Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2016 - 2020
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 2005
  Verslagen 2004
  Verslagen 2003
  Verslagen 2002
      Openingsrit
      Koninginnerit
      Vakantierit
      Nazomerrit
      Wijnrit
      Snertrit
  Verslagen 2001
  Verslagen 2000
  Verslagen 1999
  Verslagen 1998

Verslag Vakantierit 2002
 

uitzetters:     Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel
controleurs:  Arie en Jolanda Kleijer uit Barneveld
2 juni 2002

Na een lange periode geen puzzelrit meer gereden te hebben, werden wij gebeld door de secretaris van de A.M.B.C. de heer E. Buurman met de vraag waarom wij geen puzzelritten meer rijden. Dit vonden wij een zeer goed idee om zo, het helaas kleine groepje mensen dat deze mooie sport bedrijft, bij elkaar te houden. Op deze zonnige zondag konden we weer genieten van de vele valkuilen die de uitzetters voor ons bedacht hadden. Helaas waren er maar 17 deelnemers aan deze goedlopende rit. Wij hopen dat er bij de volgende puzzelrit meer deelnemers zijn, dus alle vrienden en bekenden volgende keer gewoon meenemen voor weer een fantastische middag genieten.

Hierna volgt een ritverslag van Ineke en Nico Miezelmoe uit Veenendaal, die deze rit hebben gereden in de toerklasse.

Start bij blauwe vlag was voor ons geen probleem.
2. na vlaggenstok L
De vlaggenstok van de startvlag hadden wij al snel gezien. Helaas het bord verboden voor alle verkeer met de tekst erboven "SNACKBAR BEREIKBAAR" was voor ons geen aanleiding om te denken dat de weg rechtdoor wel ingereden mocht worden. Dan de volgende weg L, maar dat kwam niet goed uit. Dus dan toch maar er van uitgaan dat deze weg wel mee telde en zo waren we eindelijk gestart.

4. na brug en oranje bordje "X" Postweg L
De oranje routecontrole met de lette X al snel gevonden, voor ons was dit geen oranje bordje, dus rechtdoor naar de goede controle.

5. na "1 1E PRIJS", "2 2E PRIJS", "3 3E PRIJS", "4 4E PRIJS", "5 5E PRIJS", "6 6E PRIJS", "7 7E PIJS" en "8 8E PRIJS" asfaltweg R
Wij wisten dat het aparte bordjes moesten zijn, dus rechtdoor naar de goede controle.
 

6. na "V AL" L
Na de RC noteerden wij de V om daarna de herstelopdracht uit te voeren en verder met opdracht 6. Toen de doorgezaagde V AL. Deze zagen wij ook, maar wij vergaten de herstelopdracht uit te voeren met het gevolg dat wij een letter misten van deze opdracht. (het eerste foutje)


9. na kentekenplaat, welke voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen R (geen val op afdrukkwaliteit)
Alle door ons gevonden kentekenplaten vonden wij goed, dus ook de goede controles I G.

10. na sneeuwman Ambachtsweg R
De afbeelding van een man in de sneeuw vonden wij geen sneeuwman, dus rechtdoor en niet naar de foute controle N.

12. na inrijmogelijkheid die weg is weg R
Wij vonden dat de opdracht niet uitvoerbaar was, omdat wij naar een inrijmogelijkheid zochten die weg is, dus niet aanwezig. Helaas misten wij zo de letter W. Voor ons stond vast dat het dezelfde opdracht zou zijn als in een vorige rit, namelijk: na ontbrekende bladzijde uit boek R; dit is ook niet mogelijk.

15. na neus R (MUG)
Ja hoor, alle neuzen gezien, dus ook de goede controles.
 

23. na noot L (MUG)
Na lang voor- en achteruit gereden te zijn op zoek naar een noot die wij dus niet konden vinden, hebben wij  het  woordenboek  maar  geraadpleegd en  inderdaad,  daar stond dat  een aantekening ook een

noot is, dus naar de goede L.

