Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 2005
  Verslagen 2004
  Verslagen 2003
      Openingsrit
      Koninginnerit
      Vakantierit
      Wijnrit
      Herfstrit
  Verslagen 2002
  Verslagen 2001
  Verslagen 2000
  Verslagen 1999
  Verslagen 1998

Verslag Koninginnerit 2003
 

uitzetters:    Klaas Visser en Miranda Disselhorst uit Deventer
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
27 april 2003

In tegenspraak met de Koninklijke Bilt-berichten werden we bij aankomst in Achterveld verwelkomd door een wat flauw maar vriendelijk oranje zonnetje. Na genoten te hebben van ons traditionele vorstelijke bakje koffie stapten we als een van de laatsten in onze 'gouden' koets om de overige deelnemende prinsenkinderen zo min mogelijk in de wielen te rijden. 

Hoe verder we in de Koninginnerit vorderden, hoe 'oranjer' onze gemoedstoestand werd: van de oranje routebeschrijving via de koninklijke namen van personen, paleizen, dorpen en wegen tot zelfs onze, tussen oranje en rood fluctuerende, gelaatskleur toe. Want dat er Maxima-le inspanningen moesten worden gestoken in denk-, loop-, en onderzoekswerk zal menigeen met mij beamen. Dat dit niet overdreven is moge blijken uit het feit dat er tijdens de rit zelfs een 'gouden' koets was waarbij de vorstelijke paardenkrachten het hadden begeven. Maar ja, het

was misschien ook wel enigszins vragen om moeilijkheden want SAAB: Staat Als Achterblijver Bekend.

Uitzetters, Klaas en Miranda, bedankt voor de vorstelijk leuke en intensieve Koninginnerit met een hoog oranje-gehalte en met creatieve, originele en knap in elkaar gestoken opdrachten. Uitziend naar de volgende AMBC-rit van jullie hand, groeten wij,

Frieda en Henny.

Hierna een relaas van onze ervaringen met de voor ons er uitspringende opdrachten:
 

6. voor "KONINGINNERIT" asfaltweg L
Op zo'n tien meter afstand van het bordje "KONINGINNERIT" moesten we beslissen of we links de asfaltweg in zouden slaan. Dus maar even de loopwagen gepakt om de tekst  met  het onderliggend

'pijltje' te onderzoeken, want anders was het <-teken onontdekt gebleven.

8. na "BEATRIX" en VRW asfaltweg L
9. viersprong L
Deze opdracht(en) werd volgens ons onterecht geneutraliseerd. Het reglement geeft aan middels welk verkeersbord de VRW-situatie kan worden herkend.

Een dergelijk officieel verkeersbord stond overduidelijk, weliswaar op respectabele afstand van de situatie, aan de Klettersteeg, dus alles was aanwezig om de opdracht uit te kunnen voeren. We vragen ons dan ook af hoe en waarom zo'n neutralisatie eigenlijk tot stand komt wetende dat bij 't opzetten van de rit hier zich vier ervaren ritrijders over hebben gebogen en hun goedkeuring hebben gegeven.
Jammer dat ons 't oranje vlaggetje bij de fietsenmaker niet is opgevallen, laat staan de daar in de buurt verstoppertje spelende stempelcontrole.

 
14. na "O", "R", "A", "N", "J" en "E" R
Hoewel we dit de leukste opdracht vonden, trapten we toch in de val omdat we weer vergeten waren dat een RC ("J" en "E") ook op zo'n 50 meter afstand leesbaar bleek.

19. na Engels woord voor "KONINGIN" R
Tijdens deze opdracht stonden we er weer eens bij stil hoe 'verengelst' ons koninklijk landje toch is, want voor de "KING" van de uitzetter ontdekten we al zo'n tien Engelse woorden in het veld. Maar ja, dat we die 'verengelsing' betreuren zal wel met onze leeftijd te maken hebben.

