 25 jaar geleden gehuldigd. 1980 leek ons goed. Fout 10. Onze koningin is kennelijk in een ander jaar gekroond. Tot op heden heb ik dit nog niet begrepen.
 

34. Na "28", "58" en verkeersbord  aanduidende VRW, viersprong L (lange afstand)
Wij zagen een driehoekig bord met rode rand. Volgens ons  was een  vierkant  oranje bord  met  witte rand in ruit vorm geplaatst, een bord voorrangsweg.


35. Na "GEMEENTE LEUSDEN", brug en namen van plaatsen waar dit jaar Koninginnedag wordt gevierd R

Ook hier een heerlijke instinker. Natuurlijk wordt in de plaatsen waar Beatrix vorig jaar geweest is, Groningen en Warffum, dit jaar koninginnedag gevierd. Fout 11.

38.  Einde weg R   (groene brievenbus,  linksvoor, als

niet aanwezig beschouwen)

39. De Rijksvoorlichtingsdienst geeft voorlichting aan het Koninklijk Huis, als u denkt dat de RVD een onderdeel is van het ministerie van Algemene Zaken gaat u eerste weg L, denkt u dat dit niet zo is, dan rijdt u rechtdoor naar de herstelopdracht.
RVD is een niet geoorloofde afkorting en natuurlijk vóór de herstelopdracht keren en niet de aan de overkant lonkende RC opschrijven.

40. Asfaltweg R
Natuurlijk de  groene brievenbus gezien,  maar als beginner  denk je dat de in de

vorige aanwijzing (zie punt 38.) vermelde brievenbus ook voor deze aanwijzing geldt. Fout 12.

42. Na naam van het meisje van het bekende leesplankje R
"Mies" leek ons een mooie naam voor een meisje. Fout 13. Mies is de poes. Een Miespoes dus.


43. Na 4 paleizen die eigendom zijn van de Nederlandse Staat R
Volgens ons is het huis van Willem Alexander gekocht en is geen eigendom van de staat. Goed gedacht.

50. Na viersprong en brug, voor verbordsbord R
Ook wij letten wel eens op. Verbordsbord is een mooie verschrijving.
 

52. Na verkeerspaddestoel L
Wat betekende die streep onder de tekst ook al weer. Verkeerspaddestoel staat niet in het woordenboek dus fout. Fout 14.

53. Na koe, Margriet en Beatrix R
Snel doorrijden naar de volgende aanwijzing op de hoek en geen Margriet gezien, ook geen Margriet Eshuis direct na de koe. Haastige spoed geeft fout 15.


57. Na galmgat en "DLW" 1e weg R
In het woordenboek  gevonden dat  een galmgat  een opening  in een  kerktoren

was. Met Pavarotti hadden wij niks. Ook deze opdracht is goed. Echter deze opdracht werd geneutraliseerd, omdat een gat niks is.

Met het gevoel dat we nul fouten hadden, hebben we de kaart ingeleverd. Deze dag waarin we dachten alles te begrijpen en alles in de hand te hebben, veranderde acuut op het moment dat we de uitleg ontvingen.

"Vandaag geen kaas" zou Doris zeggen.


Al met al was het een prachtige zonnige dag met een mooie Koninginnerit die uitgezet was door Herman en Hanny Vrielink. Met dank. Op naar de volgende AMBC-rit. De pinksterrit.

Jan Traa en Annemieke Schoonderbeek.

 

Verslag van de opdrachten voor de A-klasse:

6. Na H "40", voor straatnaambord L
Op papier oogde deze opdracht heel eenvoudig. De praktijk echter bewees dat je goed moest opletten. Na het passeren van het gezochte huisnummer, zocht je een straatnaambord. Bij de eerste weg naar links zag je verderop het officiële straatnaambord van de volgende weg naar links. Dit bord bevond zich op dit punt rechts van de as van de bereden route. Ook was deze situatie de laatste mogelijkheid van handelen, want als je doorreed naar de volgende weg bevond het bord zich  links van de as van de bereden route. De opdracht was  dus bij de

eerste weg naar links al uitvoerbaar. Voor degenen die doorreden had de uit-zetter nog een eigen-gemaakt straatnaambord geplaatst.


22. Voor eerste RC voor tweede RC L
Iedere RC mag één keer geteld worden in een routeopdracht. Om deze opdracht uit te kunnen voeren, heb je 3 RC's nodig. De uitzetter had maar 2 RC's geplaatst. De opdracht was dus niet uitvoerbaar, de RC's uiteraard wel noteren op de controlekaart.

30. Voor RC aan klinkerweg, "Klinkerweg" L

Zo'n opdracht moet je stukje voor stukje ontleden. Dus eerst: Voor RC aan klinkerweg. Hier had je een volgordeprobleem, want de uitmonding van de klinkerweg bevond zich voor de RC. Dan het volgende deel van de opdracht "Klinkerweg" L. Door het bord DLW  in de  linkerweg  had deze weg  2 namen gekre-

gen, namelijk Klinkerweg en Laagerfseweg. Twee redenen dus om de opdracht niet uit te voeren.
 

41. Na plaatsnaambord aanhoudend weg L
42. Na "LEUSDEN" aanhoudend weg L
43. Na "HH" aanhoudend weg R

De opdrachten 41 en 42 waren de aanzet tot de clue in opdracht 43. Opdracht 41 en 42 waren geen probleem, want je mag gerust in opdracht 42 een gedeelte (de tekst) van het straatnaambord uit opdracht 41 gebruiken. Verder gewoon een kwestie van de wegen onthouden die als oriënteringspunt gebruikt zijn. Wel blijven opletten,  want vlak voor het pand van Karwei,  in een haakse bocht,  passeerde je al de tekst HH.  Op

dat moment doorgaan met aanhoudend weg rechts en daardoor kwam je nog een keer langs RC A.
 

45. Na verkeersbord en rotonde 1e weg R
Voor de 'echte' rotonde stond een afbeelding van een rotonde. Een rotonde is geen wegsituatie, zoals genoemd is in artikel 6 van het reglement. Hierdoor hoeft een rotonde ook niet uit te monden op de bereden route. Na deze afbeelding is de opdracht prima uitvoerbaar.

 

omhoog