27. voor peil L
Helaas was de ritrichtingspijl weggehaald en zo deze opdracht geneutraliseerd.
 

33. na getal boven zeven R (MUG)
Ja hoor, de losse theezeven hadden wij gezien, dus ook de goede controle D.

36. na 1 weg R (MUG)
Zo, hier zijn wij dus weer de fout ingegaan, dus pas na de 1 rechts gegaan en niet 1 weg rechts. Wij vonden dit een twijfelgeval, omdat er in het reglement bij oriŽnteringspunten altijd vermeld staat 1e weg L.

39. na drie onder elkaar staande getallen R (MUG)
Dit was voor ons geen twijfel, dus naar de goede D.

42. na getallen "1", "2" en "3" R (MUG)

Deze opdracht heeft ons veel kopzorg gebracht, want het meervoud van de "1" hebben wij niet begrepen, dus ook een foute controle.

44. na situatieschets en herstelopdracht R
Weer een foute controle, want wij vergaten tijdens het passeren van de herstelopdracht opnieuw met het tellen te beginnen van de 10e weg.

47. na "…" R
Hier ging het om een echte instinker, ook voor ons dus 30 strafpunten, maar wij hadden weer onze twijfels over de uitleg. Natuurlijk zult u zich afvragen waarom? De grote vraag die bij ons opkwam: wat staat daar "...". Voor ons was het duidelijk, wij zochten naar een bord met daarop deze leesteken ... . De kleine afgebeelde DLW op het onderbord bij de routecontrole was voor ons geen DLW, want bij de inschrijftafel stond een voorbeeld van een DLW en dat was een oranje bord bordje met de tekst DLW. Dus hier gingen wij rechtdoor naar de foute routecontrole O.

48. na breinbreker R
Ook hier gingen wij de fout in. Dit kwam door een klein reepje stof wat met een speciale knoop in een van de struiken vast geknoop was. Wij vonden dit een zeer speciale knoop, dat wij er ons brein op gebroken hebben. De foto van de persoon met zijn hoofd helemaal vol met vraagtekens en andere tekens was voor ons bijzaak, want wij hadden immers al de breinbreker gevonden, maar helaas, dit reepje stof maakte geen deel uit van de rit en dus naar de foute controle G.

56. na situatieschets en de som van de leeftijden van twee paar drielingen die geboren zijn op 3 juni 1999 R (MUG)
Het rekenen ging ons gelukkig goed af, dus geen foute controle M - K.

57. na waffel asfaltweg L
De foto toonde wel een zeer grote mond, dus voor ons geen twijfel mogelijk dat dit een WAFFEL was, dus ook de goede controle F. Wel even het woordenboek geraadpleegd of een waffel wel een mond was.

58. na RC R
Helaas, hier ging het weer fout. Met het einde van de rit in het vooruitzicht moesten wij na de RC "J", die in het grasdriehoekje stond, R. Deze hebben wij niet gezien en wij zijn gewoon rechtdoor gereden naar de foute controle T.
 

59. na Bert en Bob R
De afbeelding van Bert was duidelijk. Volgens van Dale is een BOB ook een bobslee. Helaas zijn wij het niet eens met de uitleg van de uitzetter, dus misschien toch onterecht 30 strafpunten.

61. na "I" R (Jan van Arkelweg)
Gelukkig op het eind goed opgelet, want wij zagen dus wel dat de finish bij de blauwe vlag was, zodat de ritrichtingspijl en de routecontrole na de finish stonden. Hier voor ons geen foute N.

Na  een  fantastische  middag  puzzelen, willen wij de

uitzetters van deze mooie vakantierit hartelijk bedanken voor de goedlopende en voor iedereen prima uit te rijden rit. Wij wensen u allen een fijne vakantie toe en hopen u bij een volgende rit weer te mogen ontmoeten.

Met sportieve groeten,

 

 Ineke en Nico Miezelmoe.

 

omhoog