21. na "BEATRIX" aanhoudend weg R
22. aanhoudend weg L
23. tweede weg L

Toen na de rit bleek wat er achter deze opdracht moest worden gezocht, was duidelijk dat we met geluk deze opdracht goed hebben volbracht. Want toen pas bleek dat deze opdracht volgens het DRR-reglement (KNMV/NRF) zou moeten worden uitgevoerd, hetgeen betekent: Als je bezig bent met de opdracht aanhoudend weg L, mag met de volgende opdracht tweede weg L pas worden begonnen als je die opdracht kunt uitvoeren (uitvoeren in de betekenis van handelen). De eerste weg L is alleen maar een weg die je moet tellen (opdracht is hier niet uit te voeren cq. je kunt niet handelen), dus blijf je op deze eerste weg L bezig met aanhoudend weg L. Misschien raar maar waar, volgens het DRR-reglement maar of dit ook strookt met het AMBC-reglement ????
 

27. na "VVILHELMUS" R
Hier ontkwamen we niet aan onze bijna traditionele domme fout. Al het knip- en plakwerk van de uitzetter hadden we getraceerd en moesten alleen nog rechts. Echter het weggetje R (tussen de parkeervakken door) hebben we met onze oranje-rood aangelopen hoofden voor parkeervak aangezien.

31. na geboortedatum van prins Willem-Alexander R

't Blijft belangrijk om het aanvullend reglement goed te lezen (en tijdens de rit te onthouden), want daarin stond ditmaal exact hoe we hier moesten handelen. Makkie dus.

33. na "ORANJE" en tweede couplet van het Wilhelmus R
Onze gok dat de eerste twee coupletten die we tegen kwamen compleet en juist waren, bleek achteraf een juiste.

35. na "ORANJE" en naam van een acrostichon R
We zochten Wilhelmus en lieten ons niet afleiden door Wilheilmus.

36. na "ORANJE" en geboortedatum van prins Bernhard R
Hehe, voor de vierde en laatste keer sprongen we bij 't passeren van 't Wilhelmus in de houding, terwijl we ons bezig hielden met 't schatten van de leeftijd van onze ouwe Bart. Wat een geweldige mazzel, want onze foute schatting van de geboortedatum van ouwe Bart bleek op hetzelfde blaadje te staan als de juiste geboortedatum van jonge Bart.
 

45. na plaatsnaam R
De plaatsnaam op de gestrande 'gouden' koets (SAAB) van de equipe Vrielink hebben we maar buiten beschouwing gelaten. (Hoewel vastgelopen, toch een los punt en of de uitzetter voor dit gestrande oriŽnteringspunt  had gezorgd,  wagen we  ook te be-

twijfelen). Onze koets had nergens last van en gleed soepel langs alle juist gevonden plaatsnamen.

Herstelopdracht bij RC "Y": 1R EL 2L ER
                                        ritpijl negeren
                                        doorgaan met opdracht 46

We vermoedden dat met deze herstelopdracht iets aan de knikker was, want toen we (onterecht) het bedrijfsterrein toch op gingen, kwam je al na 2L een ritpijl tegen, dus die ritpijl niet negeren, want dat mocht pas na ER. Al doende bleven we rondjes rijden, wat we onderbraken door deze misser voor lief te nemen en door te gaan met de volgende opdracht. Niet alleen oranje, maar ook de kleuren rood, wit en een vleugje blauw waren inmiddels op onze wangen te ontdekken.

49. Na Koningin L
Het eerste oranje straatnaambordje "KONINGIN" vonden we niet wit genoeg, dus zijn we doorgereden. Als het bordje wel wit was geweest, waren we hierna netjes L gegaan, omdat we niet overtuigd waren waarom een routeopdracht niet met een hoofdletter zou mogen beginnen.

59. na "WILHELMUS" viersprong R
We vonden de uitgeknipte tekst "WILHELMUS" goed leesbaar en alle knipranden bevonden zich op/in de oranje ondergrond. Na de rit bleken weinigen ook dit inzicht te hebben, dus moeten we ons maar weer aanpassen.
 

61. bij wimpel R
Maar even de leidraad Prisma gehanteerd om te weten wat die zegt over de wimpel.
Welnu:               wimpel = lange smalle vaan
                         vaan = kleine vlag
                         vlag = dundoek
Omdat we de plastic wimpel niet voor dundoek konden aanzien, leverde dat onze laatste fout op.

Met in totaal zeven fouten bedanken we de uitzetters nogmaals voor deze leuke rit en hopend op vervolg groeten wij,

 
Henny en Frieda Slotboom.

 

omhoog